СУЧАСНІ НАПРЯМИ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КАФЕДРИ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ ДВНЗ «ДДПУ» В УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ ОСВІТИ

Автор(и)

  • Сабіна Іванчук

DOI:

https://doi.org/10.31865/2414-9292.20.2023.296624

Ключові слова:

наукова діяльність, кафедра дошкільної освіти, науково-педагогічні працівники, здобувачі, якість вищої освіти

Анотація

У статті зазначено, що забезпечення високого рівня якості освіти – головне завдання вітчизняних закладів вищої освіти. Констатовано, що особливе значення для ефективної роботи ЗВО мають науково-педагогічні колективи кафедр, основними напрямами роботи яких є: освітня, навчально-методична, науково-дослідна, організаційна, інформаційна та профорієнтаційна, виховна, міжнародна діяльність. Підкреслено, що кафедра відіграє важливу роль щодо генерування актуальних і перспективних напрямів наукової діяльності, розробки актуальних проблем педагогічної науки, запровадження інтерактивних форм і методів в освітній процес щодо формування в здобувачів пізнавального інтересу, творчого, креативного та критичного мислення, розв'язання наукових проблем тощо. Проаналізовано напрями діяльності кафедри дошкільної освіти ДВНЗ «ДДПУ» та їхній зміст, що прямо чи опосередковано сприяють підвищенню якості освіти, а отже, і наукової діяльності.

Посилання

Про вищу освіту : Закон України від 01.07.2014 р. № 1556-VII, зі змінами № 3062-IX від 02.05.2023. Взято з https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18#Text.

Стандарти і рекомендації щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти (ESG). Київ: ТОВ «Поліграф плюс», 2015. 32 с.

Статут ДВНЗ «ДДПУ». Слов’янськ, 2016. Взято з http://surl.li/eahqb

Башкір, О. І. (2019). Науково-педагогічна діяльність кафедр педагогіки у вищих педагогічних навчальних закладах України (початок XX – початок XXI століття). (Дис. доктора пед. наук). Харків, Україна: Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-01-12

Як цитувати

Іванчук, С. (2024). СУЧАСНІ НАПРЯМИ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КАФЕДРИ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ ДВНЗ «ДДПУ» В УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ ОСВІТИ. Професіоналізм педагога: теоретичні й методичні аспекти, (20), 54–63. https://doi.org/10.31865/2414-9292.20.2023.296624

Номер

Розділ

Статті