ЛОГІКО-ДИДАКТИЧНА СТРУКТУРА НЕФОРМАЛЬНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ У ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

Автор(и)

  • Олена Ябурова

DOI:

https://doi.org/10.31865/2414-9292.20.2023.296630

Ключові слова:

неформальна освіта, майбутні вчителі, методи та стратегії неформальної освіти, компетентність у викладанні англійської мови, навчання впродовж життя

Анотація

Світова глобалізація суттєво впливає на вимоги міжкультурної та соціокультурної трансформації ролі вчителя в сучасному освітньому просторі. Міжнародна співпраця у сфері вищої освіти модернізує національну систему освіти в частині нових можливостей академічної мобільності для українських студентів. Структура підготовки фахівців з урахуванням актуальних та перспективних потреб ринку праці має бути орієнтована на формування їхньої міжкультурної компетентності, у тому числі, з використанням інноваційних засобів неформальної освітньої діяльності, зокрема, в умовах педагогічних університетів, закладів післядипломної педагогічної освіти, центри підвищення кваліфікації та розвитку кар’єри різних форм власності.

Мета статті – підкреслити ефективність впровадження неформальних засобів навчання у підготовку майбутніх учителів англійської мови як засобу підвищення рівня їх професійної та соціальної підготовки та визначити логіко-дидактичну структуру запропонованого неформального засобу. Впровадження засобів і прийомів неформальної освіти у процес професійної підготовки вчителя іноземної мови сприяє якісному засвоєнню методики та дидактики іноземної мови, активізує творчий потенціал фахівців у галузі педагогіки, забезпечує якісне практичне та організаційну підготовку та дозволяє досягти самореалізації в подальшій професійній діяльності.

Серед провідних засобів сучасного неформального освітнього забезпечення професійної підготовки вчителя іноземної мови автор відносить такі методи, як мозковий штурм, «американська мозаїка», рефлексія, дискусії, дебати, ділові ігри, діалогове навчання, кластеризація, контекстне навчання, експертне навчання, кейс-методи, мовна анімація, крос-навчання, візуалізація, вітагенний тренінг, синектика, інтерактивне навчання, форум-театр, інверсія, гіперболізація. Стратегія активного впровадження інтерактивного методу в навчальний процес змінює професійну позицію майбутнього вчителя іноземних мов, який тепер виступає в ролі організатора, фасилітатора та модератора навчального процесу.

Культурно-моральний розвиток майбутніх вчителів англійської мови, успішність їх професійного самовизначення та професійної діяльності, сприяння освітнім інноваціям на основі цифрового та електронного навчання, впровадження провідних засад компетентнісного підходу в освіті та вихованні, сприяння розвитку освітніх інновацій на засадах цифрового та електронного навчання. підвищення екологічної та санітарної культури є одними з основних завдань неформальної освіти.

Посилання

Andrushchenko, V. (2013). Philosophy of non-formal education: problems and prospects of development. Higher education of Ukraine, 4, 5–9.

Informal education: concept, essence, principles (note to the reader). Virtual bibliographer: website. URL: https://biblio.lib.kherson.ua/neformalna-osvita.html (access date: 06/25/2020).

Krystopchuk, T. E. (2013). Formal, non-formal and informal education in the countries of the European Union. Pedagogical process: theory and practice, 5, 123–127.

Pavlyk, N. (2016). Development of the informal segment in the continuing education system. Continuing professional education: theory and practice. 1/2, 7–12.

On Education. The law of Ukraine from 05.09.2017 No 2145-VIII. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2145-19 (access date: 11.11.2023).

Recommendations of the Council of the EU of December 20, 2012 regarding the recognition of non-formal and informal education. URL: http://ipq.org.ua/upload/files/files/06_Biblioteka/01_Normativna_baza/01_V iznznnya_neformalnogo_navchannya/01_Mignarodni_dokumenti/council_recomm endations_20_dec_2012_ukr.pdf (access date: 21.11.2023).

Strategy of the development of higher education in Ukraine. Kyiv. 2020. URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/rizne/2020/09/25/rozvitku-vishchoi-osviti-v-ukraini-02-10-2020.pdf

Commission Staff Working Document. Accompanying the document : Proposal for a Council Recommendation on Key Competences for LifeLong Learning. URL: https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018SC0014&from=EN (access date: 18.11.2023).

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-01-12

Як цитувати

Ябурова, О. . (2024). ЛОГІКО-ДИДАКТИЧНА СТРУКТУРА НЕФОРМАЛЬНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ У ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ. Професіоналізм педагога: теоретичні й методичні аспекти, (20), 84–93. https://doi.org/10.31865/2414-9292.20.2023.296630

Номер

Розділ

Статті