№ 7 (2018)

Зміст

Статті

ІКТ-ПІДТРИМКА НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ: ВИКОРИСТАННЯ СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ ДЛЯ ВПРОВАДЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ПЕДАГОГІЧНОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ PDF
Людмила Гаврілова 5-22
ТЕСТУВАННЯ В ДІАГНОСТИЦІ РОЗВИТКУ КОГНІТИВНОГО КОМПОНЕНТА ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ДО ЗАСТОСУВАННЯ ЗАСОБІВ ЕЛЕКТРОННОЇ ЛІНГВОМЕТОДИКИ В ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ PDF
Інна Хижняк 23-37
ЕТАПИ ВПРОВАДЖЕННЯ ІКТ В ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ PDF
Віра Андрієвська 38-49
МУЛЬТИМЕДІЙНИЙ ПОСІБНИК «КРОК ЗА КРОКОМ» – НОВИЙ ІНСТРУМЕНТ ОСВІТИ ДЛЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ PDF
Микола Близнюк, Валерій Михайленко 50-61
КОМПАРАТИВНИЙ АНАЛІЗ ТРАДИЦІЙНИХ ТА ІННОВАЦІЙНИХ ТЕНДЕНЦІЙ ВИКЛАДАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ У ВНЗ PDF
Олена Бескорса 62-72
КОГНІТИВНО-ОПЕРАЦІЙНИЙ КОМПОНЕНТ НАУКОВОМЕТОДИЧНОЇ СИСТЕМИ ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ФАХІВЦЯ МУНІЦИПАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ PDF
Олена Ільєнко 73-86
ПЕДАГОГІЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ МЕТОДИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ PDF
Олена Ішутіна, Єлизавета Шаповалова 87-96
ФІЛОСОФСЬКО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ КОМПОНЕНТ У СТРУКТУРІ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ PDF
Олена Карпенко 97-105
ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ЕТНОДИЗАЙНУ У ФОРМУВАННІ ПРОЕКТНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ PDF
Олена Лихолат 106-118
THE METHODOLOGICAL ASPECT OF USING ASSOCIATED EXERCISES FOR WORKING WITH WIMMELBUCH AT ENGLISH LESSONS IN PRIMARY SCHOOL PDF
Ірина Лобачова 119-126
РОЗВИТОК ХУДОЖНІХ ЗДІБНОСТЕЙ У ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ЗАСОБАМИ УКРАЇНСЬКОГО ДЕКОРАТИВНО-УЖИТКОВОГО МИСТЕЦТВА PDF
Людмила Одерій, Наталія Кудінова 127-136
ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ ПРИ ВИВЧЕННІ ІНТЕГРАЦІЙНОГО КУРСУ «ДИТЯЧА ЛІТЕРАТУРА З МЕТОДИКОЮ НАВЧАННЯ ЛІТЕРАТУРНОГО ЧИТАННЯ» PDF
Валерій Сиротенко, Олена Бондаренко 137-149
СТЕРЕОТИПНЕ ТА ІМПРОВІЗАЦІЙНЕ В ПЕДАГОГІЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ PDF
Володимир Смиренський 150-168
СПРОБА АНАЛІЗУ ЗАЦІКАВЛЕНОСТІ ВЧЕНИХ І ДОСЛІДНИКІВ У ВСЕБІЧНОМУ РОЗВИТКУ МАЙБУТНІХ І ПРАКТИКУЮЧИХ УЧИТЕЛІВ ІНФОРМАТИКИ PDF
Олена Федоренко, Ганна Зима 169-178
МОТИВАЦІЙНА ГОТОВНІСТЬ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ДО ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙ В ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС PDF
Ольга Хващевська, Євген Кишкар 179-190
USAGE OF CREATIVE TECHNOLOGIES IN TEACHING ENGLISH LANGUAGE IN THE INTERCULTURAL COMMUNICATION PROCESS PDF
Олена Ябурова 191-200
ДО ВИВЧЕННЯ ЯВИЩА ФОТОЕФЕКТУ ТА ЙОГО ЗАКОНІВ У КУРСІ ФІЗИКИ В СЕРЕДНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ PDF
Олег Войнов, Олександр Бєлошапка 201-210
СТРУКТУРА УПРАВЛІНСЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ДИРЕКТОРА ШКОЛИ МИСТЕЦТВ У КОНТЕКСТІ РЕФОРМИ МИСТЕЦЬКОЇ ОСВІТИ PDF
Євгенія Гринь 211-220
ПРОФЕСІОНАЛІЗМ ПЕДАГОГА ЯК ФАКТОР ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ВИКЛАДАННЯ ХОРЕОГРАФІЇ PDF
Лариса Гусаченко 221-229
СТОСУНКИ НАСТАВНИКА І ВЧИТЕЛЯ-ПОЧАТКІВЦЯ В ЯПОНСЬКОМУ КОНТЕКСТІ PDF
Ольга Лученко 230-240