№ 12 (2020)

Зміст

Статті

ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ РЕСУРСІВ НА ПРИКЛАДІ КУРСУ «ЛІНІЙНА АЛГЕБРА ТА АНАЛІТИЧНА ГЕОМЕТРІЯ» PDF
Катерина Власенко, Ірина Лов’янова, Тетяна Армаш, Ірина Сітак, Олена Чумак 5-18
ВИКОРИСТАННЯ ПРОГРАМНИХ ПЛАТФОРМ У ПРОЦЕСІ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ МАГІСТРІВ ФІНАНСІВ, БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ ТА СТРАХУВАННЯ PDF
В’ячеслав Труба, Оксана Савастєєва, Тетяна Журавльова 19-32
ОСОБЛИВОСТІ ВИКЛАДАННЯ ВИЩОЇ МАТЕМАТИКИ АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ СТУДЕНТАМ КОМП’ЮТЕРНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ PDF
Антоніна Рибалко, Катерина Стєпанова 33-44
РОЛЬ ПЕДАГОГА ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ У ФОРМУВАННІ ЗНАНЬ ПРО ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ГАЛУЗІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА В МАЙБУТНІХ КВАЛІФІКОВАНИХ РОБІТНИКІВ АГРАРНОГО ПРОФІЛЮ PDF
Микола Росновський, Богдан Вовк 45-56
МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ МАГІСТРІВ ІЗ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ В ГАЛУЗІ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ PDF
Вікторія Ткачук, Світлана Хоцкіна, Тетяна Сулима, Оксана Гладченко 57-74
МОЖЛИВОСТІ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ ПЕДАГОГІЧНИХ УНІВЕРСИТЕТІВ PDF
Сергій Шаров 75-87
ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ГЕОГРАФІЇ ДО ВПРОВАДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ІНТЕГРОВАНОГО НАВЧАННЯ PDF
Оксана Войтович 88-97
ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ВІЙСЬКОВО-ПРОФЕСІЙНОЇ ОРІЄНТАЦІЇ ЛІЦЕЇСТІВ ЗАКЛАДІВ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ З ВІЙСЬКОВИМ ПРОФІЛЕМ PDF
Василь Ягупов, Ксенія Єргідзей 98-111
STUDENT SELF-GOVERNANCE AS A WAY OF EMPOWERMENT IN THE SYSTEM OF HIGHER EDUCATION PDF PDF (English)
Олена Бескорса, Альона Максимюк 112-120
ДЖЕРЕЛЬНА БАЗА ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМИ ВЗАЄМОДІЇ «ВИЩИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД – ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА» В ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ УКРАЇНИ PDF
Елла Бурова, Костянтин Яровий 121-130
ІННОВАЦІЙНИЙ ПІДХІД ДО РОЛІ МЕТОДИЧНИХ ОБ’ЄДНАНЬ УЧИТЕЛІВ У ФОРМУВАННІ ОСНОВ ЗДОРОВ’Я УЧНІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ШКІЛ PDF
Сергій Віцько, Олександр Холодний 131-141
COMPARATIVE CHARACTERISTICS OF TEACHING MATHEMATICS IN COLLEGES AND GYMNASIUMS IN GERMANY AND UKRAINE PDF (English)
Еліна Железнякова, Тетяна Сілічова 142-153
ОЦІНКА ПОТЕНЦІАЛУ ВПРОВАДЖЕННЯ ДУАЛЬНОЇ СИСТЕМИ НАВЧАННЯ В УКРАЇНІ PDF
Ярослава Левченко, Олена Шершенюк 154-167
СТРУКТУРА ТА ЗМІСТ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ В ТЕСТОВІЙ ФОРМІ З ДИСЦИПЛІНИ «ЛІНІЙНА АЛГЕБРА» PDF
Зоя Пащенко, Тетяна Турка 168-178
МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ЗВ’ЯЗНОГО МОВЛЕННЯ СТУДЕНТІВ ПІД ЧАС НАПИСАННЯ ТВОРІВ-РОЗДУМІВ PDF
Світлана Помирча, Наталія Громова 179-190
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ БАКАЛАВРІВ З ТУРИЗМУ PDF
Ольга Дербак 191-198
ІНДИВІДУАЛЬНА ТРАЄКТОРІЯ ПРОФЕСІЙНОЇ АДАПТАЦІЇ СТУДЕНТІВ-ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ (УЧАСНИКІВ БОЙОВИХ ДІЙ) ДО ПРОДУКТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ ПОСЛУГ PDF
Світлана Зінченко 199-215
КОМУНІКАЦІЯ ЯК ФЕНОМЕН ПЕДАГОГІЧНОЇ ВЗАЄМОДІЇ PDF
Тетяна Пісна 216-226
ІНТЕРАКТИВНІ ФОРМИ І МЕТОДИ ФОРМУВАННЯ ПРЕДМЕТНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ МАЙБУТНІХ ЛІКАРІВ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ МЕДИЧНОГО ПРАВОЗНАВСТВА PDF
Ірина Хміль 227-239
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ У ПОЗААУДИТОРНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ УНІВЕРСИТЕТУ PDF
Любов Гончар 240-251
СУТНІСТЬ, ЗМІСТ І ЗАВДАННЯ ДУХОВНО-МОРАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ ОСОБИСТОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ PDF
Сергій Віцько, Андрій Макаренко 252-262
СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ПРОФЕСІЙНО-ОСОБИСТІСНОГО РОЗВИТКУ ПЕДАГОГА ЗАКЛАДУ ПРОФЕСІЙНОЇ (ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ) ОСВІТИ PDF
Володимир Кулішов 263-272
TEACHING COMMUNICATION AT LESSONS OF ENGLISH THROUGH BUILDING SEL (SOCIAL AND EMOTIONAL LEARNING) SKILLS PDF (English)
Olena Iaburova 273-283
ЕМОЦІЙНА КУЛЬТУРА ЯК CКЛАДОВА ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНЬОГО ВИХОВАТЕЛЯ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ PDF
Тетяна Шульга 284-298