КОМП’ЮТЕРНЕ ТЕСТУВАННЯ В СИСТЕМІ МОНІТОРИНГУ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ МАГІСТРІВ І ДОКТОРІВ ФІЛОСОФІЇ В ГАЛУЗІ ОСВІТИ

Автор(и)

  • Liudmyla Havrilova
  • Yana Topolnyk
  • Yelyzaveta Zaretska

DOI:

https://doi.org/10.31865/2414-9292.8(2).2018.153786

Ключові слова:

інформаційно-комунікаційні технології, інформаційно-комунікаційна компетентність, моніторинг, комп’ютерне тестування, майбутні доктори філософії, майбутні магістри в галузі освіти.

Анотація

У статті проаналізовано можливості використання тестування як потужного, надійного й об’єктивного методу вимірювання якості вищої освіти, зокрема вивчення сформованості когнітивного компонента інформаційно-комунікаційної компетентності майбутніх магістрів і докторів філософії в галузі освіти. Описано етапи конструювання тесту: визначення його мети, відбирання змісту теоретичного матеріалу, який виносився на контроль, побудова матриці тесту, розроблення тестових завдань відповідно до рівнів пізнавальної діяльності, експертиза тесту. Наведено зразки тестових завдань різних когнітивних рівнів, створених за шаблоном. Описано опрацювання результатів тестування, що відбувалося з використанням електронних таблиць MS Excel. Визначено загальний низький рівень сформованості когнітивного компонента ІК-компетентності майбутніх науковців. Відзначено необхідність уведення спеціального курсу для поглибленого вивчення можливостей інформаційно-комунікаційних технологій в організації та проведенні педагогічного дослідження.

Посилання

European Union. Recommendation of the European Parlement and to the Coucil of 18 December 2006 on key competences for lifelong learning (2006/962/EC). (2006). Official Journal of the European Union, Retrieved from http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:394:0010:0018:EN:PDF.

Ferrari, A. (2012). Digital Competence in Practice: An Analysis of Frameworks. Luxemburg: IPTS-JRC. Retrieved from http://ftp.jrc.es/EURdoc/JRC68116.pdf.

Аванесов, В. С. (2005). Исходные понятия теории педагогических измерений. Педагогические измерения, 4, 155–166.

Биков, В. Ю., Білоус, О. В., Богачков, Ю. М., Грабовський, П. П., Колос, К. Р., Кривонос, О. М. … і Шимон, О. М. (2010). Основи стандартизації інформаційно-комунікаційних компетентностей в системі освіти України: методичні рекомендації. В. Ю. Биков, О. М. Спірін, О. В. Овчарук (ред.). Київ, Україна: Атіка. Взято з http://lib.iitta.gov.ua/455/1/zb4.pdf.

Гаврілова, Л. Г., Кухар, Л. О. і Топольник, Я. В. (2017). Інформаційно-комунікаційні технології в педагогічних дослідженнях : навчально-методичний посібник для студентів вищих педагогічних навчальних закладів. Слов’янськ, Україна: Видавництво Б. І. Маторіна.

Гаврілова, Л. Г., Кухар, Л. О. і Топольник, Я. В. (2018). Інформаційно-комунікаційні технології в педагогічних дослідженнях : практикум для студентів вищих педагогічних навчальних закладів. Слов’янськ, Україна: Видавництво Б. І. Маторіна.

Дендев, Б. (Ред.). (2013). Информационные и коммуникационные технологии в образовании: монография. Москва, Россия: ИИТО ЮНЕСКО. Взято с https://iite.unesco.org/pics/publications/ru/files/3214728.pdf.

Морзе, Н. В. і Кочарян, А. Б. (2014). Модель стандарту ІКТ-компетентності викладачів університету в контексті підвищення якості освіти. Інформаційні технології і засоби навчання, 43 (5), 27–39. Взято з http://elibrary.kubg.edu.ua/6198.

Нова українська школа: концептуальні засади реформування загальної школи. (2017). Взято з http://nus.org.ua/wp-content/uploads/2017/07/konczepcziya.pdf.

Овчарук, О. В. (2014). Інформаційно-комунікаційна компетентність як предмет обговорення: міжнародні підходи. Формування інформаційно-комунікаційних компетентностей у контексті євроінтеграційних процесів створення інформаційного освітнього простору : посібник. В. Ю. Биков, О. В. Овчарук (ред.), (с. 7–16). Київ, Україна.

Про затвердження Державного стандарту початкової освіти. Постанова Кабінету міністрів України № 87. (21. 02. 2018). Взято з https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/59891/.

Про освіту. Закон України № 2145-VIII. (05.09.2017). Взято з http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2145-19.

Хриков, Є. (б.д.). Теоретико-методологічні засади моніторингу професійної підготовки. Взято з http://www. profosvita.org.ua/ru/career/articles/2.html.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-12-27

Як цитувати

Havrilova, L., Topolnyk, Y., & Zaretska, Y. (2018). КОМП’ЮТЕРНЕ ТЕСТУВАННЯ В СИСТЕМІ МОНІТОРИНГУ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ МАГІСТРІВ І ДОКТОРІВ ФІЛОСОФІЇ В ГАЛУЗІ ОСВІТИ. Професіоналізм педагога: теоретичні й методичні аспекти, (8 (2), 5–18. https://doi.org/10.31865/2414-9292.8(2).2018.153786

Номер

Розділ

Статті