№ 11 (2019)

Зміст

Статті

DEMOCRACY EDUCATION THE DIALOGOS WAY: THE CASE OF UKRAINEAN TEACHER EDUCATION PDF (English)
Guro Hansen Helskog 5-28
ROLA LITERATURY W ROZWOJU DZIECKA W WIEKU PRZEDSZKOLNYM PDF (English)
Izabela Kiełtyk-Zaborowska 29-38
КУРС «СОЦІАЛЬНІ МЕРЕЖІ У ПЕДАГОГІЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ» ЯК СКЛАДОВА ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ PDF
Vіra Andriievska, Lyudmila Belousova 39-49
УПРОВАДЖЕННЯ КУРСУ «МІЖКУЛЬТУРНА КОМУНІКАЦІЯ В ОСВІТІ» В ПРОФЕСІЙНУ ПІДГОТОВКУ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ PDF
Liudmyla Havrilova, Olena Beskorsa, Olena Ishutina 50-61
ОСНОВИ ТЕОРІЇ ЗАПИТАНЬ У СУЧАСНІЙ ПРИРОДНИЧІЙ ОСВІТІ PDF
Viktor Nadtochii, Vitalii Masych, Yuliia Lymarieva 62-71
ЗМІСТ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ СФЕРИ ОБСЛУГОВУВАННЯ PDF
Larysa Savchenko 72-80
ТРЕНІНГ ЯК ФОРМА ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ ДО РЕАЛІЗАЦІЇ ПРИНЦИПІВ ДЕМОКРАТИЧНОЇ ОСВІТИ PDF
Volodymyr Steshenko, Alona Nesterenko 81-92
НОВІ ПРОФЕСІЙНІ РОЛІ ТА ФУНКЦІЇ СУЧАСНОГО ВЧИТЕЛЯ В КОНТЕКСТІ КОНЦЕПЦІЇ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ PDF
Iryna Viktorenko, Liudmyla Horobets 93-106
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ПРОЄКТУВАННЯ ЦИФРОВИХ ОСВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ У НАВЧАННІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ PDF
Viktoriia Hrynko 107-119
ПЕДАГОГІЧНА МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОГО ІМІДЖУ МАГІСТРІВ ПЕДАГОГІКИ ВИЩОЇ ШКОЛИ PDF
Artem Korkishko 120-131
ФОРМУВАННЯ НАВИЧОК ВИКОРИСТАННЯ СУБД ПРИ ОПРАЦЮВАННІ МЕДИКО-БІОЛОГІЧНИХ ДАНИХ PDF
Pavlo Mykytenko 132-144
ПЕДАГОГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСОМ ПЕРЕХОДУ ПРОФЕСІЙНО-ОРІЄНТОВАНОЇ ІНФОРМАЦІЇ В РЕЖИМ ПРОЄКТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ В МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ PDF
Karуna Safіan 145-155
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ МОВЛЕННЄВО-КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ НА УРОКАХ ЛІТЕРАТУРНОГО ЧИТАННЯ В 2 – 4 КЛАСАХ PDF
Valerii Syrotenko, Anastasiia Akrytova 156-167
ХАРАКТЕРИСТИКА КРИТЕРІЇВ ТА РІВНІВ СОЦІАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ МОЛОДІ PDF
Oksana Stupak 168-177
МЕТОДИКА РОЗВИТКУ КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ СТУДЕНТІВ ЗАСОБАМИ ДОСЛІДНИЦЬКОГО НАВЧАННЯ В ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ КУРСУ ІСТОРІЇ PDF
Nataliia Shalashna, Volodymyr Proskunin 178-191
ПІДХОДИ ДО ВДОСКОНАЛЕННЯ ЗМІСТУ ВИКЛАДАННЯ КУРСУ «ІСТОРІЯ УКРАЇНИ» У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ ВІДПОВІДНО ДО ВИМОГ ДОСЛІДНИЦЬКОГО НАВЧАННЯ PDF
Tamara Baklashova, Volodymyr Proskunin 192-202
АРТ-ТЕРАПЕВТИЧНА ПІДГОТОВКА ЯК СКЛАДОВА ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ЗРІЛОСТІ КУРСАНТІВ ПОЛІЦІЇ PDF
Natalia Dumko 203-213
ІНТЕРАКТИВНИЙ АСПЕКТ СУЧАСНОЇ ВОКАЛЬНОЇ ОСВІТИ ВЧИТЕЛІВ НА ПРИКЛАДІ МЕТОДУ EVT PDF
Viktoriia Zotova 214-224
СТИМУЛЮВАННЯ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА ДО ЗНАННЯ ТРАДИЦІЙ, ОБРЯДІВ І ЗВИЧАЇВ НАРОДУ ЗАСОБАМИ ДИЗАЙН-ПРОЄКТІВ PDF
Victoriia Kovalenko 225-232
РЕАЛІЗАЦІЯ ТЕХНОЛОГІЇ ФОРМУВАННЯ ПОЛІКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНОЗЕМНИХ МОВ PDF
Violetta Olishevych 233-243