2022: Теоретичні і практичні аспекти професійної підготовки майбутніх учителів початкових класів : колективна монографія / відп. ред. Л. Гаврілова. Дніпро, 2022.

Опубліковано: 2022-11-01

Статті