№ 10 (2019)

Зміст

Статті

ДОНБАСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ: ІСТОРІЯ, СЬОГОДЕННЯ ТА АМБІТНІ ПЛАНИ НА МАЙБУТНЄ (до 80-річчя з дня заснування) PDF
Svitlana Omelchenko 14-26
CLOSE APPOSITIONAL CONSTRUCTIONS WITH PROPER NAMES PDF (English)
Yevgeniya Bielitska 27-39
FUNCTIONING OF SOCIAL AND COMMUNICATION ENVIRONMENT OF HIGHER EDUCATION INSTITUTION AS A CONDITION OF FUTURE PHILOLOGISTS’ TRAINING PDF (English)
Olha Bilychenko 40-49
DIGITAL LEARNING ENVIRONMENT FOR PRIMARY SCHOOL TEACHERS TRAINING PDF (English)
Liudmyla Havrilova, Olena Beskorsa 50-64
ЕФЕКТИВНІСТЬ ВПЛИВУ ФІЗИЧНИХ РЕАБІЛІТАЦІЙНИХ ЗАХОДІВ НА ПОКАЗНИКИ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ ХРЕБТА ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ 7 – 10 РОКІВ ЗІ СКОЛІОЗОМ PDF
Vladyslav Dychko, Olena Dychko 65-71
BETWEEN SCYLLA AND CHARYBDIS (School in a Totalitarian Society) PDF (English)
Halyna Dokashenko 72-81
РОЛЬ РІЗНИХ СОЦІАЛЬНИХ ІНСТИТУЦІЙ У СОЦІАЛЬНОМУ СТАНОВЛЕННІ ОСОБИСТОСТІ ДИТИНИ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ PDF
Svitlana Kurinna, Nina Mashchenko 82-96
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ НАПРЯМИ ОПТИМІЗАЦІЇ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ДІТЕЙ ІЗ ПСИХОФІЗИЧНИМИ ПОРУШЕННЯМИ В ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ PDF
Olena Mamicheva, Iryna Tatianchykova 97-106
СТВОРЕННЯ КОМПЕТЕНТІСНО-ОРІЄНТОВАНОГО ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ ЯК СТРАТЕГІЧНИЙ НАПРЯМОК РОЗВИТКУ ПЕДАГОГІЧНОГО ВИШУ PDF
Olha Naboka 107-126
ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ ТОЛЕРАНТНОСТІ В МАЙБУТНІХ ПРАКТИЧНИХ ПСИХОЛОГІВ: ТЕОРЕТИКО-ПРИКЛАДНИЙ АСПЕКТ PDF
Ellina Panasenko 127-140
НАУКОВА ШКОЛА ЯК ПРЕДМЕТ ПЕДАГОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ PDF
Svitlana Saiapina 141-149
ТЕХНОЛОГІЗАЦІЯ ЯК ЗАСІБ МОДЕРНІЗАЦІЇ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ PDF
Volodymyr Steshenko 150-158
ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ УНАОЧНЕННЯ МАТЕРІАЛІВ ПЕДАГОГІЧНОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ PDF
Yana Topolnyk 159-174
ДО ПИТАННЯ УЗАГАЛЬНЕННЯ ДОСВІДУ СХІДНОЇ ГІМНАСТИКИ ЗА ДОПОМОГОЮ ТЕОРІЇ У СІН ЯК МЕТОДУ ОПТИМІЗАЦІЇ НА ПРИКЛАДІ ВЕРИФІКАЦІЇ СПОРТИВНОЇ ПОДІЇ PDF
Ihor Fed, Kateryna Hordieieva 175-186
METHODOLOGICAL FEATURES OF USING THE ELECTRONIC LINGUOMETHODOLOGICAL TOOLS IN FUTURE PRIMARY SCHOOL TEACHER PROFESSIONAL TRAINING PDF (English)
Inna Khyzhniak, Olena Ishutina 187-197
ЗМІСТ І СТРУКТУРА ЕЛЕКТРОННОГО НАВЧАЛЬНОГО ПОСІБНИКА «УКРАЇНСЬКА КУЛЬТУРА КІНЦЯ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ» PDF
Nadiia Voronova 198-212
НАПРЯМИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МАТЕМАТИКИ В УМОВАХ УПРОВАДЖЕННЯ ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ PDF
Vira Hlazova, Nataliia Kaidan 213-222
ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ МОЛОДІ В ІНСТИТУТАХ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА PDF
Oksana Stupak 223-234