ІКТ-ПІДТРИМКА НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ: ВИКОРИСТАННЯ СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ ДЛЯ ВПРОВАДЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ПЕДАГОГІЧНОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31865/2414-9292.7.2018.140578

Ключові слова:

соціальні мережі, блог, форум, сайт, ІКТ-підтримка, наукове дослідження, педагогічний експеримент.

Анотація

Стаття висвітлює актуальну проблему сучасної вищої школи – всебічне залучення засобів інформаційно-комунікаційних технологій до навчального процесу. Автором проаналізовано питання інформаційно-комунікаційної підтримки наукових досліджень, зокрема використання соціальних мереж для впровадження результатів науково-педагогічної діяльності майбутніх магістрів та докторів філософії галузі знань «Освіта». Теоретичні підвалини дослідження складають зарубіжні й вітчизняні концепції, сучасні стратегії, проекти й ініціативи в галузі інформатизації освіти, наукові розвідки з питань е-освіти, створення і застосування засобів ІКТ в педагогічній діяльності. Нормативно-правове підґрунтя дослідження утворюють європейські та вітчизняні державні документи останніх років («Стратегія розвитку інформаційного суспільства в Україні» (2013), Закон України «Про вищу освіту» (2014), Проект «Цифровий порядок денний для України» (2016), Проект Закону України про внесення змін до Закону України «Про Національну програму інформатизації» (2017) тощо). Автором надано класифікацію наукових мережевих спільнот; узагальнено психологічні, соціальні та педагогічні переваги їхнього застосування в навчанні; розглянуто блоги, форуми і освітні сайти як засоби інтерактивної наукової взаємодії; запропоновано інтернет-сервіси, можливостями яких доцільно користуватися під час організації та проведення наукового дослідження. Визначено основні напрями застосування соціальних мереж для впровадження результатів науково-педагогічної діяльності майбутніх магістрів та докторів філософії в галузі знань «Освіта»: зберігання файлів і посилань на джерела інформації, розповсюдження навчальних матеріалів, створення навчального контенту, організація спільної роботи студентів, ефективна комунікація між студентами й викладачем, створення віртуальних навчальних спільнот, організація та проведення анкетувань, опитувань, контрольних зрізів знань, інших заходів з оцінювання якості навчання.

Посилання

Пелещишин, А. М., Сєров, Ю. О., Березко, О. Л., Пелещишин, О. П., ТимовчакМаксимець, О. Ю. і Марковець, О. В. (2012). Процеси управління інтерактивними соціальними комунікаціями в умовах розвитку інформаційного суспільства. Львів, Україна: Видавництво Львівська політехніка.

Boyd, D., & Ellison, N. (2007). Social Network Sites: Definition, History, and Scholarship. Journal of Computer-Mediated Communication, 13(1). Retrieved from http://jcmc.indiana.edu/vol13/issue1/boyd.ellison.html

Тишкова, О. (2014). Соціальні мережі як виклик сучасності в освітньому середовищі. Вісник Інституту розвитку дитини. Серія: Філософія, педагогіка, психологія, 34, 63 – 72.

Воронкин, А. С. (2014). Социальные сети: эволюция, структура, анализ. Образовательные технологии и общество: международный электронный журнал, 17 (1), 650–675. Взято з https://cyberleninka.ru/article/n/sotsialnye-seti-evolyutsiya-struktura-analiz

Садыгова, Т. С. (2012). Социально-психологические функции социальных сетей. Вектор науки ТГУ, 3 (10), 192–194. Взято с https://cyberleninka.ru/article/n/sotsialnopsihologicheskie-funktsii-sotsialnyh-setey

Кирильчук, С. М. (2015). Застосування соціальних мереж у процесі підготовки майбутніх педагогів професійного навчання. ІІІ Всеукраїнська конференція «Актуальні проблеми сучасної науки та наукових досліджень». Вінниця: ВДПУ ім. М. Коцюбинського. Взято з http://konferenzia.ukrainianforum.net/t72-topic

Яцишин, А. В. (2014). Застосування віртуальних соціальних мереж для потреб загальної середньої освіти. Інформаційні технології в освіті, 19, 119–126.

Булычева, О. С. и Сюнтюренко, О. В. (2016). Национальная информационная инфраструктура: точки роста. Научные и технические библиотеки, 1, 26–33. Взято з http://www.gpntb.ru/ntb/ntb/2016/1/ntb_1_2_2016.pdf

Семенов, Н. А. (2008). Социальные сети, перспективы развития и способы монетизации (Часть 1). Взято з http://habrahabr.ru/company/SECL_GROUP/blog/22811

Палій, С. В. (2013). Соціальні мережі як засіб комунікації електронного навчання. Управління розвитком складних систем, 13, 152–156. Взято з http://urss.knuba.edu.ua/files/zbirnyk-13/152-156.pdf

Блог. (б.д.). Фізмат-Вікіпедія. Взято з http://new.fizmat.tnpu.edu.ua/index.php/%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%B3.

Система управління блогом, що таке WordРress? (б.д.). Український WordPress. Взято з https://wordpress.co.ua/stvoryty-blog-na-wordpress/3-blog-management-system-wordpress

Як створити ефективний навчальний блог. Принципи e-learning. (б.д.). Українська блогосфера. Взято з http://blogosphere.com.ua/2009/03/02/how-to-create-effective-educationalblog/

Положення про електронні освітні ресурси (2012, 1 жовтня). Взято з http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1695-12#n13

Стеценко, Г. В. (2007). Освітні веб-ресурси та їх класифікація. Комп’ютер в школі та сім’ї, 6 (62), 23–26.

Пунина, Т. Г. (2007). Проектирование и размещение в сети Интернет административных сайтов образовательных учреждений. Тамбов, Россия: Педагогический Интернет-клуб. Взято з http://club-edu.tambov.ru/methodic/2007/ppsite/index.html

Кіяновська, Н. М., Рашевська, Н. В., і Семеріков, С. О. (2014). Теоретикометодичні засади використання інформаційно комунікаційних технологій у навчанні вищої математики студентів інженерних спеціальностей у Сполучених Штатах Америки. Кривий Ріг, Україна: Видавничий відділ ДВНЗ «Криворізький національний університет».

Панченко, Л. Ф. (2010). Інформаційно-освітнє середовище сучасного університету. Луганськ, Україна: Вид-во ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка».

##submission.downloads##

Як цитувати

Гаврілова, Л. (2018). ІКТ-ПІДТРИМКА НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ: ВИКОРИСТАННЯ СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ ДЛЯ ВПРОВАДЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ПЕДАГОГІЧНОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ. Професіоналізм педагога: теоретичні й методичні аспекти, (7), 5–22. https://doi.org/10.31865/2414-9292.7.2018.140578

Номер

Розділ

Статті