АКСІОЛОГІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНОЇ РОБОТИ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Автор(и)

  • Ганна Пивоварова

DOI:

https://doi.org/10.31865/2414-9292.19.2023.285679

Ключові слова:

соціально-гуманітарна робота, цінності, культурні цінності, заклад вищої освіти, майбутні вчителі початкової школи

Анотація

Стаття присвячена дослідженню аксіологічного потенціалу соціально-гуманітарної роботи закладів вищої освіти. Автор аналізує роль цінностей, сформованих у процесі соціально-гуманітарної роботи вишу, та їх вплив на здобувачів. Виокремлюючи ключові цінності, вироблені в межах соціально-гуманітарної роботи, автор пропонує стратегії для підвищення ефективності цієї діяльності. В статті розглянута соціально-гуманітарна діяльність ЗВО, як специфічна діяльність, свідомо спрямована на підготовку підростаючого покоління до життя відповідно до економічних, політичних, моральних, естетичних та інших цілей суспільства, має значний потенціал у процесі формування культурних цінностей майбутніх вчителів початкової школи з урахуванням таких напрямів: цивільно-патріотичний, професійно-трудовий, духовно-моральний, культурно-масовий. Автор доводить, що соціально-гуманітарна робота вишу має бути спрямована на розуміння ролі цінностей в житті особистості, формування культурних цінностей здобувачів.

Посилання

Антоненко, Т. Л. (2009). Психологічні основи впливу ціннісно-смислової сфери на професійне становлення майбутнього фахівця. Педагогіка і психологія: Вісник АПН України, 4 (65), 26‒36.

Бех, І. Д. (1998). Особистісно зорієнтоване виховання : наук.-метод. посіб. Київ: ІЗМН.

Бондаренко, Н. В., Косянчук, С. В. (2022). Національно-патріотичне виховання у контексті сучасних викликів: методичні рекомендації. Київ: Фенікс.

Довідник з виховної роботи зі студентами (2014). В. І. Тернопільська, Т. В. Коломієць, І. О. Піонтківська. Тернопіль : Навчальна книга. Богдан.

Дубасенюк, О. А. (2014). Духовно-моральне виховання студентської молоді. Інноваційні підходи до виховання студентської молоді у вищих навчальних закладах: матеріали Міжнар. наук.-практ. конференції (м. Житомир, 22-23 травня 2014 р.) / За ред. О. А. Дубасенюк, В. А. Ковальчук. Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, с. 78‒87.

Калюжна, Т. Г. (2012). Педагогічна аксіологія в умовах модернізації професійно-педагогічної освіти: монографія. За наук. ред. О. В. Уваркіної. Київ: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова.

Кондрашова, Л. В., Лаврентьєва, О. О., Зеленкова, Н. І. (2008). Методика організації виховної роботи в сучасній школі. Кривий Ріг : КДПУ.

Корнійчук, Р. А., Постоєва, О. Г. (2019). Про духовно-моральне виховання студентської молоді. Науковий вісник УМО. Серія. Педагогіка, випуск 4. URL: http://umo.edu.ua/images/content/institutes/imp/vydannya/visnyk_umo/pedagogika/4_2019/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BDi%D0%B9%D1%87%D1%83%D0%BA_%D0%BF%D0%B5%D0%B4.pdf

Кремень, В. Г. (2003). Освіта і наука України: шляхи модернізації: факти, роздуми, перспективи. Київ: Грамота.

Михайлишин, Г. Й. (2006). Формування професійних умінь майбутніх вчителів у системі виховної роботи вищих навчальних закладів фізичного виховання: дис. канд. пед. наук. Київ.

Харагірло, В. Є. (2020). Національне виховання здобувачів освіти на сучасному етапі. Біла Церква: БІНПО.

Шашенко, С. Ю. (2004). Соціальне становлення студентської молоді у позааудиторний час у вищих навчальних закладах: автореф. дис. … канд. пед. наук: Національний педагогічний ун-т ім. М.П. Драгоманова. Київ.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-08-07

Як цитувати

Пивоварова, Г. (2023). АКСІОЛОГІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНОЇ РОБОТИ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ. Професіоналізм педагога: теоретичні й методичні аспекти, (19), 113–124. https://doi.org/10.31865/2414-9292.19.2023.285679

Номер

Розділ

Статті