ЕМОЦІЙНА КУЛЬТУРА ЯК CКЛАДОВА ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНЬОГО ВИХОВАТЕЛЯ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

Автор(и)

  • Тетяна Шульга

DOI:

https://doi.org/10.31865/2414-9292.12.2020.206760

Ключові слова:

вихователь закладу дошкільної освіти, дитина дошкільного віку, емоційна культура, емоційний стан, педагогічна культура, професійно-педагогічна культура.

Анотація

У статті розглянуто проблему формування емоційної культури майбутнього вихователя закладу дошкільної освіти, зокрема як складової професійно-педагогічної культури педагога. Проаналізовано різні позиції до тлумачення понять: «культура», «педагогічна культура», «професійна культура» та «професійно-педагогічна культура» педагога в дослідженнях вітчизняних та зарубіжних учених. На основі здійсненого теоретичного аналізу визначено та обґрунтовано емоційну культуру як одну із складових професійно-педагогічної культури майбутнього вихователя закладу дошкільної освіти; розкрито відповідність цього особистісного утворення сучасним вимогам суспільства до фахівців дошкільної освіти. Пояснено, що емоційний стан вихователя впливає на самопочуття вихованців, передається їм та викликає відповідні переживання. Дані здійсненого аналізу дозволили зробити спробу визначення емоційної культури майбутнього вихователя закладу дошкільної освіти та окреслити шляхи подальшого дослідження.

Посилання

Андрущенко, В., Бойченко, М., Онкович, Г. (2007). Гуманітарно-педагогічна парадигма вищої освіти. Київ,Україна: Педагогічна думка.

Баженова, И. Н. (1990). Педагогический поиск. 3-е изд., испр. и доп. Москва, Российская Федерация: Педагогика.

Бенин, В.Л. (1996). Теоретико-методологические основы формирования и развития педагогической культуры (Автореф. дис. д-ра пед. наук.). Екатеринбург: Уральский государственный университет.

Беспалько, В. П. (1989). Педагогика и прогрессивные технологии обучения. Москва, Российская Федерация: Педагогика.

Бех, І. Д. (2003). Виховання особистості. Київ: Либідь [у 2 кн.]. кн. 1 : Особистісно орієнтований підхід: теоретико-технологічні засади.

Гончаренко, С. У. (2011). Український педагогічний енциклопедичний словник. Вид. 2-е, доп., випр. Рівне, Україна: Волинські обереги.

Гриньова, В. М. (2001). Формування педагогічної культури майбутнього вчителя (теоретичний і методичний аспекти) (Автореф. дис. д-ра. пед. наук). Київ, Україна: Ін-т педагогіки і психології проф. освіти АПН України.

Иванова, Т. В. (2005). Культурологическая подготовка будущего учителя. Киев, Украина: ЦВП.

Исаев, И. Ф. (2002). Профессионально-педагогическая культура преподавателя. Москва, Российская Федерация: «Академия».

Коган, Л. Н. (1984). Цель и смысл жизни человека. Москва, Российская Федерация: Мысль.

Кононко, О. Л. (Ред.). (2009). Методичні аспекти реалізації Базової програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі». Київ, Україна: Світич.

Крылова, Н. Б. (1990). Формирование культуры будущего специалиста. Москва, Российская Федерация: Высш. школа.

Крылова, Н. Б. (1990). Эстетический потенциал культуры. Москва, Российская Федерация: Прометей.

Мазур, Н. (2007). Зміст професійної культури викладача вищої школи. Рідна школа, 4, 12–14.

Національна рамка кваліфікацій. Додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р. № 1341. Взято з https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-%D0%BF

Пальшкова, І. О. (2011). Педагогіка: професійно-педагогічна культура вчителя. Київ, Україна: Видавничий Дім «Слово».

Паршикова, З. В. (2003). Культурологическая подготовка будущего учителя в процессе изучения педагогической риторики (Автореф. дис. канд. пед. наук). Москва, Российская Федерация: Москов. гос. ун-т имени М. А. Шолохова.

Полонский, В. М. (2004). Словарь по образованию и педагогике. Москва, Российская Федерация: Высш. шк.

Поніманська, Т. І. (2004). Підготовка педагогічних кадрів для системи дошкільної освіти. Дошкільна педагогіка. Київ, Україна.

Правотворов, В. А. (1985). Профессиональная культура специалиста и динамика ее формирования на етапе «вуз-производство». Вестник Харьковск. ун-та, 5, 18–32.

Радул, В. В., Кравцов, В. О., Михайліченко, М. В. (2007). Основи професійного становлення сучасного вчителя. Кіровоград, Україна: «Імекс-ЛТД».

Скрипник, М. І. (1996). Формування педагогічної культури учителя в умовах післядипломної освіти (на базі шкільного та районного метод. кабінетів) (Автореф. дис. … канд. пед. наук) Київ, Україна: Ін-т педагогіки і психології проф. освіти АПН України.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-06-30

Як цитувати

Шульга, Т. (2020). ЕМОЦІЙНА КУЛЬТУРА ЯК CКЛАДОВА ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНЬОГО ВИХОВАТЕЛЯ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ. Професіоналізм педагога: теоретичні й методичні аспекти, (12), 284–298. https://doi.org/10.31865/2414-9292.12.2020.206760

Номер

Розділ

Статті