ЕТАПИ ВПРОВАДЖЕННЯ ІКТ В ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31865/2414-9292.7.2018.140580

Ключові слова:

етапи, ІКТ, впровадження ІКТ, початкова школа.

Анотація

У статті висвітлено етапи впровадження ІКТ в освітній процес початкової школи: експериментальний етап; етап інтеграції навчання інформатики з навчанням базових дисциплін початкової школи; етап становлення дисципліни «Інформатика» як самостійного предмета. Розкрито особливості використання ІКТ на кожному з етапів упровадження: формування в учнів комп’ютерної грамотності, становлення інформаційної культури й подальший розвиток алгоритмічної культури школярів на першому етапі; оволодіння учнями комп’ютером як засобом пізнання процесів і явищ, що відбуваються навколо на другому етапі; наскрізне застосування ІКТ у начальному процесі початкової школи на третьому етапі. Обґрунтовано необхідність переосмислення цілей, змісту, засобів, методів і форм інформатичної підготовки молодших школярів на сучасному етапі розвитку ІКТ і зростанні нового покоління дітей в інформатизованому суспільстві.

Посилання

Андрієвська, В. М. і Олефіренко, Н. В. (2011). Інформаційні технології у початковій школі. Харків, Україна: ХНПУ.

Андрієвська, В. М. (б.д.). Трансформація початкової школи в умовах інформатизації освіти. Взято з http://www.rusnauka.com/22_SEN_2017/Pedagogica/4_228294.doc.htm

Влияние компьютерных игр на психику ребенка. (б.д.). Взято з http://www.microarticles.ru/article/vlijanie-kompjuternih-igr-na-psihiky-rebenka.html

Воронкін, О. (2014). Періодизація розвитку інформаційно-комунікаційних технологій навчання. Вища освіта України, 3, 109−116.

Гончаренко, Л. М. і Костенко, О. І. (б.д). Використання ІКТ для підвищення якості навчання. Освіта.UA. Методика та технологія. Взято з http://osvita.ua/school/lessons_summary/edu_technology/27861/

Зарецкий, Д. В., Зарецкая, З. А. і Горвиц, Ю. М. (1995). Информационная культура: Модуль: Класс 1. Москва, Россия: Дрофа.

Козидубова, С. М. (1999). Особенности эмоциональных нарушений при неврозах у подростков. Таврический журнал психиатрии,3 (10). Взято с https://www.kazedu.kz/referat/98417

Кравченко, Л. І. (2004). Персональний комп’ютер на уроці математики як засіб активації пізнавальної діяльності учнів. Математика в школах України, 2, 8−11.

Національна рада реформ. (б.д.). Взято з http://reforms.in.ua/ua/reform/indicator/11076

Петрікова, Н. І. (б.д.). Упровадження інформаційно-комп’ютерних технологій у навчально-виховний процесс. Освіта.UA. Методика та технологія. Взято з http://osvita.ua/school/lessons_summary/edu_technology/33682/

Подкорытов, B. C. (1998). Новые технологии в медико-социальной реабилитации детей и подростков с органическими поражениями нервной системы, страдающих речевыми и психическими расстройствами. Материалы Национальной конференции психологов и логопедов. (С. 66−68). Харьков, Украина.

Проект нового державного стандарту початкової загальної освіти. (б.д.). Взято з http://newstandard.nus.org.ua/

Суховірський, О. В. (2005). Підготовка майбутнього вчителя початкової школи до використання інформаційних технологій. (Дис. канд. пед. наук). Київ, Україна: Інститут педагогіки АПН України.

Щодо методичних рекомендацій для експериментальних загальноосвітніх навчальних закладів. № 1/9-450. (2017, 23 серпня). Взято з http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/57230/

UNESCO Institute for Information Technologies in Education. (n.d.). Retrieved from http://iite.unesco.org/pics/publications/ru/files/3214728.pdf;%20%D0%A1.243-244

##submission.downloads##

Як цитувати

Андрієвська, В. (2018). ЕТАПИ ВПРОВАДЖЕННЯ ІКТ В ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ. Професіоналізм педагога: теоретичні й методичні аспекти, (7), 38–49. https://doi.org/10.31865/2414-9292.7.2018.140580

Номер

Розділ

Статті