КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ПРОЄКТУВАННЯ ЦИФРОВИХ ОСВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ У НАВЧАННІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ

Автор(и)

  • Viktoriia Hrynko

DOI:

https://doi.org/10.31865/2414-9292.11.2019.197213

Ключові слова:

цифрова гуманістична педагогіка, теорія множинного інтелекту, теорія відкритої освіти, цифрові освітні технології, проєктування цифрових освітніх технологій у навчанні майбутніх учителів початкової школи, цифрова компетентність майбутніх учителів.

Анотація

У статті обґрунтовано концептуальні засади проєктування цифрових освітніх технологій у навчанні майбутніх учителів початкової школи. На основі аналізу праць вітчизняних та зарубіжних учених визначено теоретичні засади авторської концепції: цифрова гуманістична педагогіка, теорія множинного інтелекту, теорія відкритої освіти. Виокремлено важливі для концепції проєктування цифрових освітніх технологій у навчанні майбутніх учителів початкової школи ідеї та охарактеризовано базові поняття. Здійснено класифікацію цифрових освітніх технологій на основі можливостей їхнього застосування для розвитку різних видів інтелектів. Визначено та охарактеризовано основні науково-педагогічні підходи до розгляду проблеми проєктування і впровадження цифрових освітніх технологій у навчання майбутніх учителів початкової школи. У дослідженні  визначено сутність інтелектуально-множинного підходу до проєктування цифрових освітніх технологій. Описано програму реалізації авторських концептуальних ідей.

Посилання

Биков, В.Ю. (2008). Моделі організаційних систем відкритої освіти. Київ, Україна: Атіка.

Биков, В., Лещенко, М., Тимчук, Л. (2007). Цифрова гуманістична педагогіка. Київ, Україна: САММІТ-КНИГА.

Бойчук, Ю. (2014) Компетентнісний підхід як методологічна основа реформування вітчизняної сучасної вищої освіти. Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. Вип. 48, 29–34.

Буркова, Л. (2015) Проектний підхід в освіті: концептуальні основи. Педагогічні інновації: ідеї, реалії, перспективи. Вип. 2, 6–14.

Василюк, А. (2017). Теоретико-методологічні підходи до дослідження проблеми освіти дорослих. Освіта дорослих у перспективі змін: інновації, технології, прогнози: монографія. Ніжин: Вид. ПП Лисенко М.М., 8–30.

Гарднер, Г. (2007). Структура разума: теория множественного интеллекта. Москва, Российская Федерация: ООО «И.Д. Вильяме».

Іванова, В. В. (2011) Креативний підхід до навчання як засіб формування креативної особистості майбутнього вчителя. Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій Університету «Україна», № 4, 46–50.

Огієнко, О. І. (2015) Підготовка викладача вищої школи в умовах магістратури: андрагогічний підхід. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, № 6 (50), 336–342.

Тимчук, Л. (2015) Цифрові наративи в навчанні майбутніх магістрів освіти: історія, реалії, перспективи розвитку: монографія. Київ, Україна: Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-12-29

Як цитувати

Hrynko, V. (2019). КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ПРОЄКТУВАННЯ ЦИФРОВИХ ОСВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ У НАВЧАННІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ. Професіоналізм педагога: теоретичні й методичні аспекти, (11), 107–119. https://doi.org/10.31865/2414-9292.11.2019.197213

Номер

Розділ

Статті