ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ РЕСУРСІВ НА ПРИКЛАДІ КУРСУ «ЛІНІЙНА АЛГЕБРА ТА АНАЛІТИЧНА ГЕОМЕТРІЯ»

Автор(и)

  • Катерина Власенко
  • Ірина Лов’янова
  • Тетяна Армаш
  • Ірина Сітак
  • Олена Чумак

DOI:

https://doi.org/10.31865/2414-9292.12.2020.206633

Ключові слова:

електронні курси, вища школа, курс «Лінійна алгебра та аналітична геометрія», майбутні фахівці.

Анотація

Статтю присвячено особливостям практичного використання електронних курсів для забезпечення мобільності майбутніх фахівців під час їхньої професійної підготовки. Акцентовано увагу на нагальній потребі у використанні різноманітних інформаційно-комунікаційний технологій, зокрема електронних курсів, які в нових освітніх умовах є не лише економічно прийнятними, але й потужним засобом здобуття нових знань, умінь і навичок. Обґрунтовано переваги та недоліки застосування електронних курсів в освітньому процесі вищої школи. Розглянуто методи використання електронних курсів у процесі вивчення фундаментальних дисциплін.

Об’єктом дослідження є фундаментальна підготовка студентів у закладах вищої освіти. Предмет дослідження – процес організації математичної підготовки майбутніх фахівців із застосуванням електронних курсів.

Для досягнення поставлених цілей було використано комплекс наукових методів загальнонаукових (аналіз, синтез, зіставлення) та конкретно-наукових (інформаційно-бібліографічний, проблемно-хронологічний). Оперування методами спостереження та бесіди дозволило виокремити переваги та недоліки у використанні електронних курсів та зробити висновки з досліджуваної проблеми. Розглянуто методи використання електронних курсів на прикладі створення дистанційного курсу «Лінійна алгебра та аналітична геометрія» з описом методики виконання завдань. Показано ефективність контролю, висока активність взаємодії між студентами та викладачами, між самими студентами, можливість комбінації форм та засобів навчання із забезпеченням кожного студента  необхідними матеріалами для самостійного навчання.

Встановлено, що практичне застосування електронних курсів у навчальному процесі сприятиме більш якісному та прогресивному навчанню; формуванню тісної взаємодії викладача і студента; розвитку професійних умінь і навичок самостійної роботи.

Посилання

Власенко, К. В. (2010). Вища математика: елементи лінійної і векторної алгебри [Електронний ресурс]: електронний навч.-метод. посібник для студентів технічних ВНЗ. 1,28 Гб. Краматорськ, ДДМА. 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. Систем. вимоги. Windows XP, Internet Explorer 7, Sun Java, Adobe Flash Player

Власенко, К. В., Реутова, І. М. (2009). Геометрія для майбутніх інженерів: навчально-методичний посібник для учнів старшої школи.; за ред. проф. О. І. Скафи; [Донбаська державна машинобудівна академія]. Донецьк, Україна: вид-во «Вебер» (Донецька філія).

Власенко К. В. (2005). Формування умінь і навичок студентів інженерних вищих навчальних закладів у процесі евристичної діяльності. Рідна школа, 4, 55–58.

Власенко К. (2008). До проблеми формування професійної компетентності майбутніх інженерів-педагогів. Рідна школа, 3–4, 25–27.

Власенко, К., Реутова, І. (2010). Робочий зошит з вищої математики для майбутніх інженерів: навч. посіб. для студентів технічних ВНЗ. Донецьк, Україна: Ноулідж.

Курс «Лінійна алгебра та аналітична геометрія (частина 1)». [Електронний ресурс]. 2015. Взято з http://moodle.kdpu.edu.ua/course/view.php?id=59

Кухаренко В. М. (2012). Про систему дистанційного навчання у відкритому дистанційному курсі. Інформаційні технології в освіті, 11, 32–42.

Лов’янова, І. В., Армаш, Т. С., Бобилєв, Д. Є., Краснощок, А. В. (2018). Система Moodle як засіб підготовки фахівців соціономічних професій. Новітні комп’ютерні технології, 16, 194–204.

Лов’янова, І. В. (2003). Інтерактивне навчання як форма педагогічної 186 взаємодії в системі «учитель-учень». Вісник Житомирського педагогічного університету, 12, 111–113.

Лов’янова, І. В., Корольський, В. В., Віхрова, О. В. (2005). Самостійна робота студентів при вивченні математичних дисциплін у педагогічному ВНЗ. Рідна школа, 8, 60–62.

Умрик, М. А. (2009). Організація самостійної роботи майбутніх учителів інформатики в умовах дистанційного навчання інформатичних дисциплін. (Дис. канд. пед. наук). Київ: Національний педагогічний ун-т ім. М. П. Драгоманова.

Blurton, C. New Directions of ICT-Use in Education. [Electronic resource]. Communication and Information Report 1999–2000. 51 p. Retrieved from http://www.unesco.org/education/educprog/lwf/dl/edict.pdf

Bowen, W. G. et al. (2013). Online learning in Higher Education» [Electronic resource]. Education Next Spring, 13(2). Retrieved from www.educationnext.org/online-learning-in-higher-education.

Dickey, M. D. (2009). Three-Dimensional Virtual Words and Distance Learning: Two Case Studies of Active Words as a Medium for Distance Education. British of Educatioal Technology, 40(3), 480–495.

Dong, T., Ma, Y., Liu, L. (2012). The Application of Cloud Computing in Universities’. Information Engineering and Applications, 154, 938–945. Retrieved from https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-1-4471- 2386-6_122

Freedman G. (2012). Cloud Technology Can Lift the Fog over Higher Education. Chronicle of Higher Education.

Karim, F., Goodwin, R. (2013). Using Cloud Computing in E-learning Systems. International Journal of Advanced Research in Computer Science and Technology, 1(1), 65–69.

Lovyanova, I., Vlasenko, K., Krasnoschok, A., Dmytriiev, D., Shponka, R. (2019). Modeling of ICT Competence Formation of Would-be Mathematics Teacher (2019) Information Technologies and Learning Tools, 74(6). DOI: 10.33407/itlt.v74i6.2421

Mendenhall, R. W. (2011). How Technology Can Improve Online Learning – and Learning in General. Chronicle of Higher Education, 6. Retrieved from https://www.chronicle.com/article/How-Technology-Can-Improve/129616.

O'Hara, K. J., Blank, D., Marshall, J. (2015). Computational Notebooks for AI Education. Twenty-Eighth International Florida Artificial Intelligence Research Society Conference (FLAIRS) (pp. 263–268). Palo Alto: AAAI Press.

Sultan, N. (2010) Cloud computing for education: A new dawn? International Journal of Information Management, 30, 109–116.

Vlasenko, K., Chumak, O., Sitak, I., Chashechnikova, O. & Lovianova, I. (2019). Developing informatics competencies of computer sciences students while teaching differential equations. Revista ESPACIOS, 40(31), 11. Retrieved from http://www.revistaespacios.com/a19v40n31/19403111.html.

Vlasenko, K., Lovianova, I., Sitak, I., Chumak, O., Kondratyeva, O. (2019) Training of Mathematical Disciplines Teachers for Higher Educational Institutions as a Contemporary Problem. Universal Journal of Educational Research, 7(9), 1892–1900. DOI: 10.13189/ujer.2019.070907

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-07-01

Як цитувати

Власенко, К., Лов’янова, І., Армаш, Т., Сітак, І., & Чумак, О. (2020). ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ РЕСУРСІВ НА ПРИКЛАДІ КУРСУ «ЛІНІЙНА АЛГЕБРА ТА АНАЛІТИЧНА ГЕОМЕТРІЯ». Професіоналізм педагога: теоретичні й методичні аспекти, (12), 5–18. https://doi.org/10.31865/2414-9292.12.2020.206633

Номер

Розділ

Статті