КОГНІТИВНО-ОПЕРАЦІЙНИЙ КОМПОНЕНТ НАУКОВОМЕТОДИЧНОЇ СИСТЕМИ ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ФАХІВЦЯ МУНІЦИПАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31865/2414-9292.7.2018.140585

Ключові слова:

конкурентоспроможність, професійна підготовка, конкурентоспроможний фахівець, фахівець муніципальної економіки, науково-методична система, когнітивно-операційний компонент.

Анотація

Підготовка конкурентоспроможного фахівця, зокрема в галузі муніципальної економіки, потребує розробки та впровадження науково-методичної системи. Когнітивно-операційний компонент, зміст якого аналізується в статті, є невід’ємним елементом запропонованої системи. Технологія формування саме когнітивно-операційного компонента конкурентоспроможності майбутніх фахівців муніципальної економіки пов’язана з поступовістю введення в програму підготовки фахівців дисциплін, зміст яких має бути скорегованим відповідно до актуалізації проблеми конкурентоспроможності. У статті наведено приклади дисциплін, що вивчаються на першому-четвертому курсі підготовки бакалавра, і які були задіяні у формуванні конкурентоспроможності майбутнього фахівця муніципальної економіки. Результати дослідження довели, що педагогічний вплив потрібно здійснювати через модульну (включення до навчальних дисциплін спеціальних тем, модулів) і доповнюючу (робота поза межами навчальних занять) моделі введення в навчальний процес інформації про конкурентоспроможність сучасного фахівця економічного профілю.

Посилання

Anderson, L., & Krathwohl, D. (Eds). (2001). A taxonomy for learning, teaching, and assessing: a revision of Bloom's taxonomy of educational objectives. NewYork, USA: Longman.

Волкова, Н. П. (2018). Інтерактивні технології навчання у вищій школі. Дніпро, Україна: Ун-т ім. Альфреда Нобеля.

Завалевський, Ю. І. (2014). Теоретико-методичні засади формування вчителя як конкурентоспроможного фахівця. Чернівці, Україна: Букрек.

Задорожна, Н. В. (2013). Формування комунікативної компетентності у професійній підготовці економістів. Неперервна професійна освіта: теорія і практика, 3-4, 75–78. Взято з http://nbuv.gov.ua/UJRN/NPO_2013_3-4_13

Козирєв, М. П. і Козловська, Ю. Р. (2013). Професійне становлення фахівця в умовах вищого навчального закладу. Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ, 1, 305–313.

Козловський, Ю. М. і Козловська, І. М. (2015). Едукаційна інтегрологія. Львів, Україна: Сполом.

Маркова, О. О. (2014). Формування культури іншомовного професійного спілкування майбутніх фахівців машинобудівельної галузі. Проблеми інженерно-педагогічної освіти, 42-43. Взято з http://library.uipa.edu.ua/images/data/zbirnik/42-43/27.pdf

Резван, О. О. (2014). Формування професійно-рефлексивної позиції майбутнього фахівця автомобільно-дорожньої галузі. Харків, Україна: Точка.

Романовський, О. Г., Шаполова, В. В., Квасник, О. В. і Гура, Т. В. (2017). Психологія тімбілдінгу. Харків, Україна: Друкарня Мадрид.

Семиченко, В. А. (2004). Проблемы мотивации поведения и деятельности человека. Київ, Україна: Миллениум. 11. Туркот, Т. І. (2011). Педагогіка вищої школи. Київ, Україна: Кондор.

##submission.downloads##

Як цитувати

Ільєнко, О. (2018). КОГНІТИВНО-ОПЕРАЦІЙНИЙ КОМПОНЕНТ НАУКОВОМЕТОДИЧНОЇ СИСТЕМИ ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ФАХІВЦЯ МУНІЦИПАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ. Професіоналізм педагога: теоретичні й методичні аспекти, (7), 73–86. https://doi.org/10.31865/2414-9292.7.2018.140585

Номер

Розділ

Статті