DOI: https://doi.org/10.31865/2414-9292.9.2019.174552

МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ ДО СОЦІАЛЬНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ З ДИТЯЧИМ ЦЕРЕБРАЛЬНИМ ПАРАЛІЧЕМ

Ксенія Єгорова

Анотація


Стаття присвячена питанню формування готовності майбутніх соціальних працівників до соціальної реабілітації дітей молодшого шкільного віку з дитячим церебральним паралічем. Процес формування готовності майбутніх соціальних працівників до соціальної реабілітації дітей молодшого шкільного віку з дитячим церебральним паралічем на формувальному етапі експерименту здійснювався поетапно і включав, відповідно до моделі, адаптивно-ознайомлювальний; пошуково-інформаційний; практико-моделювальний; аналітико-узагальнюючий етапи. Кожен етап мав певну мету, але всі вони відповідали компонентам розробленої моделі і спрямовувалися на формування готовності соціальних працівників до соціальної реабілітації дітей шкільного віку з дитячим церебральним паралічем.


Ключові слова


майбутні соціальні працівники; формування готовності до соціальної реабілітації; метод; методика; активні методи навчання.

Повний текст:

PDF

Посилання


Берденникова, Н. Г., Мезенцев, В. И, і Панов, Н. И. (2006). Организационное и методическое обеспечение ученного процесса в вузе: учебно-метод. пособие. Санкт-Петербург, Россия.

Галузевий стандарт вищої освіти (2004): Проект: Освітньо-кваліфікаційна характеристика бакалавра (назва освітньо-кваліфікац. рівня), за спец. 23, напрям підготовки 231: Освітньо-проф. програма підготов. бакалавра. Т. С. Яценко та ін. (Розробн.). Київ, Україна.

Єгорова, К. Г. (2018). Соціально-реабілітаційна робота з дітьми молодшого шкільного віку з дитячим церебральним паралічем: методичні рекомендації. Глухів, Україна.

Поліщук, В. А. (2006). Теорія і методика професійної підготовки соціальних педагогів в умовах неперервної освіти. Н. Г. Ничкало (Ред.). Тернопіль, Україна.