DOI: https://doi.org/10.31865/2414-9292.12.2020.206740

ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ГЕОГРАФІЇ ДО ВПРОВАДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ІНТЕГРОВАНОГО НАВЧАННЯ

Оксана Войтович

Анотація


Розглянуто особливості підготовки майбутніх учителів географії до впровадження технологій інтегрованого навчання в освітній процес закладів загальної середньої освіти. Визначено сутність поняття «технології інтегрованого навчання». Охарактеризовано принципи реалізації інтегративного підходу в закладах загальної середньої освіти. Розглянуто можливості застосування технології інтегрованого навчання як дидактичної системи, яка забезпечує взаємопроникнення різнопредметних знань та вмінь, різних видів діяльності на рівні шкільних предметів, навчальних тем, навчальних проблем для формування цілісного уявлення про процеси та явища навколишнього світу.

Упровадження технологій інтегрованого навчання забезпечує комплексність процесу навчання з географії на засадах інтеграції знань із різних предметів; високу результативність навчальних досягнень із географії; економію часу; сприятливу психологічну атмосферу; вмотивованість учнів до вивчення географії, удосконалює особистісні цінності учня, розкриває його здібності.


Ключові слова


підготовка майбутніх учителів географії; технології інтегрованого навчання.

Повний текст:

PDF

Посилання


Антонова, О. Є. (2015). Педагогічні технології та їх класифікація як наукова проблема. Сучасні технології в освіті. Ч. 1. Сучасні технології навчання, 2, 8–15.

Войтович, О. П., Войтович, І. С., Галатюк, Ю. М. (2005). Підготовка педагогів до впровадження інтегративних технологій навчання фізики. Вісник Житомирського педагогічного університету, 25, 154–156.

Пєхота, О. М., Будак, В. Д., Старева, А. М., Нор, К. Ф., Шуляр, В. І., Михайлицька … Балицький, О. І. (2003). Підготовка майбутнього вчителя до впровадження педагогічних технологій. Київ, Україна: А.С.К.

Сисоєва, С. О. (2011). Інтерактивні технології навчання дорослих. Київ, Україна: ВД «ЕКМО».

Токарєва, А. В. (2014) Інтегративне навчання як один з перспективних напрямів розвитку сучасної вищої освіти. Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля. Серія «Педагогіка і Психологія». Педагогічні науки, 2(8), 184–187.