ФОРМУВАННЯ МОВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ МОВНОЇ ЗМІСТОВОЇ ЛІНІЇ ІНТЕГРОВАНОГО НАВЧАННЯ ЗА ДОПОМОГОЮ МНЕМОТЕХНІКИ У СВІТЛІ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ

Автор(и)

  • Любов Пашко

DOI:

https://doi.org/10.31865/2414-9292.1.2022.275167

Ключові слова:

мовна компетентність, інтегроване навчання, мовна змістова лінія, мнемотехніка, прийом, запам’ятовування, новітні технології, мнемічні прийоми, мнемотаблиці, мнемодоріжки, мнемоквадрати, акровербальний метод, метод абревіатур, прийом аналогія, прийом піктограма, освітня мнемотехніка, мнемонічні малюнки

Анотація

У зв’язку з потребою початкової школи у педагогах, які володіють усіма складовими комунікативної компетентності, постала необхідність вдосконалення змісту й методики мовної підготовки майбутніх учителів.

У статті розглядається питання формування мовної компетентності майбутніх учителів початкових класів для реалізації мовної змістової лінії інтегрованого навчання за допомогою мнемотехніки у світлі Нової української школи.

 Досліджено проблему реалізації мовної змістової лінії інтегрованого навчання; конкретизовано поняття «мовна компетентність», «інтегроване навчання» «мовна змістова лінія» та «мнемотехніка». Доведено, що реалізація мовної змістової лінії є показником якісного здобуття знань здобувачами вищої освіти. Від рівня сформованості мовної компетентності залежить професійна підготовка майбутнього вчителя.

Уважного ставлення дослідників останнім часом вимагає питання пошуку методів і прийомів, які б за короткий час дозволили студентам засвоїти мовний матеріал, але при цьому не втратити, а вдосконалити мовні навички. Сучасна методика викладання української мови покликана запропонувати шляхи розвʼязання даної проблеми. Зібраний і проаналізований фактичний матеріал дозволяє говорити про ефективність використання мнемотехніки під час інтегрування мовного матеріалу та актуальність для  підвищення якості навчання. На основі аналізу методичної літератури й власного практичного досвіду сформульовано переваги використання мнемотехніки на інтегрованих заняттях з української мови та методики навчання для підготовки здобувачів вищої освіти до реалізації мовної змістової лінії в початкових класах, перераховано й описано використання  деяких мнемічних прийомів та завдань до теоретичного матеріалу з української мови.

Метою статті є дослідження проблеми формування мовної компетентності майбутніх учителів початкових класів для реалізації мовної змістової лінії інтегрованого навчання за допомогою мнемотехніки у світлі Нової української школи, намагання поділитися досвідом використання мнемічних прийомів, зокрема при інтегрованому навчанні української мови.

У даній статті майбутнім учителям початкових класів запропоновано використання мнемотехніки на заняттях інтегрованого курсу «Навчання грамоти» та «Графіка». Практичні навички стануть підґрунтям у роботі з учнями молодшого шкільного віку, а саме першого класу в період навчання грамоти. Авторка підкреслює  важливість мнемотехнічних прийомів, розкриває зміст поняття «мнемотехніка», цілі, методи та середовище використання. Розглянуто принцип роботи таких прийомів як мнемотаблиці, мнемодоріжки та мнемоквадрати, які  розвивають  та покращують сприйняття та вивчення алфавіту, акровербальний метод, метод абревіатур, прийом аналогія, піктограма. Стаття стане у нагоді не тільки здобувачам першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 013 Початкова освіта за освітньо-професійною програмою «Початкова освіта», а й вчителям-новаторам, усім, хто має бажання розвинути в дитини вміння запам’ятовувати.

Посилання

Андрющенко Н. В. Елементи ейдетики на уроках української мови та літератури : навч. посібник. Київ: 2021. URL : https://naurok.com.ua/elementi-eydetiki-na-urokah-ukra-nsko-movi-ta-literaturi-222936.html (дата звернення: 28.08.2022)

Бичева И. Б., Кузнецова А. И., Маковей Е. А. Мнемотехника как современная технология речового развития детей дошкольного возраста. Проблемы современного педагогического образования. 2018. 6(59). С. 87–88

Білозуб Н. В. Інтегроване навчання та інноваційні технології. Відкритий урок. 2011. № 6. С. 44–47.

Богачик Т. Традиції та інновації у викладанні суспільних дисциплін. Історія України. 2005. 36. С. 44.

Борисенко В. В., Гагіна Н. В. Компетентнісне навчання в контексті мовної підготовки студентів вищої школи. Вісник університету імені Альфреда Нобеля. Серія «Педагогіка і психологія». Педагогічні науки. 2017. 1 (13). С. 152.

Боса В. П. Формування мовленнєвої компетентності майбутніх учителів іноземних мов у процесі вивчення фахових дисциплін. Житомир: ЖДУ ім. І. Франка, 2019.

Бура Л. В., Чепурной Г. А. Мнемотехника в образовании: технологии эффективного усвоения информации. Проблемы современного педагогического образования. 2015. 47(2). С. 262–268.

Вашуленко М. С. Мовленнєва підготовка вчителя початкових класів. Психолого-педагогічні проблеми сільської школи. 2008. 20, С. 6–12.

Голуб Н. Б., Горошкіна О. М. Модельна навчальна програма «Українська мова. 5–6 класи» для закладів загальної середньої освіти. (2021). URL : https://osvita.ua/doc/files/news/830/83074/Ukr_mova_5–6-kl_Holub _Horoshkina_1_1.pdf (дата звернення: 28.08.2022)

Гончаренко С. У. (уклад.). Український педагогічний словник Київ : Либідь, 1997.

Горбунова М. URL : https://www.youtube.com/watch?v=rCWhh_ulWUQ (дата звернення: 28.08.2022)

Горошкіна О., Голуб Н. Методика навчання української мови, літератури та інтегрованого курсу літератур. URL : https://khmnu.edu.ua/suchasna-metodyka-navchannya-ukrayinskoyi-movy-u-zzso-ta-zvo/ (дата звернення: 28.08.2022)

Державний стандарт початкової освіти (Постанова КМУ № 87 від 21.02.2018 року). URL : https://xn--80aagahqwyibe8an.com/kabineta-ministriv-postanovi/postanova-vid-lyutogo-2018-pro-zatverdjennya326083.html (дата звернення: 28.08.2022)

Коваль В. О. Структура професійної компетентності майбутнього вчителя-філолога. Науковий часопис НПУ імені МП Драгоманова. Серія 16 : Творча особистість учителя: проблеми теорії й практики. 2013. 20. С. 105–108.

Мамчич О. Б., Михайленко О. В. Формування лінгвістичної культури майбутнього педагога початкової школи. Інноваційна педагогіка. Теорія і методика професійної освіти. 2021. 3(Т. 1.). С. 115–120.

Мельник Л. В. Реалізація наскрізних змістових ліній на уроках української мови: матеріали з досвіду роботи. Біла Церква. 2019.

Оліяр М. П. Теорія і практика формування комунікативно-стратегічної компетентності майбутніх учителів початкових класів. Івано-Франківськ : Сімик, 2015. URL : http://194.44.152.155/elib/local/2165.pdf (дата звернення: 28.08.2022)

Пашко Л. В. Мотивація навчально-пізнавальної діяльності майбутніх учителів початкових класів при вивченні розділу «Фонетика» засобами мнемотехніки. Професіоналізм педагога: теоретичні й методичні аспекти. 2022. 17(1). С. 122–134. https://doi.org/10.31865/2414-9292.17.2022.259981

Слижук О. А. Навчання української мови і літератури в Новій українській школі. Інтеграція інфомедійної грамотності у процес навчання української літератури в 5–6 класах НУШ. URL : з http://visnyk.luguniv.edu.ua/index.php/vped/article/view/769 (дата звернення: 28.08.2022)

Тельпуховська Ю. М. Мовна й мовленнєва компетенція вчителя – запорука формування нормативного мовлення учнів. Збірник статей учасників сорок п’ятої всеукраїнської практично-пізнавальної конференції «Наукова думка сучасності майбутнього». URL : https://naukam.triada.in.ua/index.php/arkhiv-konferentsij/arkhiv-konferentsiji-45 (дата звернення: 28.08.2022)

Чепурний Г. А. Освітня мнемотехніка : навчально-методичний посібник (3 вид.). Тернопіль: Мандрівець, 2020.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-03-08

Як цитувати

Пашко, Л. (2023). ФОРМУВАННЯ МОВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ МОВНОЇ ЗМІСТОВОЇ ЛІНІЇ ІНТЕГРОВАНОГО НАВЧАННЯ ЗА ДОПОМОГОЮ МНЕМОТЕХНІКИ У СВІТЛІ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ. Професіоналізм педагога: теоретичні й методичні аспекти, (1), 193–218. https://doi.org/10.31865/2414-9292.1.2022.275167