ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ВІЙСЬКОВО-ПРОФЕСІЙНОЇ ОРІЄНТАЦІЇ ЛІЦЕЇСТІВ ЗАКЛАДІВ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ З ВІЙСЬКОВИМ ПРОФІЛЕМ

Автор(и)

  • Василь Ягупов
  • Ксенія Єргідзей

DOI:

https://doi.org/10.31865/2414-9292.12.2020.206741

Ключові слова:

педагогічні умови, військово-професійна орієнтація, військово-патріотичне виховання, мотивація, цінності, навчально-пізнавальна діяльність.

Анотація

Стаття присвячена актуальній проблемі: військово-професійній орієнтації ліцеїстів закладів спеціалізованої середньої освіти з військовим профілем. Опрацьовані результати узагальнення висновків наукових праць учених, які розв’язують проблему військово-професійної орієнтації юнаків. Визначено основні педагогічні умови військово-професійної орієнтації ліцеїстів, до яких слід віднести військово-патріотичне виховання юнаків, формування цінностей і мотивації майбутньої військово-професійної діяльності в ліцеїстів, а також формування культури навчально-пізнавальної діяльності вихованців ліцеїв. У статті означені необхідні складові патріотичного виховання ліцеїста, визначені його види та форми, які доцільно використовувати в сучасних умовах в ліцеях. Розглянуто, що цінності є ключовим чинником військово-професійної орієнтації ліцеїстів, які є підвалиною їхньої мотиваційної сфери щодо майбутньої військово-професійної кар’єри.

Посилання

Брижатий, Є. І. (2013). Врахування мотиваційних чинників у структурі підготовки майбутніх офіцерів інженерних військ. Вісник Національного університету оборони України, 3(34), 19–25.

Бусел, В. Т. (2004). Великий тлумачний словник сучасної української мови. Київ, Ірпінь, Україна: ВТФ «Перун».

Волкова, Н. П. (2007). Педагогіка. Київ, Україна: Академвидав.

Джирдарьян, И. А. (1974). О месте потребностей, эмоций и чувств в мотивации личности. Теоретические проблемы психологи. (С. 145–169). Москва, Российская Федерация: Наука, Е. В. Шорохова.

Маслоу, А. (1999). Новые рубежи человеческой природы. Москва, Российская Федерация: Смысл.

Наказ Міністерства оборони України № 360 від 05.06.14 року «Про затвердження Інструкції про організацію та проведення військово-професійної орієнтації молоді та прийому до вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти». Взято з https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0704-14

Тимчик, М. В. (2015). Патріотичне виховання старших підлітків у процесі фізкультурно масової роботи. (Дис. канд. пед. наук). Київ, Україна: Київський Національний університет.

Ткаченко, В. М. (2008). Патріотизм. Енциклопедія освіти. Київ, Україна.

Ягупов, В. В. (2000). Військове виховання: історія, теорія і методика. Київ, Україна.

Ягупов, В. В. (2002). Педагогіка. Київ, Україна: Либідь.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-06-30

Як цитувати

Ягупов, В., & Єргідзей, К. (2020). ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ВІЙСЬКОВО-ПРОФЕСІЙНОЇ ОРІЄНТАЦІЇ ЛІЦЕЇСТІВ ЗАКЛАДІВ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ З ВІЙСЬКОВИМ ПРОФІЛЕМ. Професіоналізм педагога: теоретичні й методичні аспекти, (12), 98–111. https://doi.org/10.31865/2414-9292.12.2020.206741

Номер

Розділ

Статті