ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ДО ЗАСТОСУВАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

Автор(и)

  • Mikhail Druhov

DOI:

https://doi.org/10.31865/2414-9292.8(2).2018.153791

Ключові слова:

підготовка майбутніх учителів початкових класів, педагогічні умови, інтерактивні технології, професійна діяльність, готовність, англійська мова.

Анотація

У статті виокремлено та проаналізовано педагогічні умови формування готовності майбутніх учителів англійської мови початкових класів до застосування інтерактивних технологій у професійній діяльності. Автором представлено детальний аналіз поняття «технологія», а також визначено сутність поняття «інтерактивна технологія». Представлено відмінність методики від технології. Доведено, що до умов реалізації зазначеного феномена належать: формування мотивації студентів до використання інтерактивних технологій у майбутній професійній діяльності; збагачення навчального змісту психолого-педагогічних дисциплін інформацією щодо сутності, змісту, структури та специфіки використання інтерактивних технологій у професійній діяльності майбутнього вчителя англійської мови початкових класів; організація взаємодії суб’єктів навчального процесу на основі паритетного діалогу; спрямування студентів до самоосвіти і педагогічного самовдосконалення шляхом аналізу власного досвіду використання інтеракцій на практиці. Автором надано детальний опис кожної умови та шляхи їхньої реалізації.

Посилання

Бескорса, О. С. (2018). Компаративний аналіз традиційних та інноваційних тенденцій викладання англійської мови у ВНЗ. Професіоналізм педагога: теоретичні й методичні аспекти, 7, 62–72.

Козаченко, В. І. (2014). Використання інтерактивних технологій у підготовці майбутніх учителів іноземних мов. Педагогічні науки, 117, 62–69.

Комар, О. А. (2011). Теоретичні та методичні засади підготовки майбутніх учителів початкової школи до застосування інтерактивної технології. (Дис. д-ра пед. наук). Умань, Україна.

Кукушкин, В. С. (Ред.). (2004). Педагогические технологии: учебное пособие для студентов педагогических специальностей. Москва, Россия: ИКЦ «МарТ».

Липчанко-Ковальчик, О. В. (2016). Підготовка майбутніх бакалаврів-філологів до використання інтерактивних технологій у професійній діяльності. (Дис. канд. пед. наук). Рівне, Україна.

Ніколаєва, С. Ю. (2002). Методика викладання іноземних мов у середніх навчальних закладах. Київ, Україна: Ленвіт.

Пометун, О. І. і Пироженко, Л. В. (2004). Сучасний урок: інтерактивні технології навчання. Київ, Україна: А.С.К.

Сисоєва, С. О. (Ред.). (2001). Педагогічні технології у неперервній професійній освіті. Київ, Україна.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-12-27

Як цитувати

Druhov, M. (2018). ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ДО ЗАСТОСУВАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ. Професіоналізм педагога: теоретичні й методичні аспекти, (8 (2), 62–71. https://doi.org/10.31865/2414-9292.8(2).2018.153791

Номер

Розділ

Статті