КУРС «СОЦІАЛЬНІ МЕРЕЖІ У ПЕДАГОГІЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ» ЯК СКЛАДОВА ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ

Автор(и)

  • Vіra Andriievska
  • Lyudmila Belousova

DOI:

https://doi.org/10.31865/2414-9292.11.2019.197208

Ключові слова:

соціальна мережа, педагогічна діяльність, майбутні педагоги, підготовка майбутніх педагогів.

Анотація

У статті розкрито практичні питання запровадження курсу «Соціальні мережі у педагогічній діяльності» в систему підготовки майбутніх педагогів. З’ясовано, що соціальні мережі надають педагогу низку нових можливостей для створення цілісного ІКТ-орієнтованого освітнього середовища, розширення ресурсної бази предметного навчання, реалізації різноаспектної педагогічної підтримки учнів, забезпечення прозорості освітнього процесу, а також для вдосконалення професійної майстерності педагога та його самореалізації.  Висвітлено зміст курсу; виділено його змістові модулі, а саме: модуль «Соціальні мережі: основні поняття, історія і тенденції розвитку, порівняльна характеристика соціальних мереж загального призначення», модуль «Використання соціальних мереж в освітньому процесі», модуль «Соціальна мережа як інструмент власного професійного вдосконалення і просування педагога». Уточнено теми, розглянуті в межах змістових модулів, конкретизовано завдання, що пропонуються для самостійної роботи студентів. Схарактеризовано очікувані результати вивчення майбутніми педагогами навчальної дисципліни «Соціальні мережі у педагогічній діяльності».

Посилання

Архипова, Т. Л., Осипова, Н. В. і Львов, М. С. (2015). Социальные сети как средство организации учебного процесса. Информационные технологи в образовании, 22, 7–18.

Балик, Н. Р. (2010). Організація особистого освітнього простору засобами Інтернет офісу Google. Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 2: Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання, 9, 102–105.

Десятов Д. Л. (2012). Використання мережевих технологій у процесі навчання історії в школі. Харків: Основа, 46, 123–127.

Згуровський, М. З., Якименко, Ю. І. і Тимофєєв, В. І. (2002). Інформаційні мережеві технології в науці та освіті. Систем. дослідж. та інформ. технології, 3, 43–56.

Лобовікова, О. О. і Мельніков, А. С. (2011). Соціальні мережі як феномен інформаційного суспільства. Вісник Львівського університету. Серія соціологічна, 5, 154–160.

Національна стратегія розвитку освіти в Україні на 2012-2021 роки. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/ show/344/2013.

Нетворкінг. Вільна електронна енциклопедія. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/Нетворкінг/.

Одайник, С. Ф. і Тетерюк, Л. І. (2014). Використання мережених технологій у навчанні біології: теорія і практика. Таврійський вісник освіти, 4(48), 31–36.

Социальные сети в 2018 году. (б.д.). URL: https://www.web-canape.ru/business/socialnye-seti-v-2018-godu-globalnoe-issledovanie/.

У 2018 інтернет-користувачів стало 4 млрд, з них понад 3 млрд користуються соцмережами. (б.д.). URL: https://hromadske.ua/posts/u-2018-internet-koristuvachiv-stalo-4-mlrd-z-nih-ponad-3-mlrd-koristuyutsya-socmerezhami-doslidzhennya.

Шутак, М. (б.д.). 6 порад для вдалого нетворкінгу. URL: https://lviv.com/blozhenka/6-porad-yak-dlya-vdalogo-netvorkingu/.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-12-29

Як цитувати

Andriievska, V., & Belousova, L. (2019). КУРС «СОЦІАЛЬНІ МЕРЕЖІ У ПЕДАГОГІЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ» ЯК СКЛАДОВА ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ. Професіоналізм педагога: теоретичні й методичні аспекти, (11), 39–49. https://doi.org/10.31865/2414-9292.11.2019.197208

Номер

Розділ

Статті