СТРУКТУРА ТА ЗМІСТ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ В ТЕСТОВІЙ ФОРМІ З ДИСЦИПЛІНИ «ЛІНІЙНА АЛГЕБРА»

Автор(и)

  • Зоя Пащенко
  • Тетяна Турка

DOI:

https://doi.org/10.31865/2414-9292.12.2020.206749

Ключові слова:

контроль знань, тестування, етапи складання тестів, форми тестів, підсумкова атестація, лінійна алгебра.

Анотація

У статті обґрунтовано вибір виду контрольно-оціночних заходів у вигляді тестів для студентів бакалаврського (першого) освітнього рівня, а саме: розглянуто можливість та необхідність застосування підсумкового контролю з «Лінійної алгебри» у вигляді тесту. Виділено перші етапи складання тесту, це визначення змісту навчального матеріалу, побудова технологічної матриці, підбір змісту тестових завдань відповідно до обраних форм тестів, розподіл тестових завдань між білетами з урахуванням відповідності технологічній матриці та рівносильності за складністю.

Розглянувши різні форми тестів, у роботі виділено ті, які, на думку авторів, найоптимальніше можуть виконати функцію контролю математичних дисциплін. Це тести типу правильно/неправильно, із вибором однієї правильної відповіді, на визначення відповідності, на отримання числової відповіді та відкритого типу. Наведено приклади різних форм тестів підсумкового контролю з дисципліни «Лінійна алгебра» для бакалаврів фізико-математичного факультету ДВНЗ «ДДПУ» спеціальності 014 Середня освіта (Математика).

Посилання

Плащовата, М. С. (2015). Система оцінювання й контролю навчальних досягнень студентів у ВНЗ Німеччини. Теорія та методика навчання та виховання, 37, 95–100.

Єремеєвич, М. О., Турка Т. В. (2016). Комп’ютерні системи тестування знань та їх аналіз. Молодий вчений, 5(32), 330–332.

Аванесов, В. С. (1994). Методологическое и теоретическое обоснование тестового педагогического контроля. (Дис. д-ра пед. наук). Санкт-Петербург, Российская Федерация: Госуниверситет.

Кадневский, В. М., Могиль, О. В., Панфилова, О. Н. (2016). Тесты как социокультурный феномен. Вестник Омского ун-та, 3, 108–110.

Кухар, Л. О., Сергієнко, В. П. (2010). Конструювання тестів. Курс лекцій: навч. посіб. Луцьк, Україна.

Смолінчук, Л. С. (2010). Тестування як метод оцінювання навчальних досягнень студентів. Вісник національного авіаційного університету. Серія: Педагогіка, Психологія, 03, 74–77.

Фетісов, В. С. (2011). Комп’ютерні технології в тестуванні: навч.-

метод. посіб. Ніжин, Україна: Видавець ПП Лисенко М.М.

Трегубова, Г. М. (2007). Методологічні основи організації тестового контролю знань студентів. Вісник національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут»: Філософія. Психологія. Педагогіка, 4, 139–143.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-06-30

Як цитувати

Пащенко, З., & Турка, Т. (2020). СТРУКТУРА ТА ЗМІСТ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ В ТЕСТОВІЙ ФОРМІ З ДИСЦИПЛІНИ «ЛІНІЙНА АЛГЕБРА». Професіоналізм педагога: теоретичні й методичні аспекти, (12), 168–178. https://doi.org/10.31865/2414-9292.12.2020.206749

Номер

Розділ

Статті