ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ЕТНОДИЗАЙНУ У ФОРМУВАННІ ПРОЕКТНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31865/2414-9292.7.2018.140588

Ключові слова:

учитель трудового навчання, проект, проектна діяльність, проектна культура, етнодизайн, клаузура.

Анотація

Стаття присвячена актуальній проблемі вивчення інформаційного потенціалу етнічного дизайну в системі формування проектної культури як однієї із складових фахової підготовки вчителя трудового навчання. Ця проблема знаходиться в сфері сучасного наукового пошуку, бо феномен проектної культури об’єднує наукові інтереси теоретиків і практиків культурології, істориків, філософів, педагогів, психологів, соціологів, ергономістів, дизайнерів, інженерів, конструкторів та інших. Автором здійснена спроба дослідження етнодизайну як інформаційного джерела проектної діяльності студентів; розкрита сутність проектної культури в практиці роботи над творчим проектом; описаний досвід використання культурологічного потенціалу етнодизайну в роботі над олімпіадним проектним виробом на етапі визначення основної ідеї, а саме при створенні клаузури з використанням методу фокальних об’єктів і складанні опису зовнішнього вигляду.

Посилання

Андрущенко, Т. І. (2011). Дизайн: посібник для ВНЗ третього та четвертого рівня акредитації з спеціальності «Дизайн». Київ, Україна: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова.

Антонович, Е. А., Захарчук-Чугай, Р. В. і Станкевич, М. Е. (1992). Декоративноприкладне мистецтво. Львів, Україна: Світ, 1992. – 272 с.

Близнюк, М. М. (2017). Український етнодизайн – національний стиль та антиглобалізаційний вимір (педагогічний аспект). Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова, 5 (57), 23−33. Взято з http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_5_2017_57_5

Бровченко, А. І. (2011). Формування фахової компетентності з основ етнодизайну у майбутніх учителів трудового навчання. (Автореф. дис. канд. пед. наук.). Київ, Україна: НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2011.

Дутчак, І. І. (2013). Інформаційний потенціал етнодизайну в процесі формування дизайнерської культури. Актуальні питання мистецької педагогіки, 2, 29−32. Взято з http://nbuv.gov.ua/UJRN/apmp_2013_2_8

Зіневич, В. (2015). Проектна діяльність та проектна культура як передумови інноваційної діяльності педагога. Витоки педагогічної майстерності, 15, 100−106. Взято з http://nbuv.gov.ua/UJRN/vpm_2015_15_22

Коберник, О. М. (2012). Підготовка майбутніх учителів до застосування пректної технології у професійній діяльності. Проблеми підготовки сучасного вчителя, 6 (3), 98−105. Взято з http://nbuv.gov.ua/UJRN/ppsv_2012_6(3)__16

Курач, М. С. (2013). Використання етнодизайну в процесі трудової підготовки молоді. Науковий вісник Кременецького обласного гуманітарно-педагогічного інституту ім. Тараса Шевченка, 1, 51−55. Взято з http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvkogpth_2013_1_10

Легенький, Ю. Г. (2000). Дизайн: культурологія та естетика. Київ, Україна: КНУТД.

Оршанський, Л. (2011). Етнодизайн як інноваційний художньо-естетичний компонент технологічної освіти. Молодь і ринок, 1, 38−41. Взято з http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mir_2011_1_10

Савченко, Л. О. (2013). Проектна діяльність в практиці вищої педагогічної школи. Science and Education a New Dimension, 2, 7−12. Взято з http: http://seanewdim.com/uploads/3/4/5/1/34511564/seanewdim_vol2_2013_02.pdf

Тименко, В. П., Сидоренко, В. К. і Оршанський, Л. В. (2007). Професійна дизайносвіта: теорія і практика художньої обробки деревини. Київ, Україна: Педагогічна думка.

##submission.downloads##

Як цитувати

Лихолат, О. (2018). ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ЕТНОДИЗАЙНУ У ФОРМУВАННІ ПРОЕКТНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ. Професіоналізм педагога: теоретичні й методичні аспекти, (7), 106–118. https://doi.org/10.31865/2414-9292.7.2018.140588

Номер

Розділ

Статті