МУЛЬТИМЕДІЙНИЙ ПОСІБНИК «КРОК ЗА КРОКОМ» – НОВИЙ ІНСТРУМЕНТ ОСВІТИ ДЛЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

Автор(и)

  • Микола Близнюк
  • Валерій Михайленко

DOI:

https://doi.org/10.31865/2414-9292.7.2018.140581

Ключові слова:

освіта для сталого розвитку, ринок освітніх послуг, сталий розвиток, громадянське суспільство, мультимедійний посібник.

Анотація

Проведено аналіз змістової частини освітніх мультидисциплінарних пакетів Регіонального Екологічного Центру для країн Центральної та Східної Європи «Крок за кроком» та «Зеленого пакета», призначених для поширення наскрізної освіти для сталого розвитку в Україні. Показано, що дидактична основа посібників значною мірою співпадає з вимогами освітньої реформи «Нова українська школа». Матеріали посібників можуть задовольнити наявну потребу в навчальних матеріалах шкільної та позашкільної освіти для сталого розвитку щодо формування екологічно орієнтованого мислення та соціальної компетентності учнівської молоді. Поширення цих матеріалів через мережу Інтернет сприяє широкому охопленню цільових груп і має переваги на ринку освітніх послуг своєю інтерактивністю та мобільністю, що є важливим елементом цільової підготовки та перепідготовки 20 тисяч учителів, які будуть задіяні у втіленні шкільної реформи.

Посилання

Національна доповідь «Цілі Сталого Розвитку: Україна» (2017). Взято з https://menr.gov.ua/files/docs/Національна%20доповідь%20ЦСР%20України_липень%202017 %20ukr.pdf

Концепція «Нова українська школа» (2016, 27 жовтня). Взято з http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/ua-sch-2016/

Закон України про освіту. № 2145-19. (2017, 5 вересня). Взято з http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2145-19

Wals, A. (2009). Review of Contexts and Structures for ESD. Learning for a Sustainable World. Paris: UNESCO.

Hakan, A. (2017). Learning from Dealing with Real World Problems. Education, 137 (4), 413−417.

Пустовіт, Н. А. (2006). Освіта для сталого розвитку – важливий напрям підвищення екологічної компетентності вчителя. Вісник Житомирського державного університету. Взято з http://eprints.zu.edu.ua/1061/1/06 pnaekv.pdf

Пришляк, О. Ю. (2011). Формування інформаційної культури майбутніх педагогів. Науковий вісник Ужгородського Національного університету, 20, 113−115. Взято з https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/5542

Пришляк, О. Ю. (2007). Практична підготовка соціальних педагогів: вітчизняний і зарубіжний досвід. Педагогічні науки, 44, 348−352. Взято з http://ps.stateuniversity.ks.ua/file/issue_44/79.pdf

Михайленко, В., Близнюк, М., Денафас, Г., Малькова, Т. і Минджов, К. (2017). Карпатська школа – освітній ресурс для сталого розвитку. Фізична географія та геоморфологія, 1 (85).

Johnson, N. (2017, July 24). New lessons for the future. Retrieved from http://www.rec.org/news-item.php?id=1287

Гриневич, Л. (2017, 21 серпня). Новий державний стандарт початкової загальної освіти. Всеукраїнська серпнева конференція. Взято з http://mon.gov.ua/content/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/2017/08/2 1/novij-derzhavnij-standart-pochatkovoyi-zagalnoyi-osviti.pdf

Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді. (б.д.). Взято з http://www.nenc.gov.ua/

##submission.downloads##

Як цитувати

Близнюк, М., & Михайленко, В. (2018). МУЛЬТИМЕДІЙНИЙ ПОСІБНИК «КРОК ЗА КРОКОМ» – НОВИЙ ІНСТРУМЕНТ ОСВІТИ ДЛЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ. Професіоналізм педагога: теоретичні й методичні аспекти, (7), 50–61. https://doi.org/10.31865/2414-9292.7.2018.140581

Номер

Розділ

Статті