АНАЛІЗ МІЖНАРОДНИХ МОНІТОРИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ І РЕФОРМ У ГАЛУЗІ ОСВІТИ: СВІТОВИЙ ДОСВІД ТА УКРАЇНСЬКИЙ КОНТЕКСТ

Автор(и)

  • Svitlana Dryl
  • Liudmyla Kuhar

DOI:

https://doi.org/10.31865/2414-9292.8(2).2018.153787

Ключові слова:

стандарти, PISA, Організація економічного дослідження та розвитку, міжнародні дослідження, соціально-емоційні навички.

Анотація

У статті висвітлена проблема аналізу міжнародних моніторингових досліджень і реформ у галузі освіти: світовий досвід та український контекст. Результати дослідження довели, що зарубіжна програма дослідження формування соціально-емоційних навичок (Study of Social and Emotional Skills) є не менш важливою для подальшої її реалізації й на Україні: для виявлення й оцінювання соціально-емоційних навичок школярів, прогнозування та корекції поведінки дітей, що впливає на подальшу суспільно-економічну інтеграцію та особистий розвиток. Зокрема, були наведені інструменти дослідження соціально-емоційних навичок, доменну соціально-емоційну модель особистості досліджуваних, показані зразки анкетних опитувань. Нами запропоновано залучити Україну до міжнародного проекту «Study of Social and Emotional Skills» у зв’язку з виявленою необхідністю як для держави, так і для учнів.

Посилання

Бобак, Н. В., Мартинюк, О. В. і Марочко, Н. М. (1994). Моніторинг якості освіти: міжнародний досвід. Луцьк, Україна: Волин. ін-т післядиплом. пед. освіти.

Рамкова програма ЄС оновлених ключових компетентностей. (17 січня 2018 року) Взято з http://dlse.multycourse.com.ua/ua/page/15/53

Матвійчук, О. Є. (2017). Деякі питання підвищення читацької грамотності школярів. Київ, Україна: Бібліосвіт: інформ. вісн. 3 (63). Взято з http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/21331/1/O_Matviichuk_BS_3_63_2017_IPPO.pdf

Chernyshenko, O.M., Kankaraš and F. Drasgow. (2018). “Social and emotional skills for student success and wellbeing: Conceptual framework for the OECD study on social and emotional skills”. OECD Education Working Papers, No. 173, OECD Publishing, Paris. Взято з http://dx.doi.org/10.1787/db1d8e59-en

Войтків, Г. В. (2017). Використання компетентнісно зорієнтованих завдань у форматі Pisa з метою формування ключових компетенцій. Кіровоград, Україна: Наукові записки РВВ КДПУ ім. В.Винниченка. № 11 (ІV), 28–31.

Пермякова, О. Г. (2011). Моніторинг якості навчання в європейських країнах у контексті міжнародних порівняльних досліджень (друга половина ХХ століття). Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Педагогіка. Терещук Г. (ред.) № 2, 224–229.

Оксамитна, С. М. і Васильченко, А. А. (2009). Соціальна диференціація освітніх можливостей за результатами міжнародного проекту PISA: досвід для України. Наукові записки НаУКМА. Том 96: Соціологічні науки, 13–21.

Одайник, С. Ф. (2017). Pisa – невід’ємна частина системи оцінювання якості освіти в Україні. Таврійський вісник освіти. 1 (57), 33–38.

Вакуленко, Т. і Ломакович, С. (б.д.). PISA 2018: Що отримає Україна? Взято з: http://education-ua.org/ua/porivnyalna-pedagogika/818-pisa-2018-shcho-otrimae-ukrajina

Указ Президента України «Про Стратегію сталого розвитку Україна – 2020» № 5/2015 (2015, 12 січня). Взято з http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/5/2015

Розпорядження Кабінету Міністрів України «Деякі питання участі України у міжнародному дослідженні якості освіти Pisa – 2018» № 72-р (2016, 04 лютого). Взято з https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/248816832

Наказ МOН України «Про підготовку в 2017 році до проведення міжнародного дослідження якості освіти Pisa – 2018 в Україні». (2017, 26 січня) Взято з http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/54197/

Дичок, С. М. (2017). Дослідження Pisa: Міжнародний досвід Таврійський вісник освіти. № 1 (57), 13–19.

Texas Assessment of Basic Skills. (б.д.). Взято з https://en.wikipedia.org/wiki/Texas_Assessment_of_Basic_Skills

Нова українська школа. Концептуальні засади реформування середньої школи. (б.д.). Взято з https://www.kmu.gov.ua/storage/app/media/reforms/ukrainska-shkola-compressed.pdf

Наказ МОН України "Про затвердження Положення про національний контактний пункт Рамкової програми Європейського Союзу з досліджень та інновацій «Горизонт 2020» № 1469. (2016, 08 грудня) Взято з https://xn--80aagahqwyibe8an.com/ukrajini-mon/nakaz-vid-08122016-1469-pro-zatverdjennya-2016-47461.html

Закон України «Про освіту». (2017). Відомості Верховної Ради України, 38-39 (с. 380). Взято з http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2145-19

Рекомендація 2006/962/ЄС Європейського Парламенту та Ради (ЄС) «Про основні компетенції для навчання протягом усього життя». (2006, 18 грудня). Взято з http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_975

Порівняльний перелік ключових компетентностей ЄС. Освіта на основі життєвих навичок. Взято з http://dlse.multycourse.com.ua/ua/page/15/53#1

Tim Kautz, James J. Heckman, Ron Diris, Bas ter Weel & Lex Borghans. (2018). Fostering and measuring skills: improving cognitive and non-cognitive skills to promote lifetime success Взято з http://www.oecd.org/education/ceri/Fostering-and-Measuring-Skills-Improving-Cognitive-and-Non-Cognitive-Skills-to-Promote-Lifetime-Success.pdf

The Study on Social and Emotional Skills – About the Study. Взято з http://www.oecd.org/education/ceri/study-on-social-and-emotional-skills-the-study.htm

Handbook of Social and Emotional Learning. Research and Practice. Взято з https://www.amazon.co.uk/Handbook-Social-Emotional-Learning-Research/dp/1462520154

Strengthening Social and Emotional Education as a Core Curriculum Area across the EU. (2018, February). DOI: 10.2766/456730

New International SEL Report Social and Emotional Education: An International Analysis. (2013). Взято з http://www.ncflb.com/wp-content/uploads/2013/02/SEL-worldwide.pdf

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-12-27

Як цитувати

Dryl, S., & Kuhar, L. (2018). АНАЛІЗ МІЖНАРОДНИХ МОНІТОРИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ І РЕФОРМ У ГАЛУЗІ ОСВІТИ: СВІТОВИЙ ДОСВІД ТА УКРАЇНСЬКИЙ КОНТЕКСТ. Професіоналізм педагога: теоретичні й методичні аспекти, (8 (2), 19–32. https://doi.org/10.31865/2414-9292.8(2).2018.153787

Номер

Розділ

Статті