ПЕДАГОГІЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ МЕТОДИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31865/2414-9292.7.2018.140601

Ключові слова:

вища освіта, методична компетентність, моделювання, педагогічне моделювання, учитель початкової школи.

Анотація

У статті подано загальний аналіз педагогічного моделювання як засобу формування методичної компетентності майбутнього вчителя, розкрито деякі підходи до класифікації, представлено основні позиції застосування педагогічного моделювання в теорії та практиці професійної освіти вчителів. Доведено, що будь-яке моделювання передбачає використання абстрагування та ідеалізації (особливо це відноситься до моделювання складних педагогічних систем, поведінка яких залежить від великого числа взаємопов’язаних факторів різної природи). У педагогічному моделюванні найчастіше затребувані структурнофункціональні моделі, при проектуванні яких об’єкт розглядається як цілісна система, що включає складові частини, компоненти, елементи, підсистеми. Побудова такої моделі дозволяє отримати нову інформацію про поведінку об’єкта, виявити взаємозв’язки та закономірності, які не вдається виявити при інших способах аналізу. Студентам пропонувалось будувати моделі макро- й мікроструктури аспектних уроків та уроків зв’язного мовлення в різних класах. Моделюючи уроки мови, майбутні вчителі послуговувались засвоєними на заняттях із педагогіки, психології та лінгвометодики лінгвометодичними термінами-синонімами.

Посилання

Закон України про вищу освіту. № 1556-18. (2014, 1 липня). Взято з http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1556-18

Кушнір, В. А. (2003). Теоретико-методологічні основи системного аналізу педагогічного процесу вищої школи : дис. … д-ра пед. наук Ін-т педагогіки і психології професійної освіти АПН України, – Київ.

Лодатко, Є. О. (2010). Моделювання в педагогіці: точки відліку. Педагогічна наука: історія, теорія, практика, тенденції розвитку, № 1. [Електроний ресурс] Режим доступу: http://intellect-invest.org.ua/pedagog_editions_e-magazine_pedagogical_science_vypuski_n1_2010_st_2/

Марчій-Дмитраш, Т. М. (2012). Ігрове моделювання у процесі підготовки майбутніх учителів початкової школи. Педагогічний дискурс, 13, 216 – 219.

Цимбалару, А. Д. (2007). Педагогічне моделювання. Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова, Вип. 6, 196 – 199.

##submission.downloads##

Як цитувати

Ішутіна, О., & Шаповалова, Є. (2018). ПЕДАГОГІЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ МЕТОДИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ. Професіоналізм педагога: теоретичні й методичні аспекти, (7), 87–96. https://doi.org/10.31865/2414-9292.7.2018.140601

Номер

Розділ

Статті