DOI: https://doi.org/10.31865/2414-9292.10.2019.182200

НАУКОВА ШКОЛА ЯК ПРЕДМЕТ ПЕДАГОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

Svitlana Saiapina

Анотація


У статті проаналізовано поняття «наукова школа» (неформальне наукове співтовариство, що характеризується взаєминами «учитель – учні», які зумовлюють спадкоємність суб’єктивних (особистісних) й об’єктивних компонентів їхньої наукової діяльності; динамічна одиниця педагогічної науки, що забезпечує наступність наукового знання й наукових поколінь; особлива форма наукового співробітництва), її ознаки (єдність місця та часу свого існування; наявність лідера; оригінальність ідей і теорій; самосвідомість школи; неформальні об’єднання вчених; відкрита система; визнання школи в країні та за кордоном), функції (збереження досвіду наукової діяльності та накопичених знань): евристичну (придбання нових знань), дослідницьку, педагогічну). Доведено, що наукові школи можуть бути розглянуті з погляду їх змістовного, процесуального (організаційного) й особистісного компонентів.

Ключові слова


наукова школа; дослідження; відкрита система; неформальне об’єднання; наука; науковий лідер.

Повний текст:

PDF

Посилання


Андрейцев, В. (2009). Концепція законопроекту про наукові школи вчених. Вища школа, 1, 23-48.

Гнізділова, О. А. (2012). Становлення і розвиток наукових шкіл у вищих педагогічних навчальних закладах Східної України в XХ столітті. (Автореф. дис. д-ра пед. наук). Харків, Україна: Харківського національного педагогічного університету імені Г.С.Сковороди.

Зербіно, Д. Д. (2002). Наукова школа: лідер і учні. Львів, Україна: Євросвіт.

Леднев, В. С. (2002). Научное образование: развитие способностей к научному творчеству. Москва, Россия: МГАУ.

Саяпина, С. А. (2013). Особенности и основное направление деятельности научной школы как формы осуществления преемственности опыта и знаний, единства традиций и новаторства. Обучение и воспитание: методика и практика 2013-2014 учебного года: сборник материалов VII Международной научно-практической конференции. (С. 38-43). Новосибирск: Издательство ЦРНС.