НОВІ ПРОФЕСІЙНІ РОЛІ ТА ФУНКЦІЇ СУЧАСНОГО ВЧИТЕЛЯ В КОНТЕКСТІ КОНЦЕПЦІЇ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ

Автор(и)

  • Iryna Viktorenko
  • Liudmyla Horobets

DOI:

https://doi.org/10.31865/2414-9292.11.2019.197377

Ключові слова:

вчитель початкової школи, професійні ролі, реформаційні процеси, тьютор, ментор, коуч, едвайзер, наставник.

Анотація

У статті висвітлено вимоги сучасних реформаційних процесів до позиції вчителя в умовах Нової української школи. Зокрема звертається увага на компетентності, якими повинен володіти вчитель сучасного освітнього закладу, м’які навички, необхідні в роботі з молодшими школярами. Розглянуто діяльність тьютора, коуча, ментора, едвайзера в аспекті педагогічного наставництва. Установлено, що незважаючи на певні відмінності у функціях і завданнях, які вони виконують в освітньому процесі, їхня діяльність насамперед спрямована на допомогу молодшим школярам у особистісному становленні. На підставі аналізу навчальних планів і програм з’ясовано, що підготовці майбутніх учителів до виконання описаних ролей у вищому педагогічному навчальному закладі не приділяється належної уваги. Зазначене свідчить про необхідність проведення цілеспрямованої роботи зі студентами щодо їхньої підготовки до такої діяльності.

Посилання

Гусак, В.М. (2019). Нові ролі педагога у контексті реформ сучасної української школи. Матеріали Науково-практичної конференції «Педагогіка партнерства як основа розвитку суб'єктів освітньої діяльності в умовах НУШ» http://conf.zippo.net.ua/?p=79

Державний стандарт початкової освіти. №87. (2018, 21 лютого). URL: https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/prozatverdzhennya-derzhavnogo-standartu-pochatkovoyi-osviti

Закон України про освіту. №2145-19. (2017, 5 вересня). URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2145-19

Кондратенко Л.О. (2017). Психологія первинної шкільної неуспішності. Чернігів : Десна Поліграф.

Коноваленко Ю. (2017). Тьютори, Едвайсери, Коучі, Фасилітатори, Ментори, Наставники розбираємось хто це. URL: http://hardkonovalenko.blogspot.com/2017/03/blog-post.html

Концепція «Нова українська школа. (2016, 27 жовтня). URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/novaukrainska-shkola-compressed.pdf

Матвійчук, О. (б.д.) Теорія поколінь: Чому ми різні та як порозумітися одне з одним. URL: http://d-grand.com/inforaciiny-portal/teoriia-pokolin-chomu-mi-rizni-ta-iak-porozumitisia-odne-z-odnim

Мірошник, З.М. (2011). Кореляція ролей вчителя початкових класів. Вісник Харківського національного університету імені ВН Каразіна. Серія: Психологія, (45), 197-201.

Осадча, К. (2016) Аналіз сутності поняття «тьюторська діяльність» у системі шкільної освіти. Науковий вісник МНУ імені В. О. Сухомлинського, № 4 (55), 149 – 153.

Професійний стандарт «Вчитель початкових класів закладу загальної середньої освіти». URL: https://www.pedrada.com.ua

Степаненко, О.О. (2018). Обґрунтування поняття «тьютор» у освітньо-дослідницькому просторі. Педагогічні науки, 138, 198 – 204.

Фісун, О.В. (2010). Педагогічна фасилітація як багатозначний феномен. Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С.Сковороди. «Засоби навчальної та науково-дослідної роботи», Вип. 34, 133–139. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkhnpu_zntndr_2010_34_21

Швець, Т. (2018). Тьюторські компетенції, або Чому не кожний вчитель може стати тьютором. URL: https://osvitanova.com.ua/posts/1404-tiutorski-kompetentsii-abo-chomu-ne-kozhnyi-vchytel-mozhe-staty-tiutorom

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-12-29

Як цитувати

Viktorenko, I., & Horobets, L. (2019). НОВІ ПРОФЕСІЙНІ РОЛІ ТА ФУНКЦІЇ СУЧАСНОГО ВЧИТЕЛЯ В КОНТЕКСТІ КОНЦЕПЦІЇ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ. Професіоналізм педагога: теоретичні й методичні аспекти, (11), 93–106. https://doi.org/10.31865/2414-9292.11.2019.197377

Номер

Розділ

Статті