АКТУАЛЬНІСТЬ ОСУЧАСНЕННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ В ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ «МЕНЕДЖМЕНТ»

Автор(и)

  • Олена Розкошна
  • Світлана Соколовська

DOI:

https://doi.org/10.31865/2414-9292.9.2019.174537

Ключові слова:

інтерактивні методи навчання, менеджмент, професійна підготовка, ділова гра.

Анотація

Упровадження інтерактивних технологій в освітянській практиці – одне з найважливіших напрямків підвищення якості підготовки студентів у вищих навчальних закладах. Мета дослідження полягає в теоретичному обґрунтуванні необхідності використання інтерактивних методів навчання та практичній доцільності їхнього застосування для формування управлінських компетенцій майбутнього фахівця. Предметом дослідження є теоретико-методологічні та прикладні аспекти використання інтерактивних технологій у вищій школі.  Методами дослідження стали теоретичний аналіз, узагальнення, спостереження, тестування та метод експерименту. Наукова значущість роботи полягає в дослідженні сутності, методології та виявленні проблеми застосування інтерактивних методів навчання, аналізі їхніх переваг над традиційними методиками, а також методичних рекомендаціях щодо організації проведення ділової гри як ефективного інтерактивного методу засвоєння знань із дисципліни «Менеджмент». Як висновок наведено необхідність  використання інтерактивних методів для формування пізнавально-професійних мотивів та інтересів сучасного студентства. На практиці це сприятиме підвищенню конкурентоспроможності випускників навчальних закладів у реаліях наявного бізнес-середовища.

Посилання

Пометун, О. І. і Пироженко, Л.В. (2003). Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання. Київ, Україна: А.С.К..

Панфилова, А. П. (2003). Игротехнический менеджмент.

Интерактивные технологии для обучения и организационного развития персонала: учебное пособие. Санкт-Петербург, Россия: ИВЭСЭП, «Знание».

Percival, Е. & Ellington, H. (1984). A Handbook of Educational Technology. London, Great Britain: N.Y.

Розкошна, О. А. (2014). Методичні вказівки щодо проведення ділової гри-тренінгу на тему «Експертні методи прийняття управлінських рішень». Суми, Україна: ДВНЗ «Українська академія банківської справи Національного банку України»

Розкошна, О.А. (2011). Інтерактивні методи викладання дисципліни «Менеджмент». Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Соціально-економічні реформи в контексті інтеграційного вибору України», 19-20 жовтня, Т. 1 (c. 129-131).. Київ, Україна: Академія муніципального управління.

Сравнительно-исторический анализ проблемы интерактивного обучения естествознанию. (б.д.). Взято з http:// trusovo.ucos.ru/pub/1-1-0

Шляхтун, П.П. (2011). Методика викладання соціально-гуманітарних дисциплін: навчальний посібник. Київ, Україна: «Академія».

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-07-01

Як цитувати

Розкошна, О., & Соколовська, С. (2019). АКТУАЛЬНІСТЬ ОСУЧАСНЕННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ В ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ «МЕНЕДЖМЕНТ». Професіоналізм педагога: теоретичні й методичні аспекти, (9), 59–69. https://doi.org/10.31865/2414-9292.9.2019.174537

Номер

Розділ

Статті