ОСНОВИ ТЕОРІЇ ЗАПИТАНЬ У СУЧАСНІЙ ПРИРОДНИЧІЙ ОСВІТІ

Автор(и)

  • Viktor Nadtochii
  • Vitalii Masych
  • Yuliia Lymarieva

DOI:

https://doi.org/10.31865/2414-9292.11.2019.197210

Ключові слова:

запитання, підґрунтя, зацікавленість, інтерес, усвідомлення, логічний зв'язок, навчання, самоосвіта.

Анотація

У статті порушено проблему використання запитань при вивченні фізики в закладах загальної середньої та вищої освіти. Здійснено спробу систематизувати основні теоретичні питання з поставленої проблеми. Представити запитання як педагогічно доцільний та дидактично виправданий засіб сучасного навчання, що лежить в основі педагогіки співпраці та самоосвіти. Висвітлено зміну функції запитання лише з контрольної на навчально-пошукову. Доведено, що запитання в сучасній освіті є «рушійною силою», розглянуто підстави для виникнення та етапи формування запитань, а також завдання для викладача щодо сприяння їх виникненню. Вирішення проблеми не є одномоментним як і весь процес навчання особистості, але саме вміння ставити запитання є виміром сучасного свідомого сприйняття особистістю навчального матеріалу та розуміння його практичної значущості.

Посилання

Андреев, В. И. (2000). Педагогика: учебный курс для творческого саморазвития. Казань, Россия: Центр инновационных технологий.

Вокер, Т. (2018). Як навчають у Фінляндії. Найкраща шкільна освіта. Н. Лавська (Перекл.). Київ, Україна: Видавнича група КМ-Б.

Волкова, Н. П. (2006). Професійно-педагогічна комунікація. Київ, Україна: Видавництво ВЦ «Академія».

Гавриш, І. В. (2006). Теоретико-методологічні основи формування готовності майбутніх учителів до інноваційної професійної діяльності. (Автореф. дис. д-ра пед. наук). Луганськ, Україна.

Гуревич, Р. С. (2014). Компетентнісний підхід у професійно-педагогічній освіті. Компетентнісний підхід в освіті: теоретичні засади і практика реалізації: Методол. семінар Нац. акад. пед. наук України. (Ч.2, с. 137–143). Київ, Україна: Ін-т обдарованої дитини НАПН України.

Дубасенюк, О. А. (2010). Компетентнісний підхід у професійній підготовці вчителя. Формування естетичної компетентності особистості засобами народознавства. (С. 10–16). Житомир, Україна: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка.

Сметанський, М. І. (2000). Методологічні засади активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів. Шлях освіти, 4, 9–13.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-12-29

Як цитувати

Nadtochii, V., Masych, V., & Lymarieva, Y. (2019). ОСНОВИ ТЕОРІЇ ЗАПИТАНЬ У СУЧАСНІЙ ПРИРОДНИЧІЙ ОСВІТІ. Професіоналізм педагога: теоретичні й методичні аспекти, (11), 62–71. https://doi.org/10.31865/2414-9292.11.2019.197210

Номер

Розділ

Статті