ТЕСТУВАННЯ В ДІАГНОСТИЦІ РОЗВИТКУ КОГНІТИВНОГО КОМПОНЕНТА ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ДО ЗАСТОСУВАННЯ ЗАСОБІВ ЕЛЕКТРОННОЇ ЛІНГВОМЕТОДИКИ В ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31865/2414-9292.7.2018.140579

Ключові слова:

педагогічна діагностика, тестування, електронна лінгвометодика, лінгвометодична компетентність, готовність до застосування засобів електронної лінгвометодики в професійній діяльності, учитель початкової школи.

Анотація

У статті обґрунтовано важливість діагностики розвитку професійних новоутворень майбутнього фахівця, одним із яких для вчителя початкової школи виступає готовність до застосування засобів електронної лінгвометодики в професійній діяльності та використання в цьому процесі методу тестування. Під час дослідження рівня розвитку цієї готовності в майбутніх учителів початкової школи автор спирається на потужну теоретичну базу, до якої увійшли традиційні вітчизняні тенденції в підготовці вчителя початкової школи, інновації в підготовці фахівців для початкової школи ХХІ ст., теоретичні засади лінгвометодичної підготовки майбутнього вчителя та теоретико-методичні основи електронної лінгвометодики. У статті автор дійшла висновку, що тестування є релевантним методом вимірювання відповідного особистісного феномена майбутніх учителів і за умов традиційного навчання лінгвометодики в більшості майбутніх фахівців у галузі початкової освіти (і бакалаврів, і магістрів) переважає репродуктивний рівень розвитку когнітивного компонента готовності, а мінімальною є кількість респондентів, які виявили приналежність до дослідницько-креативного рівня. Ці показники дозволили автору вказати на необхідність системного опанування основ електронної лінгвометодики на бакалаврському та магістерському ступенях вищої освіти.

Посилання

Булах, І. Є. і Мруга, М. Р. (2006). Створюємо якісний тест. Київ, Україна: Майстер

клас.

Варецька, О. В. (2016). Критерії, показники та рівні розвитку діяльнісного компонента соціальної компетентності вчителя початкової школи в системі післядипломної педагогічної освіти. Професіоналізм педагога: теоретичні й методичні аспекти, 4, 25–37. Взято з http://pptma.dn.ua/files/2016/4/3.%20Varetska_S.25-37.pdf

Гаврілова, Л. Г. (2015). Науково-методологічні підходи до аналізу професійної компетентності майбутніх учителів початкових класів. Професіоналізм педагога: теоретичні й методичні аспекти, 2, 7–17. Взято з http://pptma.dn.ua/files/2015/2/3.gavrilova.7-17.pdf

Івлієва, О. М. (2001). Критеріально-орієнтоване тестування в системі формування професійної готовності вчителя початкових класів. (Автореф. дис. канд. пед. наук). Одеса, Україна: Південноукраїнський державний педагогічний імені К. Д. Ушинського.

Ішутіна, О. Є. (2016). Вивчення стану організації лінгвометодичного моніторингу у вишах України. Професіоналізм педагога: теоретичні й методичні аспекти, 4, 25–37. Взято з http://pptma.dn.ua/files/2017/6/16.%20Ishutina%20137-149.pdf

Панасюк, А. В. (2009). Організація тестового контролю з іноземної мови у процесі самостійної навчальної діяльності здобувачів вищих технічних навчальних закладів. (Автореф. дис. канд. пед. наук). Житомир, Україна: ЖДУ імені І. Франка.

Спірін, О. М. (2007). Теоретичні та методичні засади професійної підготовки майбутніх учителів інформатики за кредитно-модульною системою. М. І. Жалдак (Ред.). Житомир, Україна: Вид-во ЖДУ імені І. Франка.

Чаркіна, О. А. (2009). Педагогічне тестування як засіб контролю за навчальним процесом у педагогічних університетах. (Автореф. дис. канд. пед. наук). Кривий Ріг, Україна: Криворізький державний педагогічний університет.

##submission.downloads##

Як цитувати

Хижняк, І. (2018). ТЕСТУВАННЯ В ДІАГНОСТИЦІ РОЗВИТКУ КОГНІТИВНОГО КОМПОНЕНТА ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ДО ЗАСТОСУВАННЯ ЗАСОБІВ ЕЛЕКТРОННОЇ ЛІНГВОМЕТОДИКИ В ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ. Професіоналізм педагога: теоретичні й методичні аспекти, (7), 23–37. https://doi.org/10.31865/2414-9292.7.2018.140579

Номер

Розділ

Статті