СТЕРЕОТИПНЕ ТА ІМПРОВІЗАЦІЙНЕ В ПЕДАГОГІЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

Автор(и)

  • Володимир Смиренський

DOI:

https://doi.org/10.31865/2414-9292.7.2018.140592

Ключові слова:

творчість, творча діяльність, стереотипне, імпровізаційне, педагогічна діяльність.

Анотація

У статті докладно розглянуто механізм взаємодії стереотипного та імпровізаційного в педагогічній діяльності. Діяльнісний підхід до вивчення специфіки освітнього процесу дозволяє визначити його, як творчу педагогічну взаємодію «учитель – учні», що розвивається як система. У загальному вигляді розвиток цієї системи здійснюється через діалектику усталеності та мінливості, старого й нового, що виявляється як взаємодія стереотипного та імпровізаційного в педагогічній діяльності. Стереотипне полягає в жорсткості зв’язків елементів системи освітнього процесу, які спричиняють тенденцію до її стабільності; імпровізаційне передбачає варіативність усіх елементів процесу навчання і виховання, а також варіативність зв’язків між ними, завдяки якій відбувається його змінювання і розвиток. Стереотипне та імпровізаційне взаємодіють різноманітно на трьох рівнях педагогічної діяльності як системи: операційному (технологічному), цільовому і мотиваційному. Основними типами імпровізаційного розкриття можливостей стереотипів кожного рівня є відповідно стихійна імпровізація як саморегуляція технології, пошукова як оновлення способу діяльності загалом і смислова як виявлення нового значення в діяльності. На всіх рівнях стереотипне взаємодіє з імпровізаційним як інваріантна діяльнісна структура освітнього процесу та спосіб її динамічної реалізації.

Посилання

Архангельский, С. И. (1984). Лекции по теории обучения в высшей школе. Москва: Высшая школа.

Деркач, А. А. и Исаев, А. А. (1981). Педагогическое мастерство тренера. Москва: Физкультура и спорт.

Зинченко, П. И. (2010). Непроизвольное запоминание. Москва, Россия: Директмедиа Паблишинг.

Зязюн, І. А., Крамущенко, Л. В. і Кривонос, І. Ф. (1997). Педагогічна майстерність. І. А. Зязюн (Ред.). Київ, Україна: Вища школа.

Каган, М. С. (1974). Человеческая деятельность: Опыт системного анализа. Москва: Политиздат.

Катаева, М. Л. (2007). Моделирование профессиональной деятельности в процессе подготовки будущих учителей в педагогическом колледже. (Дис. канд. пед. наук). Пермь, Россия: ГОУВПО «ПГПУ».

Леонтьев, А. Н. (2004). Деятельность. Сознание. Личность. Москва, Россия: Смысл, Академия.

Нойнер, Г. (1975). Вопросы теории общего образования. Москва: Педагогика.

Рубинштейн, С. Л. (2009). Основы общей психологии. Санкт-Петербург, Россия: Питер.

Санникова, А. И. (2002). Развитие творческого потенциала школьников в образовательном процессе. (Дис. д-ра пед. наук). Оренбург, Россия: ОГПУ.

Смиренський, В. (2017). Педагогічна імпровізація вчителя музики як важливий показник його професіоналізму. Професіоналізм педагога: теоретичні й методичні аспекти, 5 (1), 265−273. Взято з http://pptma.dn.ua/files/2017/5-1/25.%20Smyrenskyi%20s.%20265-273.pdf

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-08-16

Як цитувати

Смиренський, В. (2018). СТЕРЕОТИПНЕ ТА ІМПРОВІЗАЦІЙНЕ В ПЕДАГОГІЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ. Професіоналізм педагога: теоретичні й методичні аспекти, (7), 150–168. https://doi.org/10.31865/2414-9292.7.2018.140592

Номер

Розділ

Статті