ВЗАЄМОДІЯ ОСВІТНІХ КОМПОНЕНТІВ «СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН, «ОСНОВИ СВІТОВОЇ ПОЛІТИКИ», «МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ» В ОП «МІЖНАРОДНА ІНФОРМАЦІЯ» ПІД ЧАС ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ У БАКАЛАВРІВ-МІЖНАРОДНИКІВ

Автор(и)

  • Ірина Ковчина
  • Маргарита Панченко
  • Ірина Решетова

DOI:

https://doi.org/10.31865/2414-9292.20.2023.296594

Ключові слова:

міжнародна інформація, міжнародні відносини, світова політика, міжнародні економічні відносини, освітня програма

Анотація

У статті розкриваються особливості взаємодії та інтеграції освітніх компонентів «Сучасні тенденції міжнародних відносин», «Основи світової політики» та «Міжнародні економічні відносини» при викладанні студентам-міжнародникам на ОП «Міжнародна інформація». Подаються напрацьовані та удосконалені викладачами кафедри навчальні, робочі програми, силабуси, дидактичний супровід освітніх компонентів, професійно-орієнтована практика. Все це дозволило поглибити мотивацію здобувачів-міжнародників в здобутті майбутньої професії. У процесі передачі викладачем професійної інформації, формуються загальні компетентності, згідно Стандарту спеціальності 291 та індивідуальна траєкторія компететностей майбутнього фахівця. Під час викладання сучасних тенденцій міжнародних відносин відбувається аналіз останніх новин, що  оптимізує всі набути знання, уміння, навички й формує здатність здобувача навчатися та всебічно оволодівати новими професійними знаннями. Обговорення, прогноз результатів дебатів, прослуховування та коментування: такі форми роботи дозволяють інтегрувати сучасні тенденції міжнародних відносин з іншими вказаними освітніми компонентами: основами світової політики та міжнародними економічними відносинами. Авторами даного дослідження для здобування студентами-міжнародниками професійних навичок під час викладання освітнього компоненту «Основи світової політики» визначено методологічне підґрунтя формування компетенцій у професійно-орієнтованому навчанні здобувачів, проаналізовано особливості розвитку світової політики, основні здобутки, тенденції, завдання, окреслено і сформовано поняттєво-термінологічний апарат. Метою розглядуваного інтеграційного освітнього компонента «Міжнародні економічні відносини» визначено опанування здобувачами теоретичних знань з тенденцій розвитку світової економіки, формування цілісних об’єктивних уявлень про формули економіки різних країн та місце в них України. Автори дослідження виявили високу ефективність та інформативність взаємодії вказаних трьох компонентів при їх викладанні майбутнім спеціалістам міжнародникам на ОП «Міжнародна інформація».

Посилання

Андрущенко, Т. В., Ковчина І. М., Панченко, М. В., & Пасічніченко, С. В. (2017). Актуальні проблеми формування компетентностей у студентів – майбутніх фахівців з міжнародних відносин. Наукові записки: [збірник наукових статей]. Випуск СХХXVI (136). 5-13.

Булах, І. С. Режим доступу: https://fp.npu.edu.ua/dekanat/56-pro-fakultet/spivrobitnyky/87-bulakh-iryna-serhiivna.

Волошина, В. В. Режим доступу: https://ispu.npu.edu.ua/2008-05-11-12-08-42/2012-04-08-11-12-35?id=406.

Економіка. Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/.

Стандарт спеціальності 291 «Міжнаролні відносини, успільні комунікації та регіональні студії». Режим доступу: https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-standartu-vishoyi-osviti-za-specialnistyu-291-mizhnarodni-vidnosini-suspilni-komunikaciyi-ta-regionalni-studiyi-dlya-pershogo-bakalavrskogo-rivnya-vishoyi-osviti.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-01-12

Як цитувати

Ковчина, І., Панченко, М., & Решетова, І. (2024). ВЗАЄМОДІЯ ОСВІТНІХ КОМПОНЕНТІВ «СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН, «ОСНОВИ СВІТОВОЇ ПОЛІТИКИ», «МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ» В ОП «МІЖНАРОДНА ІНФОРМАЦІЯ» ПІД ЧАС ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ У БАКАЛАВРІВ-МІЖНАРОДНИКІВ. Професіоналізм педагога: теоретичні й методичні аспекти, (20), 28–38. https://doi.org/10.31865/2414-9292.20.2023.296594

Номер

Розділ

Статті