ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИКИ ЗАСОБАМИ ДИРИГЕНТСЬКО-ХОРОВИХ ДИСЦИПЛІН: ХІД І РЕЗУЛЬТАТИ ЕКСПЕРИМЕНТУ

Автор(и)

  • Taras Pukhalskyi

DOI:

https://doi.org/10.31865/2414-9292.8(2).2018.153797

Ключові слова:

професійна компетентність, учитель музики, структурно-функціональна модель, педагогічні умови, формувальний експеримент, диригентсько-хорові дисципліни.

Анотація

Стаття висвітлює актуальну проблему закладів вищої педагогічної освіти – професійну підготовку вчителів музики основної школи. Теоретичними основами дослідження стали сучасні наукові праці вітчизняних науковців у галузі професійної підготовки вчителів музики, зокрема й диригентсько-хорової. Спираючись на концептуальні позиції компетентнісної освіти, інноваційні підходи до організації освітнього процесу, оновлені вимоги до професійної діяльності педагога-музиканта, автором розкрито логіку структурно-функціональної моделі формування професійної компетентності майбутніх учителів музики засобами диригентсько-хорових дисциплін, яку реалізовано через орієнтувально-цільовий, змістовий, процесуально-технологічний та результативний структурні блоки. Охарактеризовано хід дослідно-експериментальної роботи за організаційно-моделювальним (інформаційно-методичний, мотиваційно-стимулювальний, організаційно-коригувальний напрями) та контрольно-практичним етапами. Автором представлено результати комплексної перевірки сформованості професійної компетентності майбутніх учителів музики засобами диригентсько-хорових дисциплін після формувального експерименту, здійснено їхній аналіз за визначеними критеріями, підтверджено ефективність моделі та педагогічних умов. Обґрунтовано необхідність інтеграції сучасних моделей професійної підготовки фахівців у практику закладів вищої освіти.

Посилання

Бірюкова, Л. А. (2007). Психолого-педагогічні умови підготовки керівника хору в системі вищої музично-педагогічної освіти. (Автореф. дис. канд. пед. наук). Київ, Україна.

Гречаник, Н. І. (2007). Методична підготовка студентів педагогічних університетів до творчої самореалізації в процесі вивчення диригентсько-хорових дисциплін. (Автореф. дис. канд. пед. наук). Київ, Україна.

Коваленко, І. Г. (2008). Методика формування професійно-особистісних якостей майбутніх учителів музики в процесі вивчення диригентсько-хорових дисциплін. (Автореф. дис. канд. пед. наук). Київ, Україна.

Лодатко, Є. О. (2010). Моделювання в педагогіці: точки відліку. Педагогічна наука: історія, теорія, практика, тенденції розвитку. Взято з http://Intellect-invest.org.ua/.

Немов, Р. С. (1995). Психология: учебник для студентов высш. пед. учебных заведений. Экспериментальная педагогическая психология и психодиагностика. (Кн. 3). Москва, Россия : Просвещение.

Осадчий, І. Г. (2016). Педагогічне моделювання: що важливо знати педагогу? Народна освіта, 1, 60–68. Взято з http://nbuv.gov.ua/UJRN/NarOsv_2016_1_10

Пухальський, Т. Д. (2016). Педагогічні умови формування професійної компетентності вчителя музики засобами диригентсько-хорових дисциплін. International Collection of scientific proceedings «European Cooperation». (C. 54–67). Варшава, Польша.

Пухальський, Т. Д. (2018). Програма комплексного забезпечення формування професійної компетентності майбутніх учителів музики у процесі вивчення диригентсько-хорових дисциплін. Кам’янець-Подільський, Україна : Аксіома.

Растригіна, А. (2012). Формування фахових компетенцій у класі хорового диригування як основа професіоналізму майбутнього педагога-музиканта. Хорове мистецтво України та його подвижники: матеріали другої міжнародної науково-практичної. (C. 3–8). Дрогобич, Україна: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.

Раструба, Т. В. (2010). Формування навичок самостійної роботи студентів-початківців у класі хорового диригування. Проблеми мистецької освіти. (C. 108‒114). Ніжин, Україна: Видавництво Ніжинського державного університету ім. М. Гоголя.

Світайло, С. В. (2011). Особливості формування фахової компетентності учителя музики у процесі диригентсько-хорової підготовки. Наукові записки Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія «Педагогічні та історичні науки», 95, 207–215.

Смирнова, Т. А. (2004). Теоретичні і методичні засади диригентсько-хорової освіти у вищих навчальних закладах. (Автореф. дис. канд. пед. наук). Київ, Україна.

Тарарак, Н. Г. (2008). Міжпредметні зв’язки вокально-хорових дисциплін у фаховій підготовці майбутнього вчителя музики. (Автореф. дис. канд. пед. наук). Харків, Україна.

Цюряк, І. О. (2011) Музично-педагогічні технології в диригентсько-хоровій підготовці майбутнього вчителя музики. Імідж сучасного педагога, 7 (116), 14–16.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-12-27

Як цитувати

Pukhalskyi, T. (2018). ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИКИ ЗАСОБАМИ ДИРИГЕНТСЬКО-ХОРОВИХ ДИСЦИПЛІН: ХІД І РЕЗУЛЬТАТИ ЕКСПЕРИМЕНТУ. Професіоналізм педагога: теоретичні й методичні аспекти, (8 (2), 118–129. https://doi.org/10.31865/2414-9292.8(2).2018.153797

Номер

Розділ

Статті