РЕАЛІЗАЦІЯ ТЕХНОЛОГІЇ ФОРМУВАННЯ ПОЛІКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНОЗЕМНИХ МОВ

Автор(и)

  • Violetta Olishevych

DOI:

https://doi.org/10.31865/2414-9292.11.2019.197236

Ключові слова:

полікультурна компетентність, майбутні вчителі іноземних мов, діалог культур, контентно-мовне інтегроване навчання.

Анотація

У статті представлено теоретичне обґрунтування та шляхи реалізації технології формування полікультурної компетентності майбутніх учителів іноземних мов. Проаналізовано сутність педагогічної технології та надано визначення педагогічної технології в контексті формування полікультурної компетентності майбутніх учителів іноземних мов. Охарактеризовано головні ознаки технології, а саме: концептуальність, системність, ефективність, відтворюваність. Беручи до уваги дослідження вітчизняних та зарубіжних науковців, доведено, що компонентами технології в контексті дослідження є теоретико-концептуальний, змістовий, процесуальний, рефлексивний. Спроєктовано етапи формування полікультурної компетентності майбутніх учителів іноземних мов: мотиваційно-ціннісний, операційно-пізнавальний, результативно-оцінювальний. На кожному етапі реалізації технології формування полікультурної компетентності майбутніх учителів іноземних мов визначено мету, зміст навчального матеріалу, методи та засоби, які використовуються в освітньому процесі для досягнення поставленої мети.

Посилання

Гончарова, И. С. (2018). Диагностика уровней сформированности поликультурной компетентности будущих менеджеров туризма в образовательном процессе ВУЗа. Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук (Журнал научных публикаций), 11, 92 – 96.

Дубасенюк, О. А. (Ред.). (2009). Професійна педагогічна освіта: інноваційні технології та методики. Житомир, Україна: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка.

Методика предметно-мовного інтегрованого навчання (CLIL): світовий досвід. Взято з http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/2590/1/Rudnik_Y_MNPKL_PP_2013_FLMD_PI.pdf

Прокопенко, І. Ф., Іонова, О. М., Євдокимов, В. І. та ін. (2018). Педагогічні технології в підготовці вчителів: навч. посіб. І. Ф. Прокопенко (Ред.). Харків, Україна: ХНПУ.

Сисоєва, С.О., Алексюк, А. М., Воловик, П. М., Кульчицька, О. І. і Сігаєва, Л. Є. (2001). Педагогічні технології у неперервній професійній освіті. С.О. Сисоєва (ред.). Київ, Україна: ВІПОЛ.

Щербакова, О. Л., Нікіфорчук, С. С. (2017). Аспекти впровадження предметно-мовного інтегрованого навчання у ВНЗ. Молодий вчений, 12(52), 490–492.

D`Andrea, M., Daniels, J., & Noonan, M. (2003). New developments in the assessment of multicultural competence: The multicultural awareness-knowledge-skills survey-teachers form. In D. B. Pope-Davis, Ed., Multicultural competencies in counseling and psychology (pp.154-167). Thousand Oaks, CA: Sage Publications, Inc. doi:10.4135/9781452231693.n10

European Framework for Action on Cultural Heritage (2018). Взято з https://ec.europa.eu/culture/content/european-framework-action-cultural-heritage_en

McDougald, J.S. (2017). Language and content in higher education. Latin American Journal of Content and Language Integrated Learning, 10(1), 9-16. doi:10.5294/laclil.2017.10.1.1

Miranda, A.H. (2014). Best practices in increasing cross-cultural competency. In Harrison, P. and Thomas, A. (Eds.) Best practices in school psychology: foundations (pp.9-19).

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-12-29

Як цитувати

Olishevych, V. (2019). РЕАЛІЗАЦІЯ ТЕХНОЛОГІЇ ФОРМУВАННЯ ПОЛІКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНОЗЕМНИХ МОВ. Професіоналізм педагога: теоретичні й методичні аспекти, (11), 233–243. https://doi.org/10.31865/2414-9292.11.2019.197236

Номер

Розділ

Статті