СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ УКРАЇНСЬКИХ ТА ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ

Автор(и)

  • Олена Ябурова

DOI:

https://doi.org/10.31865/2414-9292.1.2022.275173

Ключові слова:

міжкультурна комунікація, соціально-педагогічне забезпечення, лінгвопрофесійне середовище, освітній полікультурний простір, інтерактивна комунікація

Анотація

Процес інтеграції України в Європейське суспільство обумовлює необхідність підготовки студентів українських ВНЗ до процесів міжкультурної комунікації. У розділі монографії подається порівняльний аналіз міжкультурної комунікації як наукової дефініції та навчальної дисципліни в роботах закордонних та українських учених. На основі цього аналізу авторка визначає умови підвищення ефективності соціально-педагогічного забезпечення міжкультурної комунікації українських й іноземних студентів. Ці умови включають: лінгвопрофесійне середовище соціальної взаємодії; забезпечення активності суб’єктів соціальної взаємодії науково-методичним підґрунтям та збагачення організаційно-діяльнісного інструментарію соціально-педагогічного забезпечення міжкультурної комунікації.

Авторка аналізує сучасний стан сформованості лінгвопрофесійного середовища в Україні прикладами створення спільних міжнародних освітніх проектів, комунікаційних хабів, тренінгів та лінгвокраїнознавчих семінарів, які сприяють створенню необхідного соціально-психологічного клімату для забезпечення процесу міжкультурної комунікації. Поряд із роботою міжнародних організацій, з метою організації простору для взаємин студентів, регіональні університети України долучаються до формування міжкультурної комунікації українських студентів. Прикладом цієї роботи наводиться фестиваль Європейської культури «European vector: integration through communication», проєкти «Jean Monnet Module Erasmus +», запровадження курсів «Intercultural communication studies», «Вступ в теорію міжкультурної комунікації» та «Основи інтерактивної комунікації», проведення конференції «Professionalism of the Teacher under European Digital Innovations», літньої школи для майбутніх вчителів та інших міжкультурних комунікативних заходів.  Аналіз досвіду міжкультурної комунікації учасників наведених вище заходів дозволяє стверджувати розвиток комунікативної мобільності українських студентів як складової особистості і професійної комунікативної компетентності. Українські та іноземні студенти демонструють здатність до взаємної комунікації, основаної на високому рівні поваги та взаємодопомоги, швидкого реагування в нестандартній проблемній ситуації особистого та професійного спілкування та зацікавленості в отриманні знань про закони соціального, культурного та економічного розвитку інших країн.

Посилання

Ваченко О. М. Організація комунікативного середовища у професійній підготовці майбутніх вчителів іноземних мов. Науковий часопис НПУ імені Драгоманова. Серія 16. Творча особистість учня: проблеми теорії і практики. К.: НПУ, 2004. Випуск 2 (12). С. 71-75.

Дрожжина С. В. Праксеологічні виміри мультикультурної комунікації: монографія. Донецьк: ДонНУЕТ, 2009. 235 с.

Копетчук Т. Соціокультурні завдання як засіб поповнення загальнокультурної компетентності майбутнього вчителя іноземної мови. Іноземні мови у навчальних закладах. 2008. № 1. С. 56-59.

М’язова І. Ю. Міжкультурна комунікація: зміст, сутність та особливості прояву (соціально-філософський аналіз): автореф. дис… канд. філософ. наук: 09.00.03. К., 2008. 20 с.

Несвіт А. Проект Ради Європи «Політика та практика викладання в умовах соціокультурного розмаїття» як нове бачення міжкультурної освіти. 2007. №4. С. 25-27.

Першукова О. На шляху до міжкультурної свідомості: етапи розвитку соціокультурного компонента змісту навчання іноземної мови в європейській освіті. Іноземні мови в навчальних закладах. 2008. № 1. С. 60–68.

Cамойлюкевич І. Назустріч інформаційному суспільству. Іноземні мови в навчальних закладах. 2008. №4. С. 51-54.

Сідун М. Формувати професійну компетентність вчителя іноземної мови. Іноземні мови у навчальних закладах. 2008. № 4. С. 115-124.

Слющинський Б. В. Міжкультурна комунікація в багатонаціональному регіоні України : автореф. дис. … д-ра соціол. наук : 22.00.04. Х., 2010. 30 с.

Hall E. Culture as Communication. New York: Academic Publisher, 1946. 305 p.

Porter R. Intercultural communication: A 5-th edition. Belmong: Wadsworth Publishing Company, 1988. 340 p.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-03-08

Як цитувати

Ябурова, О. . (2023). СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ УКРАЇНСЬКИХ ТА ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ. Професіоналізм педагога: теоретичні й методичні аспекти, (1), 302–337. https://doi.org/10.31865/2414-9292.1.2022.275173