Про журнал

Галузь та проблематика

Видавник: Державний вищий навчальний заклад «Донбаський державний педагогічний університет» 

Збірник включено до бази данних Index Copernicus (Польща), індекс видання становить 2018:70.17 (паспорт видання – https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=45848&lang=pl).

На підставі наказу Міністерства освіти і науки України № 1643 від 28.12.2019 р. (додаток 4) журнал внесений до Переліку наукових фахових видань України (категорія «Б») у галузі педагогічних наук.

Наукове видання “Професіоналізм педагога: теоретичні й методичні аспекти” є педагогічним часописом, присвяченим проблемам професійної підготовки фахівців різних напрямів, широкому колу питань інноваційного розвитку сучасної освіти та науковим дослідженням у цій галузі.

Часопис створено, щоб задовольнити інформаційні потреби педагогічної спільноти, надати їй відкритий дискусійний майданчик для висвітлення нових ідей і тенденцій розвитку професійної освіти сьогодення, сприяння дослідженням, популяризації та систематизації досягнень сучасної психолого-педагогічної науки, найвагоміших наукових та практичних здобутків означеної галузі освіти.

 •  

Процес рецензування

Процес рецензування:

 1. До збірника наукових праць «Професіоналізм педагога: теоретичні й практичні аспекти» приймаються статті наукового характеру відповідної тематики. Подання, що не задовольняє тематиці або вимогам видання, може бути відхилене.
 2. Редакція журналу підтримує світові стандарти прозорості процесу рецензування, тому видання практикує подвійне «сліпе» рецензування рукописів.
 3. Статті, подані до журналу, протягом тижня надсилаються на рецензування двом незалежним експертам. Рецензент ознайомлюється з анотацією статті, після чого погоджується чи відмовляється рецензувати поданий матеріал. У разі відмови протягом декількох днів призначається інший рецензент.
 4. У двотижневий термін рецензенти ознайомлюються з матеріалом та оцінюють його науковий рівень, заповнюючи «Форму рецензування», яку редакція в подальшому надсилає авторові.
 5. У представленій формі рецензенти вказують свої зауваження та завантажують файли з виправленнями чи матеріалами, що можуть бути використанні для доопрацювання статті.
 6. Після заповнення основної «Форми рецензування» експерти обирають одну із запропонованих рекомендацій:
  • «Прийняти подання» – подання готове до публікації й приймається без змін;
  • «Прийняти у виправленому вигляді» – приймається, якщо автор врахує вказані зауваження;
  • «Повернути на виправлення й повторне рецензування» – необхідне суттєве доопрацювання матеріалів й повторне рецензування статті;
  • «Відхилити подання» – подання не задовольняє вимогам видання.
 7. Після завершення процесу рецензування вся відповідна інформація надсилається авторові. Протягом 1 – 2 тижнів автор у разі потреби доопрацьовує статтю та надсилає в редакцію журналу нову версію. Якщо після вказаного терміну відповіді від автора не отримано – подання знімається з черги й видаляється.

Процедура апеляції:

Якщо автор не погоджується із зауваженнями рецензента, він має право надіслати в редакцію апеляцію у форматі «Зауваження рецензента – коментар автора». Цей документ надсилається рецензентові і спільно з редакцією ухвалюється відповідне рішення щодо рукопису.

У випадку, коли рецензенти обирають взаємопротилежні резолюції щодо представленого рукопису (прийняти/відхилити), редакція призначає незалежного експерта.

Політика відкритого доступу

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

Політика відкритого доступу

Наукове електронне видання «Професіоналізм педагога: теоретичні й методичні аспекти» дотримується політики відкритого доступу до опублікованого контенту за ліцензією Creative Commons (Із зазначенням авторства - Некомерційне використання - Поширення на тих же умовах) 4.0 Міжнародна (CCBY-NC-SA 4.0). (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)

Користувачам дозволено читати, завантажувати, копіювати, розповсюджувати, друкувати, шукати та посилатися на повні тексти статей або використовувати їх у будь-яких законних некомерційних цілях із посиланням на авторів і публікацію у виданні. Такі вимоги відповідають визначенню відкритого доступу BOAI (Budapest Open Access Initiative –Будапештська Ініціатива відкритого доступу)http://www.budapestopenaccessinitiative.org/

Редакційна політика

Наукове електронне видання «Професіоналізм педагога: теоретичні й методичні аспекти» є журналом з відкритим доступом. Його зміст перебуває у вільному безкоштовному доступі для користувачів, які можуть читати, завантажувати, поширювати, друкувати, шукати, або робити посилання на повні тексти статей у цьому журналі, попередньо не запитуючи дозволу у видавця або автора. Зазначене відповідає визначенню BOAI (Budapest Open Access Initiative) щодо відкритого доступу. Автори несуть всю повноту відповідальності за зміст надрукованих статей та достовірність наведених в них результатів й розрахунків.

Редакційна колегія наукового електронного видання «Професіоналізм педагога: теоретичні й методичні аспекти» дотримується етичних норм, прийнятих міжнародною науковою спільнотою, спираючись на рекомендації Комітету з видавничої етики (Committee on Publication Ethics), а також на цінний досвід авторитетних міжнародних журналів та видавництв.

Редакційна політика журналу базується на принципах:

 • – об’єктивності та неупередженості у відборі статей з метою їх публікації;
 • – високої вимогливості до якості наукових досліджень;
 • – «сліпого» рецензування статей;
 • – колегіальності у прийнятті рішень щодо публікації статей;
 • – доступності та оперативності у спілкуванні з авторами;
 • – суворого дотримання авторських прав;
 • – суворого дотримання графіку виходу журналу.

Редакція веде систематичну роботу з включення журналу в міжнародні електронні бібліотеки, каталоги та наукометричні бази з метою входження в світовий науковий інформаційний простір, підвищення рейтингу журналу та індексів цитування його авторів.

Редакція журналу категорично засуджує прояви плагіату в статтях як порушення авторських прав і наукової етики та вживає всіх можливих заходів для його недопущення.

Редакція журналу сподівається, що її діяльність сприятиме розвитку вітчизняної педагогічної науки.

Головний редактор

Гаврілова Людмила Гаврилівна – доктор педагогічних наук, професор, ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет», м. Слов’янськ, Україна.

Відповідальний редактор

Бескорса Олена Сергіївна – доктор педагогічних наук, доцент, ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет», м. Слов’янськ, Україна.

Члени редакційної колегії

Kush Joseph – Ph.D., professor, Duquesne University, USA.

Kucharska-Babula Agata - dr, Uniwersytet Rzeszowski, Poland.

Гриньова Валентина Миколаївна – доктор педагогічних наук, професор, Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди, м. Харків, Україна.

Ішутіна Олена Євгенівна – кандидат педагогічних наук, доцент, ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет», м. Слов’янськ, Україна.

Колган Олена Володимирівна – кандидат філологічних наук, доцент, ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет», м. Слов’янськ, Україна.

Кухар Людмила Олександрівна – кандидат педагогічних наук, Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, м. Київ, Україна.

Литвинова Світлана Григорівна – доктор педагогічних наук, професор, Національна академія педагогічних наук України, м. Київ, Україна.

Набока Ольга Георгіївна – доктор педагогічних наук, професор, ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет», м. Слов’янськ, Україна.

Омельченко Світлана Олександрівна – доктор педагогічних наук, професор, ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет», м. Слов’янськ, Україна.

Панасенко Елліна Анатоліївна – доктор педагогічних наук, професор. ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет», м. Слов’янськ, Україна.

Падалка Руслана Миколаївна – кандидат філологічних наук, доцент, ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет», м. Слов’янськ, Україна.

Саяпіна Світлана Анатоліївна – доктор педагогічних наук, професор, ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет», м. Слов’янськ, Україна.

Семеног Олена Миколаївна – доктор педагогічних наук, професор, Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка, м. Суми, Україна.

Семеріков Сергій Олексійович – доктор педагогічних наук, професор, Криворізький державний педагогічний університет, м. Кривий Ріг, Україна.

Хижняк Інна Анатоліївна – доктор педагогічних наук, професор, ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет», м. Слов’янськ, Україна.

Цвєткова Ганна Георгіївна – доктор педагогічних наук, доцент. Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, м. Київ, Україна.

 

Історія журналу

Збірник започатковано 2015 р. як  наукове рецензоване електронне видання, яке постачає читачам контент у миттєвому відкритому доступі. 

Збірник включено до Переліку наукових фахових видань України у галузі «Педагогічні науки» / наказ Міністерства освіти і науки України № 820 від 11.07.2016 р.

Авторські внески

Друк статей здійснюється за рахунок авторів публікацій. Вартість публікації для авторів 1000 грн, що передбачає редагування та макетування.

Плата за публікацію статті здійснюється після її рекомендації до друку. Вам буде відправлено повідомлення електронною поштою про суму для оплати і номер рахунку.

Прохання! Не вносіть оплату за статті без згоди редакції її до друку. Вам буде відправлено повідомлення електронною поштою про рішення редколегії і суму для оплати, а також номер рахунку. Оплата статті здійснюється після її прийняття до друку.

Копія квитанції про оплату статті (файл із назвою «Іванова_квитанція») надсилати на адресу: tppokafedra@gmail.com (Кафедра ТППО).