ФІЛОСОФСЬКО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ КОМПОНЕНТ У СТРУКТУРІ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

Автор(и)

  • Олена Карпенко

DOI:

https://doi.org/10.31865/2414-9292.7.2018.140587

Ключові слова:

філософсько-методологічний компонент, наукове пізнання, науково-педагогічне дослідження, методологічні принципи, концептуальні ідеї.

Анотація

У статті висвітлено ґрунтовність філософсько-методологічних засад наукового пізнання в сучасній науці. Здійснено аналіз фундаментальних філософських методів і принципів, що викристалізовувалися століттями і складають основу наукознавства. Особливу увагу звернено на новітню дослідницьку традицію феноменологічної та герменевтичної філософії, метод раціональної реконструкції. Виявлено основоположні філософські концептуальні ідеї, методологічні підходи і принципи в розробці та організації педагогічних досліджень. Автор обґрунтовує позиції щодо раціональної природи філософської рефлексії, яка впродовж усієї історії поставала способом теоретичного, пізнавального розгляду та вирішення світоглядних питань. Результати філософського мислення виступають як обґрунтовані твердження, теоретично доведені, логічно необхідні універсальні істини. Автор доводить вагомість філософсько-методологічної компоненти в науково-дослідній діяльності різного спрямування і постулює необхідність розбудови гнучкої методології, доповненої новітніми концептуальними засобами феноменології, герменевтики, історіографії.

Посилання

Popper, K. (1962). Conjectures and Refutations: the Growth of Scientific Knowledge. New York, N.Y.: Basic Books.

Лакатос, И. (1995). Фальсификация и методология научно-исследовательских программ. Москва, Россия: Медиум.

Ивин, А. А. (2005). Современная философия науки. Москва, Россия: Высшая школа.

Ушаков, Е. В. (2005). Введение в философию и методологию науки. Москва, Россия: Экзамен.

Каменский, З. А. (2002). Методология историко-философского исследования. Москва, Россия: ИФ РАН.

Горский, В. С. (1981). Историко-философское истолкование текста. Киев, Украина: Наукова думка.

Руденко, С. (2013). Історія української філософії: недескриптивна методологія дослідження. Філософська думка, 5, 94–102.

Шишкіна, Є. К. і Носирєв, О. О. (2014). Методологія наукових досліджень. Харків, Україна: Діса плюс.

Романчиков, В. І. (2007). Основи наукових досліджень. Київ, Україна: Центр учбової літератури.

Кузьмин, И. В. (2014). Основы научных исследований. Винница, Украина: ВНТУ.

Штанько, В. И. (2002). Философия и методология науки. Харьков, Украина: ХНУРЭ.

Чернілевський, Д. В. (2010). Методологія наукової діяльності. Вінниця, Україна: АМСКП.

##submission.downloads##

Як цитувати

Карпенко, О. (2018). ФІЛОСОФСЬКО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ КОМПОНЕНТ У СТРУКТУРІ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ. Професіоналізм педагога: теоретичні й методичні аспекти, (7), 97–105. https://doi.org/10.31865/2414-9292.7.2018.140587

Номер

Розділ

Статті