ФОРМУВАННЯ ПУНКТУАЦІЙНОЇ ВПРАВНОСТІ У МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ЗАСОБАМИ ХУДОЖНЬОГО ТЕКСТУ

Автор(и)

  • Світлана Помирча

DOI:

https://doi.org/10.31865/2414-9292.1.2022.275168

Ключові слова:

пунктуація, речення, синтаксична конструкція, пунктуаційна вправність, пунктуаційні навички, пунктуаційна помилка, індивідуально-авторська пунктуація

Анотація

У дослідженні розглядається необхідність підвищення пунктуаційної грамотності здобувачів ступеня вищої освіти, що є складовою формування мовної компетентності майбутніх учителів початкової школи.

Аналіз науково-методичної літератури довів, що підвищення пунктуаційної вправності у майбутніх фахівців початкової школи набуває особливої актуальності, оскільки формування високої мовної культури, оволодіння українською мовою належить до пріоритетів реформування виховання, є особливим завданням  вищої освіти, що спрямована на забезпечення фундаментальної, наукової, загальнокультурної, практичної підготовки фахівців. З’ясовано, що сформованість сталих пунктуаційних навичок  можливе за умови створення лінгводидактичної системи роботи з пунктуації, побудованої з урахуванням загальнодидактичних принципів перспективності та наступності, свідомості, зв’язку теорії з практикою. Тож практика навчання сучасної української мови засвідчує необхідність цілеспрямованої роботи над попередженням помилок, викликаних невмінням зіставляти вивчені правила з пунктуації із синтаксичною структурою речення. Авторкою зазначено, що головною психологічною умовою, яка забезпечує успішне навчання пунктуації на основі художнього тексту, є поглиблення у студентів умінь і навичок шляхом аналізу авторської пунктуації.

Посилання

Бевзенко С. П. Сучасна українська мова. Синтаксис: Навч. посібник для студентів філол. спец. вищих навч. закладів. Київ: Вища школа, 2005. 270 с.

Булаховський Л. А. Вибрані праці в 5 т. АН УРСР, Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні. Київ : Наук. думка, 1975 - 1983.

Валгина Н. С. Про українську пунктуацію. Навчальний посібник. К.: Вища школа, 2012. 95 с.

Григорян Л. Т. Навчання пунктуації в середній школі. К. Вища школа, 1992. 120 с.

Єрмоленко С. Я., Бибик С. П., Тодор О. Г. Українська мова. Короткий тлумачний словник лінгвістичних термінів. Київ: Либідь, 2001. 222 с.

Захлюпна Н. Л., Кочан І. М. Словник-довідник з методики викладання української мови. Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2002. 250 с.

Історія української мови: Синтаксис. К., 1983. 153 с.

Караман С. О. Українська мова: Усний і письмовий (диктант) екзамени. Поглиблений етап вивчення. К.: Наукова думка, 1998. 272 с.

Пентелюк М. І. Методика навчання української мови в середніх освітніх закладах / Кол. авторів за ред.. М.І. Пентилюк. – К.: Ленвіт, 2004. – 400 с.

Тоцька Н. І. Українська пунктуація: практикум. К. Вища школа, 1990. 160 с.

Філінюк В. А. Авторська пунктуація як стилістична ознака ідіостилю Емми Андієвської. Наук. пр. Кам’янець-Поділ. держ. ун-ту. Філол. науки. Кам’янець-Подільський, 2007. Вип. 14, Т. 2. С. 248 – 254.

Шевченко Л. Ю., Різун В. В., Лисенко Ю.В. Сучасна українська мова. Довідник. К.: Вища школа, 1996. 258 с.

Шульжук К. Ф. Синтаксис української мови: підручник. Київ: Академія, 2004. 406 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-03-08

Як цитувати

Помирча, С. (2023). ФОРМУВАННЯ ПУНКТУАЦІЙНОЇ ВПРАВНОСТІ У МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ЗАСОБАМИ ХУДОЖНЬОГО ТЕКСТУ. Професіоналізм педагога: теоретичні й методичні аспекти, (1), 219–247. https://doi.org/10.31865/2414-9292.1.2022.275168