МОДА СЕРЕДИНИ ХХ СТОЛІТТЯ ЯК СИНТЕЗ ЦІННОСТЕЙ КУЛЬТУРИ І ДЖЕРЕЛО ТВОРЧОСТІ ДЛЯ СУЧАСНИХ СТУДЕНТІВ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТІ

Автор(и)

  • Олена Лихолат

DOI:

https://doi.org/10.31865/2414-9292.9.2019.174548

Ключові слова:

професійна освіта, культура, культурні цінності, мода, індустрія моди, кутюр’є, одяг, костюм, творчість.

Анотація

Стаття висвітлює теоретичні аспекти вивчення зв’язку культури і професійної освіти як фактора інкультурації особистості майбутнього педагога професійної освіти. Окрему увагу в статті звернено на основні аспекти культурологічного підходу організації професійної освіти: аксіологічний, технологічний і особистісно-творчий. Авторкою виокремлено і проаналізовано моду як ціннісний прояв цивілізаційного досягнення людства, синтез культурних цінностей, змістовно-смислову основу професії та фахового навчання. Проаналізовано одяг як феномен культури, художню форму, основу творчості, розкриті його ціннісні ознаки і властивості. Окремий напрям дослідження складають систематизовані відомості про силуетні лінії, композиційні рішення, конструктивно-декоративні особливості костюмів Крістобаля Баленсіаги і Крістіана Діора як носіїв культурних цінностей і змістовно-смислової основи практики професійної освіти.

Посилання

Барт, Р. (2003). Система Моды. Статьи по семиотике культуры. (Пер. с фр.). Москва, Россия: Издательство им. Сабашниковых.

Володин, В. А. (Ред). (2001). Современная энциклопедия Аванта+. Мода и стиль. Москва, Россия: Аванта+.

Герчанівська, П. Е. (2015). Культурологія: термінологічний словник. Київ, Україна: Національна Академія керівних кадрів культури і мистецтв.

Гофман, А. (2014). Мода и люди: новая теория моды и модного поведения. (3-е изд.). Санкт-Петербург, Россия: Питер.

Ермилова, Д. Ю. (2003). История домов моды: Учеб. Пособие для высш. учебн. заведений. Москва. Россия: Издательский центр «Академия».

Зелинг, Ш. (2000). Мода. Век модельеров. (Mode. Das Jahrhundert der Designer. 1900-1999). Kёльн: KONEMANN.

Кісіль, М. В. (2010). Концепції формоутворення костюму в західноєвропейському дизайні ХХ століття: витоки, розвиток, тенденції. (Дис. канд. мистецтвознавства). Харків, Україна: Харківська державна академія дизайну і мистецтв Міністерства освіти і науки України.

Кисельова, К. О. (2015). Формоутворення жіночого костюма 50-х років ХХ століття. Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку, 210(1), 101–108.

Музальов, О. О. (2012). Культурологія: навчальний посібник для учнів, студентів і викладачів. Львів, Україна.

Нерсесов, Я. (2002). Путешествие в мир: Мода. Москва, Россия: ОЛМА-ПРЕСС Гранд.

Petrenko, V. V. (2018). Fashion as a form of self-affectation of the subject the access code to personal identity in the postclassical project of the subject’s philosophy. Tomsk state university journal, 432, 41–50. DOI: 10.17223/15617793/432/5.

Radclyffe-Thomas, N. (2018). Designing a sustainable future through fashion education. Clothing cultures, 5(1), 183–188. DOI: 10.1386/cc.5.1.183_1.

Свендсен, Л. (2007). Философия моды. (Пер. с норв.). Москва, Россия: Прогресс-Традиция.

Скуратовская, М. (2013). 100 великих творцов моды. Москва, Россия: Вече.

Фогг, М. (2015). Мода. Всемирная история. (Пер. с англ.). Москва, Россия: ООО «Магма».

Холландер, Э. (2015). Взгляд сквозь одежду. (Пер. с англ.). Москва, Россия: Новое литературное обозрение.

Steele, V. (2004). Encyclopedia of Clothing and Fashion. (V.1). Thomson Gale, a part of the Thomson Corporation.

Шинкарук, В. (Ред.). (2002). Філософський енциклопедичний словник. НАН України, Ін-т філософії ім. Г. С. Сковороди. Київ: Абрис.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-07-01

Як цитувати

Лихолат, О. (2019). МОДА СЕРЕДИНИ ХХ СТОЛІТТЯ ЯК СИНТЕЗ ЦІННОСТЕЙ КУЛЬТУРИ І ДЖЕРЕЛО ТВОРЧОСТІ ДЛЯ СУЧАСНИХ СТУДЕНТІВ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТІ. Професіоналізм педагога: теоретичні й методичні аспекти, (9), 151–167. https://doi.org/10.31865/2414-9292.9.2019.174548

Номер

Розділ

Статті