№ 9 (2019)

Зміст

Статті

OPEN ACCESS TO SCIENTIFIC INFORMATION AS A FORM OF INFORMATION AND ANALYTICAL SUPPORT OF SCIENTIFIC ACTIVITIES AND COMMUNICATION PDF (English)
Liudmyla Havrilova 5-20
COMPUTATIONAL THINKING AS A PEDAGOGICAL TOOL FOR UKRAINIAN STUDENTS PDF (English)
Joseph C. Kush 21-27
BASIC PRINCIPLES OF CREATING MOBILE LEARNING CONTENT FOR THE DEVELOPMENT OF FUTURE TEACHERS ENGLISH LANGUAGE COMPETENCE PDF (English)
Olena Iaburova 28-36
ЦИФРОВІ ОСВІТНІ РЕСУРСИ В ТЕОРІЇ І ПРАКТИЦІ СУЧАСНОЇ ЗАРУБІЖНОЇ ОСВІТИ PDF
Надія Воронова 37-47
E-PORTFOLIO AS A TOOL FOR PROFESSIONAL DEVELOPMENT AND ASSESSMENT OF THE PROSPECTIVE SINGERS PDF (English)
Dmytro Lievit 48-58
АКТУАЛЬНІСТЬ ОСУЧАСНЕННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ В ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ «МЕНЕДЖМЕНТ» PDF
Олена Розкошна, Світлана Соколовська 59-69
СТАНОВЛЕННЯ ТЕОРЕТИЧНОГО ТА ПРАКТИЧНОГО КОМПОНЕНТІВ ДУАЛЬНОЇ СИСТЕМИ ОСВІТИ В НІМЕЧЧИНІ PDF
Інна Хижняк, Ірина Глазкова 70-83
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ГРОМАДЯНСЬКОЇ СПРЯМОВАНОСТІ ОСОБИСТОСТІ PDF
Сергій Коношенко, Наталія Коношенко, Юлія Худавердієва 84-94
THE COMMUNICATIVE APPROACH AS A STRATEGY OF DEVELOPING FOREIGN LANGUAGE SPEAKING COMPETENCE PDF (English)
Iryna Lobachova 95-104
СОЦІАЛЬНА КРЕАТИВНІСТЬ У СТРУКТУРІ ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ МАЙБУТНЬОГО ПЕДАГОГА PDF
Микола Саврасов, Клим Александров 105-115
ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНЬОГО ПЕДАГОГА ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ PDF
Олена Зубарєва 116-125
ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ МУЗИЧНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ЗАКЛАДІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ PDF
Неля Кривошея 126-137
ВИВЧЕННЯ ТВОРЧОСТІ В. СУХОМЛИНСЬКОГО НА УРОКАХ ЛІТЕРАТУРНОГО ЧИТАННЯ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ PDF
Валерій Сиротенко, Олена Бондаренко 138-150
МОДА СЕРЕДИНИ ХХ СТОЛІТТЯ ЯК СИНТЕЗ ЦІННОСТЕЙ КУЛЬТУРИ І ДЖЕРЕЛО ТВОРЧОСТІ ДЛЯ СУЧАСНИХ СТУДЕНТІВ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТІ PDF
Олена Лихолат 151-167
ПЕДАГОГІЧНА ІМПРОВІЗАЦІЯ: ЗМІСТ, ФУНКЦІЇ ТА ВИДИ PDF
Володимир Смиренський 168-184
ТРАНСФОРМАЦІЯ ЗМІСТУ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МУЗИКИ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ В КОНТЕКСТІ РЕФОРМИ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ PDF
Наталя Дермельова, Ольга Ночовка 185-194
МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ ДО СОЦІАЛЬНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ З ДИТЯЧИМ ЦЕРЕБРАЛЬНИМ ПАРАЛІЧЕМ PDF
Ксенія Єгорова 195-204