МОЖЛИВОСТІ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ ПЕДАГОГІЧНИХ УНІВЕРСИТЕТІВ

Автор(и)

  • Сергій Шаров

DOI:

https://doi.org/10.31865/2414-9292.12.2020.206736

Ключові слова:

соціальна компетентність, студенти педагогічних університетів, інформаційне суспільство, інформаційно-комунікаційні технології, Інтернет.

Анотація

У статті здійснено аналіз напрямків і переваг застосування інформаційно-комунікаційних технологій для розвитку соціальної компетентності студентів педагогічних університетів. Виявлено, що соціально розвинена особистість адекватно реагує на дії та поведінку співрозмовників, досягає конструктивних результатів під час діалогу, уникає або вчасно вирішує конфліктні ситуації. Особливо це стосується студентів педагогічних університетів, які під час професійної діяльності спілкуються з молодим поколінням та формують у них базові соціальні компетентності. Наголошено на тому, що з розвитком інформаційного суспільства значна частина комунікацій перейшла в цифровий простір. У статті досліджуються можливості мультимедійних та мобільних технологій, мережі Інтернет. Виявлено, що під час розвитку соціальної компетентності корисно застосовувати електронні освітні ресурси, системи дистанційного навчання, масові відкриті онлайн-курси.

Посилання

Биков, В. Ю. (2005). Дистанційна освіта: актуальність, особливості і принципи побудови, шляхи розвитку та сфера застосування. Інформаційне забезпечення навчально-виховного процесу: інноваційні засоби і технології: Колективна монографія (С. 77–92). Київ,Україна: Атіка.

Гаврілова, Л. Г., Топольник, Я. В. (2017). Цифрова культура, цифрова грамотність, цифрова компетентність як сучасні освітні феномени. Інформаційні технології і засоби навчання, 5(61), 1–14.

Горбатюк, Р. М., Тулашвілі, Ю. Й. (2013). Мобільне навчання як нова технологія вищої освіти. Науковий вісник Ужгородського університету: Серія: Педагогіка. Соціальна робота, 27, 31–34.

Докторович, М. (2009). Соціальна компетентність як наукова проблема. Психологія і суспільство, 3(37), 144–147.

Зарубінська, І. Б. (2011). Теоретико-методичні основи формування соціальної компетентності студентів вищих навчальних закладів економічного профілю. (Автореф. дис. докт. пед. наук). Київ, Україна: Інституті вищої освіти НАПН України.

Коваленко, В. В. (2017). Формування соціальної компетентності молодших школярів засобами інформаційно-комунікаційних технологій. Київ, Україна.

Кухаренко, В. М. (2015). Відкриті дистанційні курси. Комп’ютер у школі та сім’ї, 1, 23–28.

Остапенко, С. А. (2012). Дидактичні умови формування соціальної компетентності студентів філологічних спеціальностей у процесі самостійної навчальної діяльності. Наукові записки. Серія: Психолого-педагогічні науки, 1, 164–167.

Павленко, О. М., Шаров, С. В., Москальова, Л. Ю., Шарова, Т. М., Коваленко, А. С. (2019). Реалізація дистанційної форми навчання засобами платформи Moodle у процесі підготовки майбутніх філологів. Інженерні та освітні технології, 7(3), 106–121.

Позднякова, О. Л. (2010). Формування соціальної компетентності учнів з обмеженими можливостями здоров’я засобами проектної діяльності. (Автореф. дис. докт. пед. наук). Київ, Україна: Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова.

Розумний, М. (2004). Соціальна некомпетентність та шляхи її подолання. Сучасна українська політика. Політика і політологи про неї, 5, 210–214.

Сидоров, М., Табаков, Д. (2008). Інтернет як засіб соціальної комунікації та соціального впливу. Політичний менеджмент, 4, 119–125.

Соболєва, С. (2018). Формування соціальної компетентності майбутніх фахівців з економіки у процесі викладання соціально-гуманітарних дисциплін. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2, 197–206.

Фют, І. В. (2010). Інтерактивні методи навчання на уроках географії з використанням ІКТ. Педагогічний дискурс, 7, 232–235.

Холковська, І. Л. (2016). Соціальна компетентність як умова успішної самореалізації особистості. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Педагогіка і психологія, 47, 63–67.

Шаров, С. В. (2018). Мобільний додаток куратора академічної групи як засіб розвитку соціальної компетентності студентів. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах, 2(61), 211–215.

Renk, K. & Phares, V. (2004). Cross-informant ratings of social competence in children and adolescents. Clinical Psychology Review, 2(24), 239–254.

Sharov, S., Liapunova, V., Sharova, T. (2019). Analysis of the Opportunities of the Prometheus Platform for the Professional Development of Future Teachers. TEM Journal, 8(4), 1469–1476.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-06-30

Як цитувати

Шаров, С. (2020). МОЖЛИВОСТІ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ ПЕДАГОГІЧНИХ УНІВЕРСИТЕТІВ. Професіоналізм педагога: теоретичні й методичні аспекти, (12), 75–87. https://doi.org/10.31865/2414-9292.12.2020.206736

Номер

Розділ

Статті