ФОРМУВАННЯ НАВИЧОК ВИКОРИСТАННЯ СУБД ПРИ ОПРАЦЮВАННІ МЕДИКО-БІОЛОГІЧНИХ ДАНИХ

Автор(и)

  • Pavlo Mykytenko

DOI:

https://doi.org/10.31865/2414-9292.11.2019.197216

Ключові слова:

система управління базами даних, медико-біологічні дані, методика навчання, фахівці в галузі охорони здоров’я.

Анотація

У статті наведено результати наукового дослідження з питань формування в майбутніх фахівців галузі охорони здоров’я навичок використання систем управління базами даних (СУБД) під час опрацювання медико-біологічних даних. Розкрито значення застосування інформаційних технологій і систем управління базами даних у майбутній професійній діяльності студентів-медиків. З’ясовано особливості та загальні підходи забезпечення головних психолого-педагогічних умов ефективності інтерактивної лекції з теми «Системи управління базами даних. Проєктування медичних баз даних. Бази даних доказової медицини». Запропоновано структуру організації підсумкового практичного заняття «Побудова баз даних медичних закладів. Індивідуальні медичні картки.  Структуризація змісту електронних медичних карток (ЕМК)» та методику формування навичок використання СУБД у ході опрацювання медико-біологічних даних. Розглянуто компетентнісно орієнтовані завдання із запропонованої теми, які мають різний рівень складності та представлено шкалу оцінювання навчальних досягнень, яка диференційована залежно від типу діяльності студента.

Посилання

ISO/IEC 2382:2015 Information technology – Vocabulary. Retrieved from https://www.iso.org/standard/63598.html

Naur P. (1974). A Basic Principle of Data Science. Concise Survey of Computer Methods. Lund.

Silberschatz А., Abraham H., & Sudarshan S. (2011). Database system concepts. New York, the USA: McGraw-Hill.

Булах І.Є., Лях Ю.Е., Марценюк В.П. і Хаимзон И.И. (2012) Медицинская информатика. Учебник. Киев, Украина: ВСИ «Медицина».

Воровенко Ю. В., Мінцер О. П. Медична інформатика і кібернетика в охороні здоровя та медицині. Взято з https://ojs.tdmu.edu.ua/index.php/ here/article/download/7891/7463.

Головчак І. С. (2015). Сучасна лекція. Галицький лікарський вісник, 22, 100–101.

Кривенко І. П. (2014). Модель формування у майбутніх лікарів компетентності з опрацювання медико-біологічних даних у процесі вивчення дисципліни «Медична інформатика». Гуманітарний вісник ДВНЗ. (С. 93–100). Київ: Гнозис.

Лях Ю.Е., Гурьянов В.Г. и Хоменко В.Н. (2006). Основы компьютерной биостатистики. Д. 211 с.

Попова Н.М. и Сабитова Н.Г. (2015). Решение практических задач по дисциплине «медицинская информатика» с помощью информационных технологий. Здоровье, демография, экология финно-угорских народов, 2, 54–55.

Хаїмзон І.І. (2007) Медичні знання та прийняття рішень в медицині. Вінниця: ВНТУ.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-12-29

Як цитувати

Mykytenko, P. (2019). ФОРМУВАННЯ НАВИЧОК ВИКОРИСТАННЯ СУБД ПРИ ОПРАЦЮВАННІ МЕДИКО-БІОЛОГІЧНИХ ДАНИХ. Професіоналізм педагога: теоретичні й методичні аспекти, (11), 132–144. https://doi.org/10.31865/2414-9292.11.2019.197216

Номер

Розділ

Статті