ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ВИЩОЇ ХОРЕОГРАФІЧНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ

Автор(и)

  • Ольга Хващевська
  • Володимир Котов

DOI:

https://doi.org/10.31865/2414-9292.20.2023.296628

Ключові слова:

мистецька освіта, хореографічно-педагогічна освіта, заклади вищої освіти, спеціальність 024 Хореографія, професійна підготовка хореографів

Анотація

У статті висвітлено сучасні тенденції та особливості розвитку хореографічно-педагогічної освіти в закладах вищої освіти України. Зазначено, що професійна підготовка майбутніх хореографів ґрунтується на нових стандартах вищої освіти та відбувається з урахуванням інтеграційних процесів у мистецькій галузі. Проаналізовано специфіку підготовки фахівців із хореографії у різних закладах вищої освіти, зокрема наявність окремих факультетів хореографічного мистецтва, поєднання мистецької та педагогічної складових. Розглянуто інноваційні методи практичної підготовки майбутніх хореографів, такі як творчі проєкти. Висвітлено питання розвитку хореології як науки про танець. Окреслено фахові дисципліни та умови для розвитку хореографічно-педагогічної освіти. Окрему увагу приділено ролі аматорських колективів для професійного становлення майбутніх педагогів-хореографів. Розглянуто тенденції розвитку народно-сценічної хореографії, що перебуває під впливом традицій та новацій. Зроблено висновок, що хореографічно-педагогічна освіта в Україні динамічно розвивається, поєднуючи кращі традиції та сучасні підходи у професійній підготовці майбутніх фахівців-хореографів.

Посилання

Ніколаї, Г. Ю. & Реброва, О. Є. (2016). Теоретико-методологічні засади дослідження хореографічно-педагогічної освіти в Україні. Мистецтво і освіта, 3 (81), 6–12. URL: http://surl.li/fnuwg.

Ніколаї, Г. Ю. (2013). Тенденції розвитку мистецької освіти в контексті європейської інтеграції: інтеркультурний вимір. Мистецька освіта в контексті європейської інтеграції. Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 135−138.

Андрощук, Л. (2019, 1). Інновації у практичній підготовці майбутнього вчителя хореографії в системі хореографічно-педагогічної освіти в Україні. Актуальні питання мистецької освіти та виховання, 1–2 (13–14), 211–220. URL: https://repository.sspu.edu.ua/bitstream/123456789/8342/1/Androshchuk.pdf.

Андрощук, Л. (2019, 2). Фахова підготовка майбутнього вчителя хореографії в системі хореографічно-педагогічної освіти в Україні. Педагогічні науки: реалії та перспективи, 5(70), С. 9–14. URL: http://surl.li/nlyvw.

Григорчук, А. В. (2020). Народно-сценічна хореографія в сучасній Україні: мистецькі, педагогічні, організаційні аспекти. Традиції та новації в хореографічній культурі (до 50-річчя кафедри хореографії Київського національного університету культури і мистецтв), 103–105.

Тараненко, Ю. (2017). Підготовка майбутніх учителів хореографії до розвитку художньо–творчих здібностей молодших школярів. (Дис. канд. пед. наук). Бердянськ. URL: http://surl.li/nfqzj.

Чепалов, О. І. (2013). Мистецтву танцю – широкі наукові обрії. Культура України, 42, 62–70. URL: https://cutt.ly/XVUPNEA.

Чілікіна, Н. (2015). Проблематика сучасної хореографічної освіти. Проблеми підготовки сучасного вчителя, 12, 298–308. URL: https://library.udpu.edu.ua/library_files/probl_sych_vchutela/2015/12_2/39.pdf.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-01-12

Як цитувати

Хващевська, О. ., & Котов, В. (2024). ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ВИЩОЇ ХОРЕОГРАФІЧНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ. Професіоналізм педагога: теоретичні й методичні аспекти, (20), 64–73. https://doi.org/10.31865/2414-9292.20.2023.296628

Номер

Розділ

Статті