ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ ПРИ ВИВЧЕННІ ІНТЕГРАЦІЙНОГО КУРСУ «ДИТЯЧА ЛІТЕРАТУРА З МЕТОДИКОЮ НАВЧАННЯ ЛІТЕРАТУРНОГО ЧИТАННЯ»

Автор(и)

  • Валерій Сиротенко
  • Олена Бондаренко

DOI:

https://doi.org/10.31865/2414-9292.7.2018.140591

Ключові слова:

інтегроване навчання, практичне заняття, комічний пафос, гумор, сатира, іронія, гротеск, сарказм, лірика як рід літератури, пейзажний вірш, ліричний герой, алітерація, гіпербола, вступна бесіда, вибіркове читання, робота в парах, виразне читання.

Анотація

У статті розглянуті особливості проведення практичних занять при вивченні вишівської дисципліни «Дитяча література з методикою навчання літературного читання».  Вихідним положенням розвідки є твердження, що інтегрування різних навчальних дисциплін – це об’єктивне веління часу, бо розвиває в майбутнього педагогічного фахівця здатність сприймати будь-яке явище в комплексі, розгалуженості, привчає знаходити вирішення проблем, що виникають, на підставі всебічного їхнього аналізу, урахування різних чинників, які потребують обов’язкового врахування. Представлено варіанти двох практичних занять: твори комічного пафосу в дитячій літературі, їхнє вивчення в початковій школі (поезії Г. Бойка, вірш «Ділові розмови»); особливості аналізу творів ліричного роду літератури (вірш О. Олеся «В степу») та методичні підходи до вивчення пейзажної поезії в початкових класах (вірш Є. Горєвої «Ходить осінь в дібровоньці»). Сутність інтегрування полягає в тому, що набуті аналітико-літературні відомості повинні знайти доцільну методичну реалізацію на прикладі віршів шкільної програми з літературного читання.

Посилання

Бескорса, О. (2017). Інтеграція на уроках англійської мови в початковій школі в контексті концепції нової української школи. Професіоналізм педагога: теоретичні й методичні аспекти, 6, 230−238. Взято з http://pptma.dn.ua/files/2017/6/25%20Beskorsa%20230238.pdf

Бойко, Г. (б.д.). Знайду. Взято з http://www.megaznaika.com.ua/lyrics/znajdu/

Бойко, Г. (б.д.). Хто кричав? Взято з http://ua-referat.com/

Бойко, Г. (б.д.). Як Хома збирався у похід. Взято з http://portfel.info/dir/b/bojko_gricko/jak_khoma_zbiravsja_u_pokhid/337-1-0-1215

Бондаренко, Т. В. і Євтухова, Т. А. (2017). Деякі практичні аспекти підготовки майбутніх учителів початкової школи до використання змішаного навчання. Молодий вчений, 9.2 (49.2), 48−52.

Земляна, Е. (б.д). Інтеграція знань в освіті. Технологія проведення інтегрованих занять. Взято з http://oldconf.neasmo.org.ua/node/2310

Карташова, Ж. (2016). Сучасні тенденції використання інтегративного підходу до організації інструментально-виконавської підготовки викладачів мистецьких дисциплін. Професіоналізм педагога: теоретичні й методичні аспекти, 3, 189−198. Взято з http://pptma.dn.ua/files/2016/3/21.Kartashova_s.189-198.pdf

Хорошковська, О. Н. і Охота, Г. І. (2013). Літературне читання 3 клас. Київ, Україна: Освіта.

Ліхвицька, Л. (2017). Інтегрований структурний комплекс мистецької інноваційної діяльності вчителів музичного мистецтва. Професіоналізм педагога: теоретичні й методичні аспекти, 6, 45−52. Взято з http://pptma.dn.ua/files/2017/6/5.%20Likhitska%2045-51.pdf

Любарська, О. М. (б.д.). Інтеграційні процеси в освіті. Взято з http://lib.chdu.edu.ua/pdf/zbirnuku/13/5.pdf

Ми споживаємо щодня у п’ять разів більше інформації, ніж 20 років тому, створюємо – у 200 разів більше. (б.д.). Взято з http://osvita.mediasapiens.ua/mediaprosvita/research/mi_spozhivaemo_schodnya_u_pyat_raziv_bil she_informatsii_nizh_20_rokiv_tomu_stvoryuemo_u_200_raziv_bilshe/

Мовчун, А. І. (2014). Робоча програма «Дитяча література». Взято з http://pi.kubg.edu.ua/images/stories/Departaments/idpmo/HaB4_Program/2014_DL_PO_2.pdf

Навчальний курс «Дитяча література». (б.д.). Взято з http://wiki.kspu.kr.ua/index.php

Практичні заняття. (б.д.). Взято з https://uk.wikipedia.org/wiki

Проворова, Є. (2017). Міжпредметна інтеграція в методичній підготовці майбутнього вчителя музики на засадах праксеологічного підходу. Професіоналізм педагога: теоретичні й методичні аспекти, 5 (1), 235−247. Взято з http://pptma.dn.ua/files/2017/51/22.%20Provorova%20s.%20235-246.pdf

Пучков, І. Р. (2017). Методологічні підходи до застосування змішаного навчання при підготовці майбутніх вчителів початкової школи. Молодий вчений, 9.2 (49.2), 76−80.

Савченко, О. Я. (2012). Літературне читання 2 клас. Київ, Україна: Видавничий дім «Освіта».

Сиротенко, В. П. (2011). Про сміх гумористичний, сатиричний і не тільки: деякі міркування з приводу категорій комічного. Вісник Донецького національного університету. Гуманітарні науки, 2, 21−27.

Титар, О. В. і Пінчук, Г. Г. (б.д.). Інтеграція навчального процесу як чинник розвитку пізнавальної активності учнів. Взято з http://osvita.ua/school/lessons_summary/proftech/24899/

##submission.downloads##

Як цитувати

Сиротенко, В., & Бондаренко, О. (2018). ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ ПРИ ВИВЧЕННІ ІНТЕГРАЦІЙНОГО КУРСУ «ДИТЯЧА ЛІТЕРАТУРА З МЕТОДИКОЮ НАВЧАННЯ ЛІТЕРАТУРНОГО ЧИТАННЯ». Професіоналізм педагога: теоретичні й методичні аспекти, (7), 137–149. https://doi.org/10.31865/2414-9292.7.2018.140591

Номер

Розділ

Статті