ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ У ПОЗААУДИТОРНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ УНІВЕРСИТЕТУ

Автор(и)

  • Любов Гончар

DOI:

https://doi.org/10.31865/2414-9292.12.2020.206755

Ключові слова:

культура професійної діяльності, майбутні менеджери, позааудиторна робота, позааудиторна діяльність, форми позааудиторної роботи.

Анотація

У статті розкрито потенціал позааудиторної роботи університету у формуванні культури професійної діяльності майбутніх менеджерів. Зазначено, що значущість позааудиторної роботи для особистісного та професійного розвитку майбутніх менеджерів зумовлено тим, що вона ґрунтується не на примусі, а на принципах добровільності, урахуванні їхніх потреб, ціннісних орієнтацій. Визначено основні функції позааудиторної діяльності майбутніх менеджерів. Окреслено поняття «позааудиторна робота». Акцентовано, що формування культури професійної діяльності майбутніх менеджерів у позааудиторній діяльності закладу вищої освіти відбувається в процесі включення їх у педагогічно доцільні форми організації вільного часу, що забезпечують набуття ними спеціальних знань, умінь, які відповідають особливостям професії менеджера. Схарактеризовано класифікацію форм позааудиторної роботи в закладах вищої освіти. Зазначено, що систематична позааудиторна діяльність щодо формування культури професійної діяльності майбутніх менеджерів, активізація участі кожного студента допоможе успішно вирішувати такі завдання професійного становлення, як: поглиблення інтересу до обраної професії менеджера, розширення управлінського кругозору, формування професійно-управлінських поглядів і переконань, удосконалення комунікативних, організаторських умінь та навичок, навичок самостійної роботи, що забезпечить кожному випускникові закладу вищої освіти в майбутньому активну професійну позицію.

Посилання

Алексюк, А. М. (1998). Педагогіка вищої освіти України. Історія. Теорія: підручник. Київ, Україна: Либідь.

Бакулина, О. С. і Тернопольская, В. И. (2018). Особенности формирования профессиональной компетентности будущих специалистов по налогообложению и таможенному делу. International scientific journal «Progress», 1–2, 94–97.

Вітвицька, С. С. (2009). Педагогічна підготовка магістрів в умовах ступеневої освіти: теоретико-методологічні аспект: монографія. Житомир, Україна: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка.

Гуменникова, Т. Р. (2004). Потенційні можливості позааудиторної роботи щодо підготовки студентів до особистісно орієнтованого виховання. Науковий вісник Південноукраїнського державного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського, 12, 58–61.

Коваль, В. Ю. (2009). Система позааудиторної діяльності

студентів вищих навчальних закладів. Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія: педагогіка, психологія, соціологія, 6, 19–23.

Козырева, Т. В. (2006). Педагогические условия организации социального творчества студентов вуза во внеаудиторной деятельности. (Кандидатская диссертация). Кострома, Российская Федерация: Костромской государственный университет имени Н. А. Некрасова.

Медведєва, О. Р. (2008). Формування творчих умінь студентів у позааудиторній виховній роботі. (Кандидатська дисертація). Харків, Україна: Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди.

Никитина, О. Э. (2017). Особенности профессионального воспитания в системе высшего педагогического образования. Studia Humanitatis, 3. Взято з http://st-hum.ru/content/nikitina-oe-osobennosti-professionalnogo-vospitaniya-v-sisteme-vysshego-pedagogicheskogo

Овчаренко, Г. Е. (2008). Позанавчальна діяльність студентів у вищих навчальних закладах: сутнісні характеристики, структура та особливості. Освіта Донбасу, 5–6 (130–131), 35–38.

Педагогический энциклопедический словарь. (2003). Б. М. Бим-Бад (гл. ред.). Москва, Российская Федерация: Большая российская энциклопедия.

Санфирова, О. В. (2012). Знаниевая компонента в системе подготовки специалистов социально-культурной сферы и туризма в обществе устойчивого развития. Вестник Томского государственного педагогического университета, 12(127), 182–189.

Соловей, М. М. і Демчук, В. І. (2004). Система виховної роботи у вищому навчальному закладі як фактор цілісного виховання особистості. Рідна школа, 8, 33–37.

Стоян, А. Н. (1994). Организация досуга студенческой молодежи. Киев, Украина: Вища школа.

Тернопільська, В. І., Коломієць, Т. В., Піонтківська, І. О. (2014). Довідник з виховної роботи зі студентами. Тернопіль, Україна: Вид-во «Богдан».

Фіцула, М. М. (2007). Педагогіка: навчальний посібник. Київ, Україна: Академвидав.

Холод, Н. И. и Егорова, О. С. (2014). Формы и методические принципы организации внеаудиторной деятельности студентов по иностранному языку. Ярославский педагогический вестник, 4, 108–113.

Ternopilska, V., Guk, O., Zavhorodnia, Y., Ryzhykov, V., Snitka, Y., & Chernukha, N. (2019). Variants of the educational paradigm in training of managers. Revista ESPACIOS, 40(29), 9.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-06-30

Як цитувати

Гончар, Л. (2020). ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ У ПОЗААУДИТОРНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ УНІВЕРСИТЕТУ. Професіоналізм педагога: теоретичні й методичні аспекти, (12), 240–251. https://doi.org/10.31865/2414-9292.12.2020.206755

Номер

Розділ

Статті