СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ПРОФЕСІЙНО-ОСОБИСТІСНОГО РОЗВИТКУ ПЕДАГОГА ЗАКЛАДУ ПРОФЕСІЙНОЇ (ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ) ОСВІТИ

Автор(и)

  • Володимир Кулішов

DOI:

https://doi.org/10.31865/2414-9292.12.2020.206758

Ключові слова:

професійно-особистісний розвиток, педагог закладу професійної (професійно-технічної) освіти, форми професійно-особистісного розвитку, підвищення кваліфікації, професійне стажування, навчально-практичний центр, інформальна освіта.

Анотація

У статті висвітлено новітні підходи до професійно-особистісного розвитку педагогів закладів професійної (професійно-технічної) освіти. Обґрунтовано сутність поняття професійно-особистісного розвитку педагога в контексті сучасних освітніх трансформацій. Визначено та проаналізовано основні форми професійно-особистісного розвитку педагога закладу професійної (професійно-технічної) освіти на сучасному етапі в межах формальної, неформальної та інформальної освіти. Акцентовано увагу на сучасних підходах і проблемах до організації курсів підвищення кваліфікації та професійного стажування педагогів закладів професійної (професійно-технічної) освіти, науково-практичних і науково-методичних заходів у міжкурсовий період. З’ясовано, що відмінною рисою сучасного професійно-особистісного розвитку педагога закладу професійної (професійно-технічної) освіти є як власне самовдосконалення в професійному та особистому планах, так і ефект розвитку учнів. 

Посилання

Войченко, Л. П. (2020). Підвищення кваліфікації як запорука результативної діяльності педагогів закладів професійної (професійно-технічної) освіти. Інноваційні моделі розвитку науково-методичної компетентності педагогів професійної школи у системі безперервної освіти: електронний зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. інтернет-конференції. (C. 46–51). Біла церква: БІНПО ДЗВО УМО НАПН України.

Микитюк, О. (2012). Особистісно-професійний розвиток педагога у контексті компетентнісного підходу. Педагогіка і психологія професійної освіти, 6, 32–38.

Мірошник, С. І. (2016). Професійний розвиток педагога: сучасні підходи. Народна освіта, 2(29). Взято з www.narodnaosvita.kiev.ua

Порядок підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників: затверджено постановою КМУ від 21 серпня 2019 р. № 800. Взято з https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/800-2019-п

Хоржевська, І.М. (2016). Професіоналізм та професійний розвиток особистості. Наука і освіта, 11, 55–60. Взято з https://scienceandeducation.pdpu.edu.ua/uk/articles/2016-11-doc/2016-11-st9

Черній, А. (2018). Професійний розвиток педагога: досвід, співпраця, пріоритети на шляху до нової української школи. Післядипломна освіта в Україні, 2, 40–43.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-06-30

Як цитувати

Кулішов, В. (2020). СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ПРОФЕСІЙНО-ОСОБИСТІСНОГО РОЗВИТКУ ПЕДАГОГА ЗАКЛАДУ ПРОФЕСІЙНОЇ (ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ) ОСВІТИ. Професіоналізм педагога: теоретичні й методичні аспекти, (12), 263–272. https://doi.org/10.31865/2414-9292.12.2020.206758

Номер

Розділ

Статті