НАПРЯМИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МАТЕМАТИКИ В УМОВАХ УПРОВАДЖЕННЯ ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Автор(и)

  • Vira Hlazova
  • Nataliia Kaidan

DOI:

https://doi.org/10.31865/2414-9292.10.2019.182193

Ключові слова:

ІКТ-компетентність учителя, підготовка майбутнього вчителя математики, сучасні технології, цифрові компетентності, цифрові технології.

Анотація

У статті висвітлено проблему підготовки майбутніх учителів математики в умовах упровадження цифрових технологій. Розроблено й описано наступні напрямки підготовки студентів педагогічних університетів в цих умовах під час викладання дисциплін професійно-практичного циклу навчання: реалізація в рамках основної освітньої-професійної програми спеціалізованих навчальних дисциплін у вибірковій частині навчального плану; організація навчальної та науково-дослідницької діяльності студентів із використанням цифрових технологій; активна аудиторна та позааудиторна самостійна робота студентів із використанням цифрових технологій; використання цифрових технологій в період педагогічної практики; залучення студентів до формування фонду мультимедійних освітніх ресурсів університету на базі MOODLE.

Посилання

Digital Competence Framework for Educators. Взято з https://ec.europa.eu/jrc/en/digcompedu

Биков, В. Ю., Спірін, О. М., Пінчук, О. П. (2017). Проблеми та завдання сучасного етапу інформатизації освіти. Взято з http://lib.iitta.gov.ua/709026/1/

Гаврілова, Л. і Топольник, Я. (2017). Цифрова культура, цифрова грамотність, цифрова компетентність як сучасні освітні феномени. Інформаційні технології і засоби навчання, 61(5), 1–14.

Глазова, В. В. і Басанець, А. С. (2019). Розвиток цифрової компетентності майбутнього вчителя інформатики. Збірник наукових праць фізико-математичного факультету ДДПУ, 9, 93–98.

Кайдан, Н. В. і Кайдан, В. П. (2017). Компетентності викладача як куратора змісту. Дистанційна освіта: регіональний вимір: матеріали міжрегіональної науково-практичної конференції. (С. 378–382). Слов’янськ: Витоки.

Лунячек, В. Е. (2013). Компетентнісний підхід як методологія професійної підготовки у вищій школі. Публічне управління: теорія та практика, 1, 155–162. Взято з http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/putp/2013-1/doc/4/01.pdf

Овчарук, О. В. (Ред.). (2019). Цифрова компетентність сучасного вчителя нової української школи. Збірник тез доповідей учасників всеукраїнського науково-практичного семінару. Київ: Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України.

Про затвердження плану заходів на 2017–2029 роки із запровадження Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа». Взято з https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/903-2017-%D1%80

Соціальна ініціатива «ІТ-школяр» (2018). Взято з https://mon.gov.ua/ua/news/mon-razom-z-it-specialistami-osvityanami-ta-biznesmenami-pracyuvatimut-nad-cifrovoyu-osvitoyu-v-shkolah-pidpisano-memorandum-z-socproektom-it-shkolyar

Цифрові компетентності (учень). Взято з https://mon.gov.ua/storage/app/media/news/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/2018/04/06/ItShk_A3-3.pdf

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-10-04

Як цитувати

Hlazova, V., & Kaidan, N. (2019). НАПРЯМИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МАТЕМАТИКИ В УМОВАХ УПРОВАДЖЕННЯ ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ. Професіоналізм педагога: теоретичні й методичні аспекти, (10), 213–222. https://doi.org/10.31865/2414-9292.10.2019.182193

Номер

Розділ

Статті