РОЛЬ ПЕДАГОГА ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ У ФОРМУВАННІ ЗНАНЬ ПРО ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ГАЛУЗІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА В МАЙБУТНІХ КВАЛІФІКОВАНИХ РОБІТНИКІВ АГРАРНОГО ПРОФІЛЮ

Автор(и)

  • Микола Росновський
  • Богдан Вовк

DOI:

https://doi.org/10.31865/2414-9292.12.2020.206648

Ключові слова:

педагог професійного навчання, інноваційні технології, інновації, кваліфікований робітник, аграрний профіль.

Анотація

У статті розкрито актуальність ролі педагога професійного навчання в підготовці майбутніх робітників. Акцентовано увагу на необхідності оволодіння майбутніми педагогами професійного навчання знаннями про сучасні інноваційні технології, які впроваджуються в галузі сільськогосподарського виробництва, та формуванні здатностей із передачі знань майбутнім кваліфікованим робітникам фермерських господарств. Виконано аналіз освітніх ресурсів стосовно сучасних підходів до визначення поняття «інновація». Встановлено, що інноваційна діяльність є вирішальним чинником ефективного розвитку й нарощування обсягів аграрного виробництва, що зумовлює якісні зміни технологій виробництва, суттєві зрушення в його структурі, переоцінку системи мотивації робітників. Розглянуто основні напрямки впровадження інноваційної діяльності в сільськогосподарському виробництві. Проведено аналіз особливостей застосування сучасних інноваційних технологій у галузях освіти і сільськогосподарського виробництва та представлено їхні порівняльні особливості.

Посилання

Білінська, В. (2015). Сучасні інноваційні технології в сільському господарстві: основна характеристика та перспективи впровадження. Вісник Київського національного університету імені Т.Г. Шевченка, 7(172), 74–80.

Дегодюк, Е. (2013). Між перегноєм і міндобривами. Fermer, 9(46), 68–70.

Дичківська, І. М. (2004). Інноваційні педагогічні технології. Київ, Україна.

Закон України «Про інноваційну діяльність». (б.д.). Взято з http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/40-15.

Закон України «Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні». (б.д.). Взято з http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3715-17.

Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність». (б.д.). Взято з https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/848-19.

Знаменський, І. О. (б.д.). Сучасні підходи до визначення сутності інновацій. Взято з http://www.confcontact.com/2008oktInet_tezi/znamensky.php.

Литвиненко, А. В., Росновський, М. Г. (2018). Основи фермерського господарства (організаційно-економічний аспект). Київ, Україна: Аграрна освіта.

Маринченко, Є. О. (2019). Дуальне навчання як важлива складова інноваційної підготовки майбутніх педагогів професійного навчання. Збірник наукових праць «Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького, 1, 130–135.

Маринченко, Є. О., Ігнатенко, Г. В. (2017). Інноваційні педагогічні технології в процесі підготовки майбутніх інженерів-викладачів. Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка, 2(34), 40–47.

Постанова Верховної Ради України «Про Концепцію науково-технологічного та інноваційного розвитку України». (б.д.). Взято з http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/916-14.

Росновський, М. Г. (2015). Створення та функціонування фермерських господарств в Україні: педагогічний аспект. Збірник наукових праць Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка, 27, 225–230.

Росновський, М. Г., Логінов, М. І. (2014). Сучасні енерго– та ресурсозберігаючі технології в АПК: педагогічний аспект. Збірник наукових праць Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка, 24, 215–225.

Садиков, М. А. (2002). Управління інноваційними процесами в аграрній сфері АПК. (Автореф. дис. д-ра пед. наук). Київ, Україна: Ін-т аграр. економіки УААН.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-06-30

Як цитувати

Росновський, М., & Вовк, Б. (2020). РОЛЬ ПЕДАГОГА ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ У ФОРМУВАННІ ЗНАНЬ ПРО ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ГАЛУЗІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА В МАЙБУТНІХ КВАЛІФІКОВАНИХ РОБІТНИКІВ АГРАРНОГО ПРОФІЛЮ. Професіоналізм педагога: теоретичні й методичні аспекти, (12), 45–56. https://doi.org/10.31865/2414-9292.12.2020.206648

Номер

Розділ

Статті