СТВОРЕННЯ КОМПЕТЕНТІСНО-ОРІЄНТОВАНОГО ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ ЯК СТРАТЕГІЧНИЙ НАПРЯМОК РОЗВИТКУ ПЕДАГОГІЧНОГО ВИШУ

Автор(и)

  • Olha Naboka

DOI:

https://doi.org/10.31865/2414-9292.10.2019.182165

Ключові слова:

заклад вищої освіти, підготовка педагога, компетентнісний підхід, освітній простір.

Анотація

У статті проаналізовано основні підходи до створення компетентнісно-орієнтованого освітнього простору. Розкрито погляди науковців на розроблення компетентнісної парадигми підготовки майбутніх педагогів до професійної діяльності. Зауважено, що компетентісно-орієнтований освітній простір у закладах вищої педагогічної освіти є категорією, яка вміщує нормативно-правову, організаційну, інформаційну, навчально-методичну, кадрову, мотиваційну, матеріально-технічну, фінансову складові. Доведено, що функціонування компетентнісно-орієнтованого освітнього простору в закладі вищої педагогічної освіти сприяє формуванню професійно-розвинутої особистості, підготовленої до відтворення та розвитку матеріальної та духовної культури суспільства, до гармонічного поєднання державних, суспільних, корпоративних й особистісних цілей і цінностей, здійснення ефективної професійної діяльності.

Посилання

Бар, Р. Б. і Таг, Дж. От обучения к учению – новая парадигма высшего образования. Режим доступа: http://www.ffsn.bsu.by/ffsn.files/inform/el-libr/inf-com/01_Bar_Tag.pdf.

Виленский, М. Я., Образцов, П. И. і Уман, А.И. (2010). Технология профессионально-ориентированного обучения в высшей школе. Орел: ГОУ ВПО «ОГУ».

Косенко, Д. Новий освітній простір для нової української школи: місія нездійснена?! Режим доступа: http://education-ua.org/ua/articles/1115-novij-osvitnij-prostir-dlya-novoji-ukrajinskoji-shkoli-misiya-nezdijsnena

Леонова, О. (2006). Образовательное пространство как педагогическая реальность. Almamater(Вестник высшей школы), 1, 36 – 40.

Николаева, Е. М. і Щелкунов, М. Д. (2009). Образование в обществе потребления. Философия образования, 1 (26), 11 – 19.

Щенников, С. А., Теслинов, А. Г., Чернявская, А. Г. (2006). Основы деятельности тьютора в системе дистанционного образования. Москва: Дрофа.

Ткаченко, Т. (2009). Організаційно-педагогічні умови формування професійної компетентності фахівців безпеки життєдіяльності засобами інформаційно-коммунікаційних технологій. Наукові записки. Сер.: Педагогіка, 3, 114 – 118.

Толочко, С. В. (2009). Організаційно-педагогічні уомви формування методичної компетнтності викладачів вищих аграрних навчальних закладів. Науковий вісник Нац. ун-т біоресурсів та природокористування України, 143, 231 – 238.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-10-04

Як цитувати

Naboka, O. (2019). СТВОРЕННЯ КОМПЕТЕНТІСНО-ОРІЄНТОВАНОГО ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ ЯК СТРАТЕГІЧНИЙ НАПРЯМОК РОЗВИТКУ ПЕДАГОГІЧНОГО ВИШУ. Професіоналізм педагога: теоретичні й методичні аспекти, (10), 107–126. https://doi.org/10.31865/2414-9292.10.2019.182165

Номер

Розділ

Статті